Parochiefederatie Born

Rijk bedeeld

Mogen leven in een wereld waarin geen honger is of dorst, dat is rijk zijn. Mogen leven in een land waarin geen oorlog is of … Lees meer

LET OP DE LICHTEN

In het leven kun je niet achteruitrijden. Je kunt de dagen niet omkeren en van de avond naar de morgen gaan om zo je mooiste … Lees meer

HOOP

Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop, … Lees meer

Het is elke dag GENADE-DAG

Een dag om genade te krijgen, om genade te geven en om genade te beantwoorden. Zeg dat vaak tegen jezelf………….. Wat voor dag is het … Lees meer

Alles verandert…

In de herfst kleuren de bladeren van de bomen in hun mooiste kleuren, geurt het buiten heerlijk. De natuur toont hoe verandering ook mooi kan … Lees meer

BESCHERMENGEL

Wie ben je? Ken ik je? Ken jij mij? ´En toch´… Toch ben je er. Ik voel je, ik weet me veilig. Hoe koud, hoe … Lees meer

IK LEEF

‘Ik leef’, zei ik, ‘ik leef’ en ik hoorde dat ik het zei maar plots’ling dacht ik:’ Neen niet ik maar er leeft ‘iets’ in … Lees meer

Geloofsgroep

Al vele jaren is het in onze parochiefederatie een goed gebruik dat we om de twee weken op dinsdagavond samenkomen voor bijbel- en thema-avonden. Tijdens … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer