Parochiefederatie Born

Parochiefederatie Born

Samen sterk

Aanpassing tarieven Misintenties

De tarieven die wij in onze Parochiefederatie heffen voor de diensten die worden verricht zijn altijd conform de tarieven die worden gehanteerd door het Bisdom Roermond. Dit betekent dat de tarieven voor Misintenties in 2018 zullen worden aangepast aan de tarieven van het Bisdom. Het tarief voor een Misintentie in een weekendmis zal worden 27,50 euro en voor een Misintentie voor een doordeweekse mis zal worden 12,50 euro.