Parochiefederatie Born

Geloofsbijeenkomsten parochiefederatie Born

In onze parochiefederatie hebben we een geloofsgroep waar we met elkaar het geloof delen en verdiepen.
Dit doen wij tweewekelijks op dinsdagavond in het parochiekantoor Born van 20:00-22:00 uur.
Elke bijeenkomst staat op zichzelf en is toegankelijk voor iedereen.

Wist u dat:
– we praten en nadenken over woorden uit de Bijbel?
– we samen over het Evangelie van de komende zondag nadenken wat dit voor ons betekent?
– er allerlei thema’s aan bod komen die we interessant vinden en waarover we van gedachten wisselen?
– we lief en leed mogen delen, als we dat willen?
– we naar elkaar luisteren, goede raad kunnen geven en ontvangen?
– we blij zijn als u ook een keer naar zo’n bijeenkomst komt om zelf te ervaren of dit iets voor u is?
– we het fijn vinden om samen te komen?
– we blij zijn als de groep, letterlijk en figuurlijk groeit?
– we vanaf 23 januari 2018 om de twee weken samenkomen?
– u gerust een of meerdere mensen mee mag nemen (hoe meer zielen, hoe meer vreugd)?
– we samen in de pauze een kopje koffie of thee drinken?
– het geheel gratis is en u opgehaald wordt als u geen vervoer hebt (en ook weer wordt thuisgebracht)?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
– Pastoor Houwman                          06-11484719
– Rini van de Geer                              06-13064608
– Karin Lienaerts-Widdershoven     046-4856085
– Netty de Vries                                   046-4856889
– Ben Haerkens                                   06-20394296

Een reactie plaatsen