Parochiefederatie Born

Geloofsgroep

Al vele jaren is het in onze parochiefederatie een goed gebruik dat we om de twee weken op dinsdagavond samenkomen voor bijbel- en thema-avonden. Tijdens deze avonden, die altijd bezocht worden door een groep trouwe en belangstellende parochianen, bespreken we op de ene dinsdag het evangelie van de komende zondag en op de andere dinsdag een actueel thema uit kerk of samenleving. Met deze avonden beantwoorden we aan de kerkelijk opdracht tot geloofsverkondiging. Met deze avonden bieden wij een platform om gezamenlijk over ons geloof te praten. De ervaring leert dat dit zeer verhelderend is, want vaak is de onwetendheid over geloof en kerkelijke standpunten groot. Want ook voor het geloof geldt: onbekend maakt onbemind. Naarmate we meer over ons geloof weten, des te groter wordt de betrokkenheid. Vaak merk je dat bij de deelnemers een andere en genuanceerdere kijk op het geloof ontstaat en zodoende ook de bereidheid tot kerkelijk engagement groeit.
Graag willen we ook dat andere parochianen van deze gelegenheid tot geloofsverdieping gebruik maken. Heeft u belangstelling, dan willen wij u graag uitnodigen om een van onze avonden te bezoeken. De avonden worden gehouden in het Parochiekantoor te Born, Bronstraat 2a, ingang tegenover het Hospice. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden. Iedere avond vormt een afgesloten geheel. Er wordt altijd een thema of evangelie per avond besproken.
De data van onze geloofsbijeenkomsten (onder voorbehoud van coronamaatregelen) dit jaar:

Dinsdag 26 januari 2021 Bijbelavond
Dinsdag 9 februari 2021 Thema-avond
Dinsdag 23 februari 2021 Bijbelavond
Dinsdag 9 maart 2021 Thema-avond
Dinsdag 23 maart 2021 Bijbelavond
Dinsdag 6 april 2021 Thema-avond
Dinsdag 20 april 2021 Bijbelavond
Dinsdag 4 mei 2021 Thema-avond
Dinsdag 18 mei 2021 Bijbelavond
Dinsdag 1 juni 2021 Thema-avond
Dinsdag 15 juni 2021 Bijbelavond
Dinsdag 29 juni 2021 Thema-avond

U bent van harte welkom!

Plaats een reactie