Parochiefederatie Born

Jubilarissen gemengd kerkelijk zangkoor parochie Obbicht

Tijdens de jaarlijkse Cecilia avond van 2 december j.l. werden enkele koorleden van het gemengd kerkelijk zangkoor uit Obbicht gehuldigd voor hun jarenlange inzet.

Zo was Ger Jennekens ​(links op de foto) ​40 jaar lid ​ en gedurende vele jaren de secretaris van het koor​, Jo en Annie Props ​(in het midden op de foto) ​ en Irene Heijnra ​(rechts op de foto) 25 jaar lid.

​Pastoor Houwman en parochiecomitélid Jac. Lemmens​ waren aanwezig om de jubilarissen in het zonnetje te zetten voor hun muzikale werk voor de eredienst in onze parochie. De vier feestelingen ontvingen een oorkonde en een mooi bloemenboeket. De voorzitter van het koor, mw. Mia Hustinx huldigde namens het koor de feestelingen en bedankte hen voor het vele werk dat zij op muzikaal gebied hebben verricht.

Hierna volgde de feestavond die onder het genot van een drankje en hapje op een gezellige wijze werd gevierd.

 

Een reactie plaatsen