Brand in Dagkapel Martinuskerk Born

Op maandag 30 juli was er een brand in de Mariakapel in de Martinuskerk te Born. De brand werd opgemerkt door een oplettende buurtbewoonster, die zelf snel tot actie overging door de brand te blussen. Onze dank en waardering voor het snelle ingrijpen is groot. Dank zij het kordate optreden van deze buurtbewoonster kon grotere schade in de kapel en de kerk voorkomen worden.  Ondanks het snelle ingrijpen was de schade aanzienlijk en er was veel rookontwikkeling. De deskundigen van de verzekering zullen moeten vaststellen hoe groot de daadwerkelijke schade uiteindelijk is. 

Deze brand maakt ons zeer bedroefd, want zoals het zich laat aanzien is deze brand vermoedelijk aangestoken. Naast de materiële schade betekent dit ook voor veel parochianen dat ze hun vertrouwde bezoekje aan de kapel moeten missen totdat deze weer is hersteld. Als parochiebestuur zullen we ons door dit incident niet laten ontmoedigen. Onze doelstelling is immers om onze parochiekerken zoveel mogelijk voor onze parochianen open te stellen. We zullen er daarom voor zorgen dat de kapel zo snel mogelijk zal worden opgeknapt en weer toegankelijk is voor alle parochianen voor gebed en bezinning.

Een reactie plaatsen