Aanpassingen van de coronamaatregelen in de Parochiefederatie

Op 10 juli presenteerde de Nederlandse Bisschoppenconferentie de nieuwe coronamaatregelen, die gelukkig weer enkele versoepelingen met zich meebrengen. Deze coronamaatregelen zijn voor het bestuur van de Parochiefederatie doorslaggevend bij de invulling van haar activiteiten. Hieronder geven wij een overzicht.

Heilige Missen en Vieringen
Vanaf 10 juli wordt het maximale aantal bezoekers bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Aan de hand van de anderhalve meter opstelling wordt het maximale aantal deelnemers bepaald. Wilt u weten hoeveel personen aan een viering kunnen deelnemen (bijvoorbeeld bij een uitvaart) neemt u dan contact op met de parochiële contactpersoon.
Voor de meeste parochiekerken in onze federatie betekent dit dat er niet meer dan 100 personen aan een viering kunnen deelnemen. Dit betekent dat u zich voor de vieringen in onze federatie niet hoeft aan te melden.
Wel zal er bij binnenkomst een registratie plaatsvinden van naam, telefoonnummer, aantal deelnemers en een gezondheidsverklaring zal moeten worden getekend.
Als parochie nemen we alle maatregelen, zodat uw gezondheid zoveel mogelijk beschermd wordt. Van u wordt verwacht dat u deze maatregelen respecteert en niet naar de kerk komt bij gezondheidsklachten.

Doopsel
Vele maanden hebben er in onze federatie geen doopsels kunnen plaatsvinden. Gelukkig kan dit nu wel weer, er zijn inmiddels weer heel wat aanmeldingen binnen. U kunt uw kind vanaf nu weer aanmelden. Probeert u het aantal aanwezigen bij het doopsel te beperken.
We trachten zoveel mogelijk de anderhalve meter richtlijn in acht te nemen en het aantal aanrakingen tot een minimum te beperken. Zo zal er bij elk doopsel vers doopwater worden gebruikt en voor de zalvingen een wattenstaafje.

Eerste Communie
De Eerste Communie voor de B.S. Swentibold is gepland voor zondag 6 september. De overige communievieringen zijn verplaatst naar 2021.

Ziekencommunie
Al vele maanden werd er geen ziekencommunie rondgebracht. Dit was natuurlijk een groot gemis. M.i.v. september zal daarom weer de ziekencommunie worden gebracht aan allen die dat wensen. De ritus zal tot een minimum worden beperkt.

Zingen tijdens de vieringen
Vooralsnog kan er geen volkszang zijn tijdens vieringen. Dit betekent dat de kerkgangers tijdens de viering niet mogen meezingen.
Een cantor of enkele zangers kunnen eventueel zingen mits:
– er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag
formatie, er een goede ventilatie is, er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden en de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.

Download de nieuwe corona richtlijnen en protocollen per 10 juli

Plaats een reactie