Parochiefederatie Born

Actie Kerkbalans 2021

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ De actie Kerkbalans loopt tot 30 januari. We willen de Actie Kerkbalans nogmaals onder de aandacht brengen. De … Lees meer

Geloofsgroep

Sinds vele jaren zijn er in onze parochiefederatie geloofsbijeenkomsten. Een keer in de twee weken komen we samen voor Bijbel- of thema-avonden. We bespreken tijdens … Lees meer

Ziekencommunie en huisbezoek

Een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot onze zieken is de maandelijkse ziekencommunie, die in de regel steeds op de eerste vrijdag van de maand altijd … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer