===================================

ONTMOETEN

Ontmoeten is,
kijken en zien,
luisteren en horen,
verbazen en verwonderen.
Echt zien en echt horen,
horen wat de ander zegt
in plaats van wat je zou willen horen.

Ontmoeten is een avontuur,
open staan voor de ander,
open staan voor je omgeving.

Ontmoeten is jezelf tegenkomen,
in de ogen van een ander,
die een spiegel zijn voor jezelf.

Ontmoeten is de ander
het beste van jezelf laten zien
en het beste in de ander willen ontdekken.

Ontmoeten is de ruimte krijgen
en de ander de ruimte geven,
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.

Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien.
Elke ontmoeting een nieuw begin……….

 ============================================

 

Rijk bedeeld
Mogen leven in een wereld
waarin geen honger is of dorst,
dat is rijk zijn.
Mogen leven in een land
waarin geen oorlog is of discriminatie,
dat is rijk zijn.
Mogen leven in een stad
waarin je niet bang hoeft te zijn in het donker,
dat is rijk zijn.
Mogen leven in een wijk of straat
waarin buren vrienden zijn,
dat is rijk zijn.
Mogen leven in een huis met brood op tafel,
een bed gespreid, waarin mensen wonen die om je geven,
dat is rijk zijn.
Mogen leven in vrede met jezelf,
in harmonie met de natuur, en verbonden met God,
dat is rijk zijn.

 

 ===================================================

 

 

 

Rozenkransmaand in het Jaar van Gebed

Vanouds is er in oktober extra aandacht voor het bidden van de rozenkrans.

Het Jaar van Gebed is een extra impuls om oktober als maand van de rozenkrans te beleven.

In alle parochies van ons bisdom is er aandacht voor het rozenkrans gebed.

Paus Franciscus noemt het rozenkrans gebed “de synthese van de heilsgeschiedenis”.

Telkens wanneer we een tientje van de rozenkrans bidden -tienmaal het wees gegroet-

worden we uitgenodigd om een gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis te overwegen:

vijf glorievolle gebeurtenissen, vijf droevige gebeurtenissen, vijf blijde gebeurtenissen,

en op initiatief van paus Johannes Paulus II: vijf gebeurtenissen van het licht.

De gebeurtenissen in de (heils)geschiedenis van God en de mens worden geheimen genoemd.

In gebed mogen we samen met Maria de bijzondere momenten in het leven van Jezus overwegen.

Paus Franciscus: “Door gebed en meditatie over het leven van Jezus,

zien we het barmhartige gezicht dat de Heer laat zien aan alle mensen,

in de vele noden van het leven.

Het is Maria die ons op deze reis begeleidt.

Maria wijst ons de weg naar Jezus.”

Paus Franciscus: “Wanneer we de gebeurtenissen van Jezus’ leven overwegen,

worden we gevraagd om na te denken over de vraag hoe God in ons eigen leven komt,

opdat wij in staat zijn om de Heer te verwelkomen en Hem te volgen […]

We mogen delen in het werk van evangelisatie van onze Heer […]

We zijn leerlingen maar ook missionarissen om Christus te brengen

naar alle plaatsen waar Hij ons vraagt aanwezig te zijn […]

We zijn geroepen om de liefde, tederheid, goedheid en barmhartigheid van God met iedereen te delen […]

Maria helpt ons om te begrijpen wat het betekent om leerling van Christus te zijn.”

Ik geloof en verwacht dat onze bijzondere aandacht voor het rozenkransgebed in het Jaar van Gebed

niet zonder vrucht zal zijn, waar het gaat om onze trouw aan het evangelie

en ons leven in geloof als netwerk van liefde.

==========================================================================================

 

 

OKTOBER-MARIAMAAND-ROZENKRANSMAAND

De rozenkrans, een snoer met kralen
van zilver, glas of hout;
hij wordt van oudsher al gebeden
op bedevaart of als men rouwt

De rozenkrans hij lijkt verdwenen,
maar niets is minder waar.
In Fatima, Banneux en Rome,
te Lourdes en ook in Kevelaer,
juist daar, in alle pelgrimsoorden,
houdt de rozenkrans nog stand,
en gaat hij steeds met veel devotie
gestadig door een ieders hand.

De rozenkrans, het Onze Vader
en dan tien keer een Wees Gegroet.
Het bidden van dat snoer van kralen,
geeft rust en kracht, het doet je goed.

===============================