Parochiefederatie Born

Kerkhof Obbicht

Het kerkhof aan de Hitsbergerweg in Obbicht verkeerde dit jaar in barslechte staat, het onkruid overwoekerde de paden en graven, hetgeen leidde tot veel commentaar … Lees meer

Actie Kerkbalans 2021

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ De actie Kerkbalans loopt tot 30 januari. We willen de Actie Kerkbalans nogmaals onder de aandacht brengen. De … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer