AFGELASTING WEEKENDMISSEN

Tot 31 maart zullen de missen op zaterdagavond en zondagmorgen in de kerken van onze Parochiefederatie vervallen. Deze maatregel is genomen n.a.v. een besluit van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in verband met het Coronavirus.

Volgens dit besluit zullen de missen door de week wel doorgang vinden onder strikte navolging van de onderstaande voorschriften.

  • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Doopsel en uitvaarten zullen in deze periode in kleine kring en sobere vorm gehouden worden.

 

 

Plaats een reactie