Academie Rolduc: Onbaatzuchtigheid in de gedragseconomie

In de klassiek-economische wetenschap staat het begrip eigenbelang centraal. Hierdoor wordt ze vaak als in tegenspraak beschouwd met het christendom, dat de waarde onbaatzuchtigheid centraal stelt. De nieuwere discipline van de gedragseconomie stelt zich ten doel om aan de hand van onder andere psychologische inzichten economische theorieën te ontwikkelen die beter dan de klassiek- economische in staat zijn alledaags gedrag van mensen te voorspellen. Dergelijke theorieën worden vaak getoetst door middel van experimenten waarbij proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden beslissingen nemen. Eén van de vele vlakken waarop gedragseconomen actief zijn is het vlak van de onbaatzuchtigheid (altruïsme). In de eerste helft van deze lezing zullen deze ontwikkelingen worden voorgesteld en uitgediept. In de tweede helft van de lezing zal de inleider ingaan op eigen lopend experimenteel onderzoek op het gebied van onbaatzuchtigheid. Hierin wordt een factor onthuld die mensen systematisch minder onbaatzuchtig maakt en tevens een factor die dit effect kan opheffen.

Vrijdag 11 januari 2019, 19:00 uur

Inleider: Dr. drs. Marjolein J.W. Harmsen – van Hout

Is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht en post-doctoraal onderzoeker aan de economische faculteit van de RWTH Aachen University

Een reactie plaatsen