Actie Kerkbalans 2020: Geef voor je Kerk

„De 5 kerkgebouwen open houden.” Deze zin staat prominent mee bovenaan in het Beleidsplan dat het bestuur van de Parochiefederatie Born enkele jaren geleden heeft opgesteld. „Pastoor, is dit in onze tijd nog wel realistisch?” Dit is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. Ik moet toegeven dat het bestuur bij het opstellen van dit beleidspunt ook heel wat bedenktijd nodig heeft gehad. Natuurlijk zijn wij ons bewust van de moeilijke situatie, waarin de kerk zich bevindt. Menig kerkbestuur zag zich al genoodzaakt om de kerk aan de eredienst te onttrekken en haar te sluiten. Ik ben ervan overtuigd dat dit in alle gevallen een weloverwogen besluit was. En een besluit dat altijd heel veel pijn doet.

Hoewel kerksluiting ook in onze situatie misschien het meest voor de hand liggende besluit zou zijn, hopen wij toch dit besluit niet te hoeven nemen. Want er zijn immers nog genoeg redenen om door te gaan. Zo zijn er steeds meer mensen in onze stressvolle tijd, die rust en bezinning zoeken. Steeds meer mensen zien dat de vreugdevolle boodschap van het Evangelie een oplossing kan zijn voor de noden van onze materialistische concurrentiemaatschappij. Steeds meer mensen ontdekken onze kerken als ontmoetingsplaatsen in een wereld die steeds meer gebukt gaan onder individualisme en eenzaamheid.

Er zijn echter twee extra motieven die ons aansporen om vast te houden aan het openhouden van de kerken. Op de eerste plaats: ons geloof in God voor Wie niets onmogelijk is. Hoewel dit in onze tijd wat zweverig klinkt is dit een wezenlijk aspect om door te gaan. „Vraagt en u zal gegeven worden”: zo zegt Jezus zelf. Zonder het Gebed en het Vertrouwen in God is alles zinloos.

Het tweede aspect dat ons motiveert is het vertrouwen in onze parochianen. We zijn ons bewust dat er vele welwillende mensen zijn die van hun parochies en kerken houden. Graag willen wij deze mensen uitnodigen om mee na te denken over de toekomst van onze kerken en hun de gelegenheid geven om mee te werken. De kerk is niet van pastoor en kerkbestuur, maar van ons allemaal. Willen wij het voortbestaan van onze kerken garanderen, dan zullen ook allen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

„De 5 kerkgebouwen open houden”. Dat is ons uitgangspunt. Maar wij weten dat we daar niet in zullen slagen zonder de steun van onze parochianen. Naast het meedenken over en het meewerken in onze parochiegemeenschappen, is ook de financiele steun van onze parochianen onmisbaar. Het onderhoud van de kerken als ook de kosten voor pastorale activiteiten en liturgie zijn erg hoog. Om op deze terreinen onze werkzaamheden op goede wijze blijven voortzetten wordt ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans gehouden. Deze zal onder het Motto: „Geef voor je Kerk” gehouden worden van 18 januari tot 2 februari a.s. Wij rekenen op uw steun.

Plaats een reactie