Parochiefederatie Born

Coronamaatregelen voor kerken

De persconferentie die het kabinet op dinsdag 17 november heeft gehouden over de maatregelen in verband met Covid-19, geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat betekent voorlopig nog steeds niet meer dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren, geen samenzang en verder alle andere maatregelen zoals afgekondigd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ .

 • Er kunnen slechts maximaal 30 personen aan de H. Missen deelnemen (uitvaarten maximaal 100 personen)
 • Voor deelname aan H. Mis is aanmelding noodzakelijk (zie onder)
 • Wanneer u in het kerkgebouw loopt of staat verzoeken wij u dringend een mondkapje te dragen, dit is niet nodig als u zit
 • Desinfecteer a.u.b. uw handen bij binnenkomst in de kerk en bij de communie uitreiking
 • Er is geen koor- of samenzang
 • Er is geen collecte. Voor uw bijdrage maakt u a.u.b. gebruik van de collectebus achter in de kerk

  Aanmelding voor H. Missen

BORN

Ma. t/m do. van 10.00 – 12.00 uur

046 – 485 18 51

info@parochiefederatieborn.nl

BUCHTEN

Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur

046 – 485 50 34

jm.hermans@ziggo.nl

HOLTUM

Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur

046 – 485 68 89

parochie-stmartinus-holtum@home.nl

GREVENBICHT

Ma. / do. / vr. van 11.00 – 13.00 uur

046 – 485 76 62

parochie-grevenbicht@parochiefederatieborn.nl

OBBICHT

Ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00 uur

046 -485 53 53

jmam.hermans@gmail.com

 • Aanmelding is alleen mogelijk voor de eerstvolgende Heilige Mis
 • Aanmelding geschiedt onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer
 • Aanmeldingen worden bij de ingang gecontroleerd
 • Lijsten met aanmeldingen worden enige tijd bewaard om in geval van evt. besmetting deelnemers aan een viering te kunnen verwittigen
 • Voor data en tijdstippen van de Heilige Missen raadpleeg a.u.b. ons federatieblad of de website.

Als parochie nemen we alle maatregelen, zodat uw gezondheid zoveel mogelijk beschermd wordt. Van u wordt verwacht dat u deze maatregelen respecteert en niet naar de kerk komt bij gezondheidsklachten.

Doopsel
Vele maanden hebben er in onze federatie geen doopsels kunnen plaatsvinden. Gelukkig kan dit nu wel weer, er zijn inmiddels weer heel wat aanmeldingen binnen. U kunt uw kind vanaf nu weer aanmelden. Probeert u het aantal aanwezigen bij het doopsel te beperken.
We trachten zoveel mogelijk de anderhalve meter richtlijn in acht te nemen en het aantal aanrakingen tot een minimum te beperken. Zo zal er bij elk doopsel vers doopwater worden gebruikt en voor de zalvingen een wattenstaafje.

Ziekencommunie
Al vele maanden werd er geen ziekencommunie rondgebracht. Dit was natuurlijk een groot gemis. M.i.v. september zal daarom weer de ziekencommunie worden gebracht aan allen die dat wensen. De ritus zal tot een minimum worden beperkt.

Download de nieuwe corona richtlijnen en protocollen per 10 juli
https://www.bisdom-roermond

Plaats een reactie