‘Geef voor je kerk’

Langs deze weg willen allen hartelijk danken die ook verleden jaar hebben bijgedragen aan de actie Kerkbalans 2018 in onze Parochiefederatie Born. U beseft natuurlijk hoe belangrijk uw bijdrage voor de uitvoering van het werk van de plaatselijke kerk is. Niet alleen stelt het ons in staat salarissen te betalen, gebouwenonderhoud te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen. Mede dank zij u kunnen wij een plek van inspiratie zijn én blijven!

Actie Kerkbalans 2019 komt eraan!
Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef  voor je kerk’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk/parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Geef Slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl

 

 

Plaats een reactie