Parochiefederatie Born

Actie Kerkbalans 2021

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
De actie Kerkbalans loopt tot 30 januari. We willen de Actie Kerkbalans nogmaals onder de aandacht brengen. De inkomsten van de kerken in Nederland lopen terug. Ook al onder normale omstandigheden is het voor het bestuur van de Parochiefederatie haast niet meer mogelijk om de begroting sluitend te krijgen. Deze situatie is echter door de coronacrisis alleen maar verergerd.

Door de coronacrisis konden er enkele maanden helemaal geen missen gelezen worden in onze parochies. Dat betekende dat we in al die maanden collecten, misstipendia en kaarsengeld moesten missen. Ook het aantal doopsels, huwelijken en uitvaarten nam af met als gevolg dat ook de inkomsten hiervan uitbleven.
De laatste maanden is de situatie niet veel verbeterd. Vooral door het feit dat er in de meeste vieringen slechts dertig personen konden deelnemen bleven ook hier de inkomsten ver achter op de begroting. We staan nu aan het begin van het nieuwe jaar. De vaccinatie tegen het coronavirus komt langzaam op gang. Iedereen hoopt dat het vaccin snel een einde maakt aan de pandemie. Maar als je realistisch bent zal het nog wel een tijdje duren.

Tot het zover is zullen we toch ervoor moeten zorgen dat tegenover alle kosten, die onverminderd doorgaan, toch voldoende inkomsten gegenereerd worden. Een belangrijk aspect hierbij is ook dat we in toekomst niet alleen geld willen uitgeven voor onderhoud, lonen, kosten van liturgie etc., maar ook willen kijken hoe we mensen kunnen ondersteunen, die door wat voor reden dan ook in nood zijn geraakt. Ondersteuning van hulpbehoevenden is altijd een taak van de kerken geweest en zal dit ook in toekomst moeten zijn. Zo zijn er al eerste overwegingen geweest om de vanouds bekende ‘Armenfondsen’, zoals die in onze parochies bestonden, nieuw leven in te blazen.

Al met al is de financiële situatie zorgwekkend, maar nooit uitzichtloos. Ook u zult een persoonlijke begroting maken voor uw uitgaven in dit nieuwe jaar 2021. We zouden het zeer waarderen wanneer u bij deze begroting ook een bijdrage aan uw parochie zou willen overwegen.
Wij, als kerkbestuur, doen alles wat in ons vermogen ligt om ook de kerk van morgen levensvatbaar te houden. Wij hopen dat we in deze op uw gulle steun mogen rekenen.

Plaats een reactie