Parochiefederatie Born

Presentatiemis Eerste Communie 2018: “Open je hart voor Jezus!”

Dit jaar zullen in de Martinusparochie te Born meer dan dertig kinderen hun eerste Heilige Communie ontvangen. Al enkele weken zijn we druk bezig met de voorbereiding. Het thema dit jaar luidt: Open je hart voor Jezus! Dat is in onze tijd geen gemakkelijke opgave. Want hoe kun je je hart helemaal openen voor iemand die in onze tijd bij velen steeds minder bekend lijkt te zijn. Maar misschien is dit een beetje te somber gedacht. Want elke jaar zijn er toch weer vele ouders die het heel belangrijk vinden om hun kinderen in aanraking met Jezus te brengen en hun de Communie te laten doen. Dat stemt zeer hoopvol. Als parohie willen wij deze ouders dan ook zo goed mogelijk helpen om het geloof aan hun kinderen op een goed wijze over te brengen. Alleen dan kan Jezus een vaste plaats in hun leven en in hun hart innemen.

Binnenkort vindt in Born de presentatiemis plaats van de Communicantjes van O.B.S. de Wissel en B.S. Swentibold. Deze zal gehouden worden op zaterdag 24 februari om 19.15 uur in de Martinuskerk te Born. U bent allen van harte welkom.

Een reactie plaatsen