Heer Jezus Christus, U bent verrezen uit de dood, opgewekt uit het graf.

Dat is een bron van grote vreugde. U komt altijd weer naar ons toe.

Gij zegt ons vandaag: Wees niet bevreesd, ga mijn boodschap melden aan iedereen.

Wij mogen dichter bij U komen om U te eren en te ontmoeten.

Vanuit de ontmoeting met U zendt U ons naar anderen toe

om Uw verrijzenis te verkondigen  in   vreugde zonder vrees,

in onze verkondigende getuigenis.

Blijf altijd opnieuw bij ons komen zodat we U ontmoeten, verrezen Heer.

Alleen U kan onze vrees wegsmelten en ons vervullen met diepe vreugde. Amen.

=======================================================

 

 

Feest van Pasen :

De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluia!

God van alle leven, wat hebben wij uitgekeken naar deze dag,de nieuwe dag die U voor ons doet opgaan.

Wij leven dankzij uw liefde die ons ten diepste aanraakt en nieuwe mensen maakt.

Laat het ons weten, en nog meer: laat het ons voelen, en nog dieper:

laat het ons geloven – dat U de God bent van vuur en water, van licht en hoop, van bevrijding en leven.

Neem van ons weg al wat ons bedreigt en angstig maakt.

Neem uit ons weg elke neiging tot kwaad.

Laat ons openbloeien tot uw mensen, paasmensen, mensen van de nieuwe dag.

Amen.

Aan iedereen wens ik een Zalig Pasen !

===========================================================================

 

IK WENS JE 

Ik wens je een mens die tijd voor je heeft,
iemand die bij je blijft, ook op eenzame momenten.
Ik wens je een kind dat je aankijkt en zegt: ik vind je lief!
Ik wens je een bloem die voor je bloeit,
een gebaar waaruit genegenheid spreekt.
Ik wens je een vogel, die fluit voor je raam,
dat is toch het mooiste,
een vogel die blijft zingen van het leven.
Ik wens je een engelbewaarder,
die je weer veilig thuis brengt en beschermt op je pad.
Een thuis, waar je jezelf goed voelt,
en je familie en vrienden warmte en geborgenheid vinden.
Ik wens je natuur waar je Gods hand in vindt,
en die door mensen wordt beschermd
en jij rust en bewondering vindt wat die natuur ons aanreikt.
Ik wens je vriendschap en genegenheid,
een teken van vriendschap, liefde en trouw,
maar bovenal de zegen van God onze Vader.

================================================

 

Woorden kunnen een manier zijn om de leegte op te vullen.
Om leegte te overbruggen en contact te zoeken met de ander.
Maar wat als de stilte die plek inneemt?
Wat als de stilte tussen de woorden
ons bewust maakt van de verbinding die er is.
Met elkaar. En met de Onzichtbare.
Wat als er niet gepraat hoeft te worden?
De leegte is al gevuld, met stilte.

===================================================

GOEDE VRIJDAG
Toen het paasfeest op handen was kwam Zijn uur.

Hij had de zijnen in de wereld bemind;

nu gaf Hij hun een bewijs van Zijn liefde tot het uiterste toe.

GOEDE VRIJDAG

Jezus draagt zijn kruis…✝️
Ook wij hebben soms een zwaar kruis te dragen in ons leven…

maar laten we dan proberen erop te vertrouwen dat we het niet alleen hoeven dragen…

HIJ draagt het met ons mee!💞🤝
Uit liefde ❤️ is HIJ voor ons gestorven,

om de weg vrij te maken naar de hemel…

zodat we daar eens samen mogen zijn met HEM én allen die ons zijn voorgegaan.🙏🏻😇

 =========================================================================

 

Als je met Christus verbonden bent, dan straalt dat van je af
zonder dat je er zelf erg in hebt.

God in ons toelaten.
We hebben de sleutel van ons hart zelf in de hand.
Je openstellen of de deur sluiten.
De mensen het gevoel geven, ik ben er voor jou.

