Bisschop: ‘Grote dank aan allen’

Mgr. Harrie Smeets kijkt met grote vreugde en dankbaarheid terug op de dag van zijn bisschopswijding, afgelopen zaterdag. Hij schrijft dat in een persoonlijk dankwoord. De bisschop richt zich tot allen die meegeholpen hebben de dag voor te bereiden, maar ook tot iedereen die op enigerlei wijze meegeleefd heeft.

> Lees verder