Elke afdruk…

Elke voetafdruk die je in het leven nalaat
zijn unieke afdrukken van jou…
Iemand anders kan deze afdruk niet vullen met die van hen,
elke afdruk laat iets wonderlijks, iets moois na…

=============================================

TOEN PAULUS HEN DE HANDEN HAD OPGELEGD, DAALDE DE HEILIGE GEEST OP HEN NEER. (HANDELINGEN 19, 1-8)

De handen opleggen, een zegen geven, het beste toewensen: menselijke gebaren waardoor Gods Geest zich kan manifesteren.

God,
leer mij opnieuw
woorden en gebaren te gebruiken
die een kanaal kunnen zijn
van uw Liefde,
van uw Geest,
van uw bezieling,
van uw scheppende kracht,
van uw vuur.

ZING VOOR GOD, BEZING ZIJN NAAM, MAAK RUIM BAAN VOOR HEM. (PSALM 68)

===============================================

 

 

Dit zegt de Heer tot ieder van ons:
Ik heb je aangesproken bij je naam.

Ik heb je nodig.
Ik laat je niet alleen.

Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.

Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.

Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht.

Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop.

Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen op je te nemen. 

Ik heb jou nodig om anderen vrij te maken.
Ga met Mij mee.
Ik zal je nooit alleen laten.

============================================

 

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
is er een van orde op zaken stellen.
Een tijd van rust om vragen te stellen
aan je eigen leven, aan je toekomst.
Welke waarden zijn voor jou belangrijk?
Hoe kun je je leven het best inrichten?
In alle rust, als in een stilte voor de storm,
kun je thuiskomen bij jezelf.

In de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
mogen we ons aansluiten bij het gebed van Jezus.
Zijn diepste wens is onderlinge verbondenheid.
Hij wil een leven van gerechtigheid,
van recht en liefde voor iedereen.
We mogen bidden om uithoudingsvermogen
om te blijven getuigen van wat ons bezielt.

Wachten op de Geest van God is
vooruitzien naar een bezield leven, naar een nieuwe wereld.
Het is je deuren en ramen en vooral je hart openzetten
zodat er een nieuwe geest kan gaan waaien.
Het is aan de revolutie van de liefde
nieuw leven inblazen;
het is aan het getuigenis van Jezus
opnieuw handen en voeten geven.
Wachten op de Geest van God is opgewassen worden
tegen alles wat je afhoudt van volop leven
voor God en voor de mensen.

================================================

Klaar met wat je deed?
Dan is er ruimte voor rust
waarin ontwikkelingen ontstaan
voor het volgende wat je gaat doen.