Parochiefederatie Born

Heer, leer ons bidden

Ik ben in uw hand

Gij zijt boven ons.
Gij zijt een van ons.
Gij zijt er, ook in ons.
Geef dat allen U zien,
ook in mij.
Laat mij de weg
voor U bereiden.
Maak mij dankbaar
voor alles wat mij ten deel viel.
Geef dat ik de nood van anderen niet vergeet.
Bewaar mij in uw liefde
zoals Gij wilt dat anderen
in mijn liefde blijven.
Geef dat alles in mij
U eer brengt,
en laat me niet vertwijfelen,
want ik ben in uw hand,
en alle kracht en goedheid zijn in U.

Geef mij een zuiver hart,
dat ik U mag zien.
Een hart vol deemoed,
dat ik U mag horen.
Een hart van liefde,
dat ik U mag dienen.
Een hart vol geloof,
dat ik in U mag wonen.

Dag HAMMARSKJÖLD

================================

 

Groot in klein zijn.

Ik zie een mier, ze kruipt recht op me af,

ik zit op een grasveld en kijk haar recht aan.

Ze ziet me niet,

voor haar ben ik weinig meer dan een obstakel waar ze door,

of overheen moet.

Als zij mij zou ervaren zoals ik ben zou ze erg bang zijn,

Ik, een groot en machtig wezen dat haar met één vinger kan verpletteren…!

Ze is zich niet bewust van mij,

want anders zou ze héél snel omkeren..

Wij zijn net zo blind.

We weten nu dat er veel meer is in de leegte om ons heen;

meer dan we kunnen zien, horen, voelen, en ervaren…

Net als de mier weten wij haast niks,

maar pretenderen wel het middelpunt van de schepping te zijn.

Leef leef, leef,

maar ben je bewust dat wij op onze beurt misschien kleiner zijn dan de mier.

Laten we groots in klein ZIJN…


=========================================================

 

Mag ik met je samen lopen Jij op jouw weg, ik op de mijne?

Maar kunnen onze wegen naast elkaar lopen?

Mag ik mijn verdriet en vreugde met je delen?

En deel jij dan ook met mij?

We voelen elkaars emoties haarfijn aan maar mogen we ze ook bespreken?

Mag ik voorbij je masker kijken?

En zie jij dan ook de echte ik?

Elkaar oprecht mogen zien vind ik zo fijn.

Zullen we samen een lantaarn delen?

Als het donker is bij je, geef ik het licht aan jou.

En als ik het moeilijk heb steek jij hem voor mij aan.

Mag ik benoemen wat je zelf lastig vindt om te zien?

En ben jij dan ook eerlijk tegen mij?

En mogen we dan een spiegel voor elkaar zijn?

Mag ik me thuis voelen bij jou?

Jij bent altijd welkom bij mij.

Mogen we in elkaars hart wonen?

Mag ik me met jou verbinden?

En verbind jij je dan ook met mij?

Oprechte zielsverbindingen raken mij!

=================================================

Neem de tijd…
Bij tijd tekort, moet je overhaast keuzes maken.
Bij tijd tekort, zie je dingen over het hoofd.
Bij tijd tekort, kun je niet alles wat je had gewild.
Bij tijd tekort, kom je niet tot je recht.
Bij tijd tekort, doe je jezelf te kort.
Neem je tijd…

=============================================

Geven komt van God.
Geven houdt niet op bij een teleurstelling.
Geven kost energie.
Geven levert energie op.
Geven kost jezelf.
Geven is gericht op de ander.
Geven is doorgeven.
Geven kan vermoeiend zijn.

Geven kan je verkwikken.
Geven is hoopvol.
Geven maakt gelukkig.
Geven maakt je rijk.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Vader geef dat ik meer mag: Troosten dan getroost worden Geven dan ontvangen Begrijpen dan begrepen worden Lachen dan huilen Prijzen in plaats van klagen Want door te geven ontvangen wij U gaf Uw enige Zoon en Hij ons het leven. Leo Heuvelman christelijkegedichten.com christ'

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'WEES NOOIT BANG OM TE PROBEREN, ZELFS AL GAAN ER DINGE MIS. NIETS DOEN IS GARANDEREN, DAT ALLES BLIJFT ZOALS HET IS. MARTIN GIJZEMIJTER.'

Jij bent een lichtpuntje…

Voel je niet slecht wanneer mensen alleen aan jou denken als ze je nodig hebben.

Voel het aan als een voorrecht dat je voor hen als een kaarsje bent

dat licht brengt in hun momenten van duisternis…

===========================================================

IK BID U STEEK ME AAN.

De dag kwam dat de lucifer tot de kaars zei: ‘Ik heb opdracht je aan te steken.’

‘O nee, doe dat alsjeblieft niet,’ schrok de kaars, ‘als ik brand zijn mijn dagen geteld en niemand kan mijn schoonheid meer bewonderen.’

De lucifer vroeg : “maar wil je dan je hele leven lang koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?”

‘Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten,’ fluisterde de kaars onzeker en vol angst.

‘Dat is waar,’ antwoordde de lucifer, ‘maar dat is toch het geheim van onze roeping? Jij en ik, we zijn geroepen licht te zijn. Wat ik als lucifer kan doen is weinig. Steek ik je echter niet aan, dan mis ik de zin van mijn leven. Ik ben ervoor om vuur te ontsteken. Jij bent een kaars, je bent ervoor om licht en warmte te verspreiden. Alles wat je aan smart, leed en kracht geeft, wordt veranderd in licht. Je gaat niet verloren als je je geeft, je laat verteren. Als je weigert zul je sterven…’

Toen boog de kaars het hoofd en sprak: ‘Ik bid u, steek me aan.’

======================================================================================

Het gaat Hem speciaal om jou.
Kijk niet naar hoe anderen in God geloven.
Wees niet ,,jaloers” op hoe een ander het beleeft.
Kijk naar God
en ervaar je eigen relatie met Hem.
Die is voor elk mens anders.
En beslist niet minder of meer,
beter of slechter.
Het gaat God speciaal om jou!
Elke dag is het Kerstmis, Goede Vrijdag,
Pasen en Pinksteren voor jou……voor ons.
Elke dag!!
Door over Zijn liefde voor jou,
die jij ervaart, te vertellen,
kun je anderen nieuwsgierig maken.
Zodat ze misschien zelf op zoek gaan naar God,
zo kun je van elkaar leren
en Zijn Liefde aan elkaar doorgeven.
Gods liefde is zo groot,
groter dan wij ooit kunnen bevatten.
De Naam van onze God is: IK ZAL ER ZIJN!
Voor jou…………voor iedereen!
=====================================================