50 jaar Willibrorduskerk Obbicht

Op zondag 24 juni a.s. wordt in de Willibrordusparochie te Obbicht het 50-jarig bestaansfeest gevierd van de Parochiekerk. De plechtige Hoogmis die ter gelegenheid van dit heugelijke feit wordt gevierd, begint om 10.00 uur.

Er zijn vele parochianen, die zich nog goed kunnen herinneren, dat de voormalige kerk aan de huidige Ecrevissestraat te klein werd bevonden. Er was meer plaats nodig voor de kerkgangers, dat was duidelijk. Hiertoe bestonden twee mogelijkheden: vergroting van de bestaande kerk of nieuwbouw. Dit bleek nog niet zo een gemakkelijke keuze. Uiteindelijk werd besloten tot de Bouw van een Nieuwe Kerk. Hoewel de meningen hieromtrent verdeeld waren, was er uiteindelijk toch een breed draagvlak. Als snel kon het St. Willibrord Bouwfonds rekenen op financiële steun van grote delen van de Obbichtse gemeenschap. Veel geld kwam er binnen door maandelijkse collecten in de Kerk, welwillende en regelmatige bijdragen van de verenigingen, door gulle giften en voor een aanzienlijk deel subsidies. Op 28 mei 1967 vond de Eerste Steenlegging plaats en op 6 april 1968 werd de Willibrorduskerk door Mgr. E. Beel ingewijd.

Het hele proces van de totstandkoming van de nieuwe Willibrorduskerk was best ingewikkeld. Maar het belangrijkste was dat de mensen van Obbicht in die tijd een ideaal hadden en dit gezamenlijk verwerkelijkten. Vandaag de dag staat er dan ook een moderne kerk, waar we trots op mogen zijn. Een kerk ook die heel bijzonder is voor de periode waarin ze is gebouwd en die ruimschoots voldoet aan de eisen om er met velen een mooie en waardige liturgie te kunnen vieren.

De Obbichtse parochianen waren optimisten die met vertrouwen de toekomst in keken. Hun verwachting en bedoeling was het gemeenschaps- en parochieleven te intensiveren. Helaas zijn er na de bouw van de kerk maatschappelijke ontwikkelingen geweest die juist dit gemeenschaps- en parochieleven verzwakten. Vooral het individualisme zorgde er voor dat hechte gemeenschappen steeds meer uiteenvielen. Dit is een proces waaraan ook de parochiegemeenschap niet ontkwam. Als gevolg van deze individualisering zien we dat de laatste jaren vele kerken werden gesloten en afgebroken. Dat is een zeer pijnlijk proces. Door samen dit 50-jarig jubileum te vieren willen we terugblikken maar vooral ook vooruitkijken.

Wij mogen in onze tijd voortbouwen waaraan onze ouders en grootouders zijn begonnen. Zij geloofden in de gemeenschap, zij liet zich niet tegenhouden en blikten hoopvol naar de toekomst. Met dit voorbeeld willen ook wij aan de slag gaan. De komende jaren zal het belangrijk zijn dat ook wij ons gezamenlijk inzetten voor de behoud en verdere uitbouw van onze hechte Obbichtse gemeenschap. De grote onderlinge betrokkenheid en het rijke verenigingsleven getuigen daarvan. Maar ook het behoud van onze Willibrorduskerk is voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Want wij als kerkbestuur sluiten niet onze ogen voor de ontwikkelingen. Verder teruglopend kerkbezoek en dalende inkomsten zouden ook in toekomst ook het voorbestaan van onze Willibrorduskerk in gevaar kunnen brengen. Wij als kerkbestuur zullen echter alles in het werk stellen om de Kerk voor de toekomst te behouden. Maar dit zal niet gaan zonder de ondersteuning van de Obbichtse gemeenschap. Wij geloven dat het idealisme van vroeger niet verloren is gegaan en dat ook de huidige generatie met veel elan mee wil blijven bouwen aan onze gemeenschap en aan het behoud van onze prachtige Willibrorduskerk voor de toekomst.

In deze zin willen wij als kerkbestuur u allen feliciteren met het 50-jarig Jubileumfeest van de Willibrorduskerk. We hopen dan ook met velen op zondag 24 juni met velen de grote Feest te kunnen vieren.

Een reactie plaatsen