Parochiefederatie Born

Coronamaatregelen voor kerken

Het Kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn (dat zijn er nu nog vijftig), mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.
Grote kerken met meer dan 300 zitplaatsen mogen voortaan bij vieringen iets meer gelovigen toelaten. Maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen mag dan bezet worden tijdens een mis. Voor elke tien extra zitplaatsen boven die 300 betekent dat één bezoeker extra. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen op 9 april bekendgemaakt.

Grote kerken
Een woordvoerder van het Bisdom Roermond schat dat zeker de helft van de 300 kerken in Limburg meer dan 300 zitplaatsen hebben. “Als het er niet méér zijn. Een doorsnee parochiekerk in een buitenwijk van een Limburgse stad telt al gauw zo’n 600-700 zitplaatsen.” De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond telde tot enkele jaren geleden nog zo’n 1.000 zitplaatsen. Maar na een grote renovatie zijn dat er nu nog maar zo’n 300. “Maar met extra stoelen in de gangpaden kan dat – onder normale omstandigheden – weer opgeschaald worden naar 1.000 zitplaatsen”, aldus de woordvoerder.

Maximaal 30
In kerken met minder dan 300 zitplaatsen blijft het maximale aantal aanwezigen bij een mis vooralsnog op dertig staan. Voor die kerken verandert er dus nog niets.

 Anderhalve meter
De bisschoppen manen gelovigen onverlet tot voorzichtigheid, ook nu er een aantal maatschappelijke versoepelingen zijn ingegaan. ‘De huidige Covid-cijfers vragen nog steeds om voorzichtigheid en terughoudendheid.’ Binnen de kerken – ook grote kerken – moeten mensen daarom anderhalve meter afstand van elkaar blijven houden, vooraf een plek reserveren en zich blijven houden aan de hygiënevoorschriften.

Er is hoop
“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Nederlandse bisschoppen

Cantor
Met het oog op de uitzonderlijke situatie, heeft het de nadrukkelijke voorkeur om de zang tijdens vieringen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zangers was al eerder vastgesteld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen worden kunnen in deze periode door de aanwezigen in plaats daarvan samen gezegd worden. Samenzang door gelovigen tijdens de viering en samen met anderen repeteren vóór de viering was al niet toegestaan en dat blijft zo.

Protocol
De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de vieringen koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. 

 • Wij maken u er op attent dat u zich niet eerder dan 2 weken voor de weekendmis van de betreffende datum kunt aanmelden bij uw contactpersoon (zie onder). Dit geldt ook voor alle hoogfeesten in het kerkelijk jaar
 • Wanneer u in het kerkgebouw loopt of staat verzoeken wij u dringend een mondkapje te dragen, dit is niet nodig als u zit
 • Desinfecteer a.u.b. uw handen bij binnenkomst in de kerk en bij de communie uitreiking
 • Er is geen koor- of samenzang
 • Er is geen collecte. Voor uw bijdrage maakt u a.u.b. gebruik van de collectebus achter in de kerk
 • Aanmelding voor H. Missen
BORN Ma. t/m do. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 18 51 info@parochiefederatieborn.nl
BUCHTEN Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 50 34 jm.hermans@ziggo.nl
HOLTUM Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 – 485 68 89 parochie-stmartinus-holtum@home.nl
GREVENBICHT Ma. / do. / vr. van 11.00 – 13.00 uur
046 – 485 76 62 parochie-grevenbicht@parochiefederatieborn.nl
OBBICHT Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur
046 -485 53 53 jmam.hermans@gmail.com
 • Aanmelding is alleen mogelijk voor de eerstvolgende Heilige Mis
 • Aanmelding geschiedt onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
 • Aanmeldingen worden bij de ingang gecontroleerd
 • Lijsten met aanmeldingen worden enige tijd bewaard om in geval van evt. besmetting deelnemers aan een viering te kunnen verwittigen
 • Voor data en tijdstippen van de Heilige Missen raadpleeg a.u.b. ons federatieblad of de website.

Als parochie nemen we alle maatregelen, zodat uw gezondheid zoveel mogelijk beschermd wordt. Van u wordt verwacht dat u deze maatregelen respecteert en niet naar de kerk komt bij gezondheidsklachten.

Doopsel
Vele maanden hebben er in onze federatie geen doopsels kunnen plaatsvinden. Gelukkig kan dit nu wel weer, er zijn inmiddels weer heel wat aanmeldingen binnen. U kunt uw kind vanaf nu weer aanmelden. Probeert u het aantal aanwezigen bij het doopsel te beperken.
We trachten zoveel mogelijk de anderhalve meter richtlijn in acht te nemen en het aantal aanrakingen tot een minimum te beperken. Zo zal er bij elk doopsel vers doopwater worden gebruikt en voor de zalvingen een wattenstaafje.

Ziekencommunie
Al vele maanden werd er geen ziekencommunie rondgebracht. Dit was natuurlijk een groot gemis. M.i.v. september zal daarom weer de ziekencommunie worden gebracht aan allen die dat wensen. De ritus zal tot een minimum worden beperkt.

Download de nieuwe corona richtlijnen en protocollen per 10 juli
https://www.bisdom-roermond

© 2021 Parochiefederatie Born

Plaats een reactie