Parochiefederatie Born

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd om 13.00 uur wordt rondgebracht. Ook heeft meneer pastoor vaste momenten in de weekagenda gereserveerd voor huisbezoeken. Wenst u ook maandelijks de Ziekencommunie te ontvangen of een huisbezoek dan kunt ook u zich wenden tot het Parochiekantoor Born Email: info@parochiefederatieborn.nl Telefoon: 046 – 850 06 80 (donderdag 13.30-16.30 uur) of Pastoor Houwman.

Plaats een reactie