Parochiefederatie Born

Ziekenzegening

Ziek-zijn is een van de ingrijpendste gebeurtenissen in je leven. Vrijwel niemand ontkomt eraan dan hij of zij in meer of mindere mate ziek wordt. … Lees meer

Franciscushofje

Ben jij 6-9 jaar, komend schooljaar? Dan ben je van harte welkom, elke vrijdag. Vanaf 12.15 uur tot 14.00 uur of van 15.15-17.00 uur Allerlei … Lees meer

Gebed voor de Wereldvrede

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de … Lees meer

Samen door de Bijbel

De Alpha-bijeenkomsten in de parochiefederatie worden gehouden op 7 september, 12 oktober, 9 november en 7 december. We gaan samen door de Bijbel (SDDB) met … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer