Parochiefederatie Born

Adventsboodschap 2022

Broeders en zusters in Christus, Uit onderzoek is gebleken dat een mens ruim 600 dagen van zijn leven bezig is met wachten. In de rij … Lees meer

Samen door de Bijbel

De Alpha-bijeenkomst in de parochiefederatie wordt gehouden op 14 december. We gaan samen door de Bijbel (SDDB) met Jeroen Werkhoven. Het is belangrijk de Bijbel … Lees meer

Franciscushofje

Ben jij 6-9 jaar, schooljaar 2022/2023? Dan ben je elke vrijdag van harte welkom, vanaf 12.15 uur tot 14.00 uur of van 15.15-17.00 uur. Allerlei leuke … Lees meer

Gebed voor de Wereldvrede

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer