Parochiefederatie Born

Parochiefederatie Born

Samen sterk

Beleidsplan parochiefederatie Born

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot een teruggang van parochianen en kerkbezoek, minder roepingen en priesters. … Meer