Parochiefederatie Born

Parochiefederatie Born

Samen sterk

Doopvieringen

Bent u pas geleden ouder geworden dan willen wij u heel hartelijk feliciteren. Wij wensen U en uw kind alle Geluk en Zegen. Voor de meeste ouders is het vanzelfsprekend om hun kind te laten dopen.

Voor de aanmelding van het doopsel van uw kind kunt terecht bij het Parochiesecretariaat in Born, Bronstraat 2a (dinsdag: 9.00 uur – 12.00 uur / donderdag: 13.30 uur tot 16.30 uur).

Tel: 8500680 of per mail: info@parochiefederatieborn.nl

De doopdata voor 2018 zijn:
21 & 28 januari; 18 & 25 februari; 11 & 18 maart; 1 & 22 april; 6 & 13 mei; 3 & 10 juni;
22 & 29 juli; 12 & 26 augustus; 9 & 25 september; 7 & 21  oktober; 18 & 25 november;
9 & 16 december. De doopsels vinden plaats om 13.00 uur.

Voor meer informatie en digitale aanmelding kunt terecht: www.parochiefederatieborn.nl