Parochiefederatie Born

Parochiefederatie Born is gefuseerd

Op 1 januari jl. zijn de parochies H. Martinus te Born, H. Catharina te Buchten, H. Martinus te Holtum, H. Willibrordus te Obbicht, H. Catharina te Grevenbicht en het rectoraat HH. Petrus en Paulus te Schipperskerk samengevoegd tot één nieuwe parochie , met de naam: Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

De nieuwe parochie neemt alle  rechten en verplichtingen over van de vroegere parochies en het rectoraat.
Parochiekerk is de H. Martinuskerk in Born, de overige kerken behouden hun functie als kerk.

Ga naar www.parochieborn.nl om de website van onze nieuwe parochie te bezoeken.