 =======================================

 

Sterven om leven te geven ( Goede Week)

In deze weken kunnen we zien hoe de krokussen, narcissen en andere bolplanten opkomen en beginnen te bloeien. Wanneer we over enkele maanden in de grond graven, zullen we zien dat van de oorspronkelijke bol waaruit die prachtige bloemen gegroeid zijn, praktisch niets meer over zal zijn. Wellicht zijn een aantal kleine bollen er voor in de plaats gekomen.

We zouden kunnen zeggen dat de oorspronkelijke bol zichzelf heeft “opgeofferd” om leven te geven aan prachtige bloemen en nieuwe bollen. Jezus heeft dit ook gezien en vandaar dat hij zegt: “Als het graan dat in de aarde valt, sterft zal het veel vrucht kunnen dragen…”. Hij betrekt deze realiteit van de natuur op de eerste plaats op zichzelf: Hij heeft zich in zijn leven helemaal gegeven om de taak die Hij gekregen had: de Blijde Boodschap aan de mensen verkondigen, zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij heeft Hij zichzelf niet ontzien. Integendeel : Hij heeft zichzelf tot het laatste toe opgeofferd ondanks dat Hij daardoor veel tegenwerking en lijden ondervond en voorvoelde dat dit Hem weleens zijn leven zou kunnen kosten. Maar Hij ging stug door tot het bittere einde toe.

In de Goede Week vieren we dit mysterie van het lijden en sterven van Jezus met als gelukkig sluitstuk: zijn Verrijzenis: God de Vader beloonde Hem met nieuw leven voor zijn bereidheid om tot het uiterste te gaan om zijn taak die Hij ontvangen had zo goed mogelijk te volbrengen. Op die manier bracht hij werkelijk vruchten voort.
In deze dagen horen we Jezus ook zeggen:” Wie mijn volgeling wil zijn, moet zijn/haar dagelijks kruis opnemen… Dan zal hij/zij veel vruchten kunnen voortbrengen”. Alsook : “Degene die teveel aan zichzelf denkt, teveel bezorgd is voor zijn eigen gezondheid of welzijn of teveel bezorgd is voor zijn inkomsten of bezittingen en daardoor geen oog heeft voor het welzijn en lijden van anderen, zal geen vruchten dragen en zal het werkelijke geluk in zijn/haar leven niet vinden”.

Dat de Viering van de Goede Week ons mag inspireren om te groeien in de houding die Hij ons heeft voorgeleefd : ons leven geven om de taak die we gekregen hebben, zo goed mogelijk te vervullen: door proberen te leven zoals Hij ons heeft voorgeleefd en in het bijzonder door mee te leven met het lijden van de mensen en ons weg te cijferen ( te “sterven”) voor anderen. Dan zullen we vruchten dragen zoals de Verrezen Heer van ons vraagt. Dan kunnen wij met recht Pasen vieren en zullen we zelf ook gelukkiger leven en anderen gelukkig weten te maken.

 ===================================================================================================

De Goede Week die begonnen is
symboliseert ons aller leven.
Gejuich en gehuil;
intocht in Jeruzalem – uittocht uit het leven.
Ze liggen zo dicht bij elkaar.
We mogen meetrekken met die voorganger van ons allen:
Jezus – lijdend en triomferend.

Moge bij jullie allen Pasen het steeds winnen van de dood.

Het Licht dat duisternis verdrijft.

Een bezinnende Goede Week; en daarna een zalig Pasen.

====================================================================


Gelukkig is er voor gelovigen nog een andere kracht.
Onderhuids is er een diepere troost:
eigenlijk is de dood niet alleen dood.
De dood is ook begin van nieuw leven,
van een leven in de oneindigheid van God,
van een wonen in de blijvende liefde.

Voor christenen is leven met de dood,
ook leven met het geloof in een verder leven.
Met Pasen hebben de leerlingen dat ontdekt:
de gestorven Jezus werd voor hen
een Eeuwig Levende Aanwezige.
Hij nodigde hen uit om zijn verdere Leven uit te dragen.
Sindsdien is de dood nooit meer dezelfde:
de dood is ondersteboven gehaald. … Alleluia!

=============================================