Parochiefederatie Born

Overdracht en inzegening van wapenschild van MGR.BUCKX

Op zaterdag 3 maart a.s. om 15.00 uur zal in de parochiekerk van Born de overdracht en inzegening van het wapenschild van Mgr. Buckx plaatsvinden. Mgr. Buckx is geboren in Born op 6 augustus 1881 en overleden op 22 september 1946 te Sittard. Hij is priester gewijd op 9 juni 1906 en zijn bisschopswijding vond plaats 15 augustus 1923. Hij is gedurende 10 jaren (1923-1933) als Apostolisch-Vicaris werkzaam geweest  in Helsinki (Finland).

 

 

Naar aanleiding van publicaties over Mgr. Buckx door een lid van de Heemkundevereniging “Bicht”  zijn er contacten  gelegd welke geleid hebben tot overdracht van het wapenschild. In recent overleg tussen  de parochie Born en Heemkundevereniging “ Bicht” is afgesproken dit mooie wapenschild over te dragen aan de parochie. Dit zal in de parochiekerk op een eervolle plaats worden opgehangen ter blijvende herinnering aan deze bijzondere  oud-parochiaan. Iedereen is van harte welkom bij vorengenoemde overdracht en inzegening.

Een reactie plaatsen