Parochiefederatie Born

Kerkklokken parochiefederatie Born

Er zijn tal van gelegenheden waarbij ook de kerkklok klinkt. Zo weerklinkt de kerkklok als iemand overleden is, bij de benoeming of het overlijden van een paus of bisschop, aan het begin van het nieuwe jaar en ook als waarschuwing bij rampen. In het verleden had de kerkklok ook een belangrijke functie als tijdsweergave. Dit is een functie die tegenwoordig minder noodzakelijk is, omdat bijna iedereen een persoonlijke klok of horloge heeft. Toch willen velen niet het slaan van de kerkklok op vaste tijdstippen missen. Het is toch het vertrouwde geluid dat bij de thuisomgeving hoort. Maar vooral is het regelmatige slaan van de kerkklok een blijvende vermaning: “denk er aan, de tijd is een geschenk van God, benut haar goed!“

Het kerkbestuur van de parochiefederatie heeft besloten om de tijdsaanduiding door de kerkklokken te uniformeren. Dat betekent dat in alle kerktorens de klokken op het hele uur 1x voor elke uur slaan, voor elke half uur 1x en dat er om kwart over en kwart voor het hele uur er geen klokslag is. 

Op 14 juni jl. is door de servicemonteurs van Eijsbouts het nieuwe luidprogramma in alle parochies ingevoerd.

Nieuw luidprogramma parochiefederatie Born

Plaats een reactie