Het mooiste hart
is gekreukeld door het leven,
scheuren, stukjes eraf.
Dan pas is er geleefd
met het hart dat alles doorstaan heeft.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
====================================
Jij maakt dat ik zo sterk kan zijn
als ik diep van binnen ben.
Jij brengt vrede en vreugde.
Jij brengt ‘mij’ in mij
en ik DANK je wel!
==========================
Soms
zit het even tegen
loop je door de regen
krijg je
door een lief bericht
een glimlach
op je gezicht
dan ga je
dansend
verder met leven
ondanks
de regen

========================

LAAT ME IEDERE DAG…………..
Laat me een trouw mens zijn,
die een gegeven woord nooit breekt
en op haar beurt het vertrouwen waard is.
Laat mijn gegeven woord de garantie zijn
van mijn betrouwbaarheid in woord en daad.
Laat me een betrouwbaar mens zijn, God,
die elk toevertrouwd geheim
schroomvol bewaart, haar leven lang.
Laat me iemand zijn die vertrouwen geeft
door te antwoorden met een begrijpend stilzwijgen.
Laat me een grootmoedig mens zijn,
die geen jaloersheid kent
wanneer anderen succes behalen.
Laat me juichend aan de zijlijn staan
om toe te juichen wat applaus verdient.
Laat me een begrijpend mens zijn,
die iedereen het recht laat ook eens fouten te maken,
iemand die niet oordeelt omdat ik weet hoe zwak ik zelf ben.
Laat me aanmoedigen en stimuleren,
vertrouwen geven en van harte feliciteren.
Laat me een dankbaar mens zijn,
dankbaar om het leven, gekregen als een gave,
iemand die het danken nooit verleert,
die altijd weer herhaalt dat danken deugd doet
en die gelukkig is anderen blij te maken.
Laat me zo iedere dag, God,
een beetje meer de mens worden die ik nog niet ben
maar toch zo graag zou worden.
=====================================================