Parochiefederatie Born

Koren

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Born

Sinds de oprichting van het Gemengd kerkelijk Zangkoor St Caecilia Born, in april 1970 , worden alle hoogfeesten door het koor opgeluisterd en zingt het koor op dit moment om de twee weken in de kerk tijdens de reguliere heilige Mis op zaterdagavond om 19.15 uur. Daarnaast zingt het koor ook op begrafenissen en huwelijken. Ook de Paaswake, de St. Maartensviering en de Kerstviering in zorgcentrum Aldenhof worden door het koor jaarlijks opgeluisterd.

Het koor wordt al jaren begeleid door de vaste organist Willem van Santen. Sinds de oprichting stond het koor onder de bezielende leiding van Nic Schmeitz maar sinds maart 2013 heeft het koor een nieuwe dirigent, Laurens Klinkers uit Sittard. Hij is jurist van beroep, maar heeft naast zijn baan diverse koren. Hij is jong en zeer gedreven en dat betekent voor het koor dat er naast de gebruikelijke kerkelijke gezangen, nieuwe moderne stukken op het repertoire staan. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Het koor heeft vooral behoefte aan een verjonging. Het koor kent op dit moment te weinig zangers die de alt, tenor en baspartij beheersen.

De parochie wil graag voor de toekomst haar koor behouden, waardoor nieuwe jonge leden meer dan welkom zijn. De onderlinge sfeer en gezelligheid is binnen het koor belangrijk. Vandaar dat er ook af en toe activiteiten buiten de repetities en optredens zijn, zoals een jaarlijks uitstapje, een fietstocht en een feestelijke Caecilia-avond. Wij repeteren iedere donderdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur, in de kerk te Born. Heeft u interesse in ons koor kom dan gerust eens kijken op een repetitieavond of neem contact op met mevr. C. Brouns, Tel. 046-4853442 of email: c.brouns@familiebrouns.nl

Zanggroep Feeling Young uit Born

Feeling Young is een koor, dat momenteel bestaat uit 24 zingende leden, sopranen, alten, bassen en tenoren. Vanaf begin 2008 staan wij onder enthousiaste leiding van Steven van Kempen, die ons tevens muzikaal begeleidt op piano. Daarnaast is Carool Heutmekers al jarenlang met veel plezier actief als drummer. Tijdens optredens wordt het geluid op professionele wijze geregeld door Erik van den Hoogen. Met ons gevarieerd repertoire, overwegend popsongs, musical en lichte muziek verzorgen wij optredens in kerken, winkelcentra, instellingen, enz., maar ook tijdens evenementen, korenfestivals, e.d. Iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden van ons koor, zolang men zich maar jong genoeg voelt!

Hoewel wij niet streven naar perfectie, werken wij wel serieus toe naar een goed eindresultaat. Daarnaast neemt gezelligheid en het plezier in zingen een zeer grote plaats in. Iedere woensdagavond repeteren wij in het Gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5 in Born van 20.00u tot 22.00u. Denk je erover om lid te worden of wil je ons uitnodigen voor een optreden, kom gerust eens binnenlopen tijdens een repetitieavond of maak een afspraak. Bellen of e-mailen kan ook. Contactpersoon: Henny Segers, tel. 046-481 08 40 of email: info@feelingyoung.eu Meer informatie vind je op de website: www.feelingyoung.eu