Parochiefederatie Born

Parochiefederatie Born

Samen sterk

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

De kerk staat midden in de gemeenschap. Vaak letterlijk midden in het dorp of de stad. Maar ook figuurlijk. In de kerk kunnen mensen elkaar ontmoeten. In vieringen of bij activiteiten worden mensen door de kerk bij elkaar gebracht. De kerk verbindt ons met elkaar én met God.

Om die verbindende rol in de gemeenschap te kunnen vervullen, heeft de plaatselijke parochie uw steun nodig. Uw morele steun, maar ook uw financiële. De verwarming in het kerkgebouw of het parochiezaaltje, het salaris van de pastoor, de voorbereiding van communicanten en vormelingen, de bloemen die met Kerstmis nog zo mooi in de kerk stonden: het moet allemaal ergens van betaald worden.

De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe jaar aandacht voor uw financiële bijdrage aan de kerk. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken

De kerk krijgt geen subsidies en is volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken parochianen, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van verbinding, van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van uw parochie (Het rekeningnummer staat op de voorpagina van uw parochieblad.)

Alle parochies in Nederland zijn door de overheid erkend als Anbi-instellingen. Dat wil zeggen dat uw gift aan onze kerk fiscaal aftrekbaar is.