Parochiefederatie Born

Gebedsweek voor de eenheid

‘Licht in de duisternis’. Hoewel Kerstmis net voorbij is, staat de ster van Bethlehem deze maand nog even centraal tijdens de Week van gebed voor … Lees meer

Voor een synodale kerk

Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Wat hem betreft wordt dat een Kerk waarin alle gelovigen samen op weg gaan om … Lees meer

Samen door de Bijbel

De Alpha-bijeenkomsten in de parochiefederatie zijn afgesloten maar we starten in het nieuwe jaar met nieuwe bijeenkomsten. We gaan samen door de Bijbel (SDDB) met Jeroen … Lees meer

Actie Kerkbalans 2021

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ De actie Kerkbalans loopt tot 30 januari. We willen de Actie Kerkbalans nogmaals onder de aandacht brengen. De … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer