Parochiefederatie Born

Boetevieringen: goed voorbereid op weg naar Pasen

Voorafgaand aan het Paasfeest houden we in de katholieke Kerk de Vastentijd of ook wel Veertigdagentijd. In deze tijd worden we uitgenodigd om rust te nemen. En deze tijd van rust kunnen we benutten voor bezinning en zelfreflectie. Hoe sta ik in het leven? Ben ik eigenlijk goed bezig? Wat doe ik goed? Wat doe ik verkeerd? Hoe is mijn relatie met mijn medemensen? Dit zijn maar enkele vragen die ons kunnen helpen om betere mensen te worden. De veertigdagentijd wil je helpen om een betere kijk te krijgen op jezelf. Dat kan heel confronterend zijn. Vaak kom je tot het inzicht dat je vastgeroeste gewoonten moet veranderen. En dat is niet gemakkelijk.

Als Christenen kijken we hierbij naar Jezus Christus. Hij is als Zoon van God mens geworden om ons te helpen andere en betere mensen te worden. Dit is essentieel: als we volmaakt zouden zijn, had Hij niet mens hoeven te worden. Maar wij zijn verre van volmaakt en zullen toch naar die vervolmaking en verbetering moeten streven. Hiertoe krijgen we in de Veertigdagentijd de gelegenheid.

Als afsluiting van de Veertigdagentijd voor de Pasen houden wij Boetevieringen. In deze vieringen sluiten we tijd van bezinning en refectie af met een gewetensonderzoek. We leggen onze tekorten voor aan de Heer, die ons de kans geeft om een nieuwe start te maken. Na de boetevieringen bestaat ook de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

De Boetevieringen vinden plaats op:

21 maart om 18.30 uur te Obbicht

22 maart om 18.30 uur te Buchten

27 maart om 18.30 uur te Grevenbicht

Een reactie plaatsen