Parochiefederatie Born

Lichtjesprocessie op Maria Lichtmis in Buchten

Officieel heet het feest: ‘Opdracht van de Heer’. In de Joodse traditie was het gebruik dat de eerstgeborene na 40 dagen naar de tempel werd gebracht. De ouders offerden dan een duif en een lam, of als ze arm waren alleen twee duiven. In christelijk perspectief betekent het dat Jezus voor de eerste keer door zijn ouders naar de tempel werd gebracht, het huis van zijn hemelse Vader. Je zou kunnen zeggen dat Jezus op deze dag voor het eerst aan het grote publiek werd getoond.

Maria Lichtmis is dus veel meer een Christusfeest dan een Mariafeest. Voor Maria geldt heel speciaal dat zij met de geboorte van Jezus meegewerkt heeft aan het in de wereld brengen van het licht.

Op zaterdag 3 februari om 18.00 uur vieren wij het Feest van Maria Lichtmis weer met een bijzondere Gezinsmis in de Catharinakerk te Buchten. Vast onderdeel van deze mis is de Lichtjesprocessie die van de Catharinakerk naar de Mariakapel voert en terug.

Een reactie plaatsen