Vrijwilliger zijn: iets voor U?

Vrijwilliger zijn: iets voor U?

Het is vaak heel vanzelfsprekend. Even het parochiekantoor bellen om een heilige Mis te bestellen. De klokken moeten geluid worden want er is iemand overleden. Het kerkhof dat we bezoeken is keurig verzorgd. Het parochieblaadje … Meer

Carnaval 2017

Carnaval 2017

Vanouds wordt met name in katholieke regio’s aan Carnaval ofwel Vastenavond een belangrijke plaats toegekend. … Meer

Schaatsen misdienaars

Schaatsen misdienaars

Op zondag 22 januari zijn de misdienaars, acolieten en jeugdlectoren gaan schaatsen. Pastoor Houwman besloot … Meer

Huiszegen 2017

Huiszegen 2017

Ook dit jaar zijn in januari weer huiszegenkaarten te koop. De letters C + M … Meer