Dankmis Eerste Heilige Communie Born op 30 juni

Een van de hoogtepunten van het Parochiële leven is het Communiefeest. Dit jaar mochten de kinderen van de Basisschool Swentibold op Hemelvaart hun Eerste Heilige Communie ontvangen en de kinderen van de Openbare Basisschool de Wissel op de zondag erna. Het weer speelde niet echt mee, het was een beetje regenachtig.

 

Maar dit mocht de pret niet drukken. Samen hadden we ons goed voorbereid en goed geoefend en daarom werd het een onvergetelijk feest voor de communicantjes en hun familie. Daarom willen we Onze Lieve Heer en allen die meewerkten bedanken. Daarom wordt er op zaterdag 30 juni om 19.15 uur in de Martinuskerk te Born de Dankmis gevierd. Graag willen we u allen hartelijk daartoe uitnodigen.

 

Een reactie plaatsen