Parochiefederatie Born

Coronamaatregelen voor kerken

Verdere versoepelingen coronaprotocol R.-k. Kerk per 26 juni

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw is de capaciteit vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling.
Born 100 personen, Buchten 85 personen, Holtum 60 personen, Grevenbicht 100 personen en Obbicht 70 personen.

Processies en bedevaarten
De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen
Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar
De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.  

  • Desinfecteer a.u.b. uw handen bij binnenkomst in de kerk en bij de communie uitreiking
  • Er is geen collecte. Voor uw bijdrage maakt u a.u.b. gebruik van de collectebus achter in de kerk
  • Alleen als er meer mensen verwacht worden dan de maximale capaciteit van de kerk dient u zich aan te melden voor de H. Mis
BORN Ma. t/m do. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 18 51 info@parochiefederatieborn.nl
BUCHTEN Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 50 34 jm.hermans@ziggo.nl
HOLTUM Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 68 89 parochie-stmartinus-holtum@home.nl
GREVENBICHT Ma. / do. / vr. van 11.00 – 13.00 uur
046 – 485 76 62 parochie-grevenbicht@parochiefederatieborn.nl
OBBICHT Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 -485 53 53 jmam.hermans@gmail.com
  • Aanmelding is alleen mogelijk voor de eerstvolgende Heilige Mis
  • Aanmelding geschiedt onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
  • Aanmeldingen worden bij de ingang gecontroleerd
  • Lijsten met aanmeldingen worden enige tijd bewaard om in geval van evt. besmetting deelnemers aan een viering te kunnen verwittigen
  • Voor data en tijdstippen van de Heilige Missen raadpleeg a.u.b. ons federatieblad of de website.

Als parochie nemen we alle maatregelen, zodat uw gezondheid zoveel mogelijk beschermd wordt. Van u wordt verwacht dat u deze maatregelen respecteert en niet naar de kerk komt bij gezondheidsklachten.

Doopsel
Vele maanden hebben er in onze federatie geen doopsels kunnen plaatsvinden. Gelukkig kan dit nu wel weer, er zijn inmiddels weer heel wat aanmeldingen binnen. U kunt uw kind vanaf nu weer aanmelden. Probeert u het aantal aanwezigen bij het doopsel te beperken.
We trachten zoveel mogelijk de anderhalve meter richtlijn in acht te nemen en het aantal aanrakingen tot een minimum te beperken. Zo zal er bij elk doopsel vers doopwater worden gebruikt en voor de zalvingen een wattenstaafje.

Ziekencommunie
Al vele maanden werd er geen ziekencommunie rondgebracht. Dit was natuurlijk een groot gemis. M.i.v. september zal daarom weer de ziekencommunie worden gebracht aan allen die dat wensen. De ritus zal tot een minimum worden beperkt.

Download de nieuwe corona richtlijnen en protocollen per 10 juli
https://www.bisdom-roermond

© 2021 Parochiefederatie Born

Plaats een reactie