Parochiefederatie Born

Geloofsgroep

Al vele jaren is het in onze parochiefederatie een goed gebruik dat we om de twee weken op dinsdagavond samenkomen voor bijbel- en thema-avonden. Tijdens … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer