Afscheid bestuursleden

Vrijwilligers zijn absoluut onmisbaar voor een parochiegemeenschap. We zijn dan ook dankbaar voor de vele vrijwilligers, die onze Parochiefederatie rijk is en die zich op verschillende terreinen inzetten. Een heel bijzondere plaats binnen het team van vrijwilligers nemen de leden van Federatiebestuur en Parochiecomité’s in. Naast het regelen van vele praktische zaken zijn de bestuursleden ook belast met het maken van pastorale beleidsplannen, beheren van financiën en gebouwen, het nemen van besluiten en vertegenwoordigen zij de parochiefederatie. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuurs- en comitéleden zijn in het verleden steeds groter geworden. Het zijn taken die een grote deskundigheid vereisen en een grote inzet van tijd en moeite. Het zijn mensen die de pastoor ondersteunen in zijn dienst aan de parochiegemeenschap en zonder hen is het goede functioneren van een parochie niet mogelijk.

Veel dankbaarheid en waardering ben ik in deze zin verschuldigd aan de kerkmeesters Karin Widdershoven, Ger Theelen en Frank Cremers en aan het parochiecomitélid William van der Wauw. Met grote gedrevenheid en met veel enthousiasme vervulden zij gedurende vele jaren hun dienstwerk ten behoeve van de parochies in onze Federatie.

Het spreekt echter vanzelf dat een kerkmeesterschap niet eindeloos moet en kan duren. Bovenstaande bestuursleden hebben aangegeven hun functie te willen beëindigen, een besluit dat wij vanzelfsprekend respecteren. Namens alle parochianen willen wij onze vier bestuursleden hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Zij waren hierdoor voor allen een grote steun en voorbeeld. Wij wensen hen voor de toekomst alle goeds en zegen. Wij zijn blij dat we in voorkomende omstandigheden een beroep op hen kunnen blijven doen.
Pastoor Houwman

Dankwoord
Inmiddels is het ruim 12 jaar geleden dat ik, Karin Widdershoven, startte als vrijwilliger binnen onze parochiegemeenschap. Ik heb deze tijd als zeer bijzonder en waardevol ervaren. Het gaf veel voldoening en vreugde te worden opgenomen in een hechte gemeenschap waarin we ons samen als vrijwilligers inzetten voor niet alleen onze parochie, maar ook de 4 overige parochies van onze federatie. Toch is de tijd nu rijp om afscheid te nemen. Er zijn vele mooie herinneringen die ik voor altijd in mijn hart zal koesteren. De warme vriendschapsbanden die spontaan zijn ontstaan, zullen ook altijd blijven.

Twee en een half jaar geleden vroeg Karin aan mij,  Frank Cremers, of ik wilde deelnemen in het bestuur van de parochie en de federatie. Dit heb ik vol vertrouwen en met enthousiasme aangenomen. Echter door drukte in het privéleven en op de werkvloer moet ik jammer genoeg afstand doen van deze activiteiten.
William van der Wauw zal tijdelijk stoppen wegens persoonlijke omstandigheden.

Na 12 jaar verliep medio 2019 mijn mandaat als Kerkmeester en in het federatiebestuur. Reglementair is dit de maximale termijn. Persoonlijk heb ik die 12 jaar met plezier volbracht. In drie termijnen heb ik Ger Theelen me sterk gemaakt voor de Federatievorming en een gezonde financiële basis voor onze parochies. Als plaatsvervangend koster en als lid van het parochiecomité in Grevenbicht zal ik me zeker niet gaan vervelen. Het wordt nu echt tijd dat onze parochies gaan fuseren en daarvoor geef ik het estafette-stokje graag over. Het Federatiebestuur wens ik veel wijsheid toe in de hoop en het vertrouwen dat snel nieuwe vrijwilligers het bestuur en het parochieleven komen versterken.

Dank aan eenieder die we in de loop der jaren mochten leren kennen, vrijwilligers, leden van verenigingen die ieder op eigen wijze een steentje bijdragen aan de parochiegemeenschap. En niet in de laatste plaats de parochianen waarmee je vaak in de meest kwetsbare of juist vreugdevolle momenten in hun leven contact hebt. Wij wensen u allen Gods zegen toe en graag tot ziens.

Plaats een reactie