Parochiefederatie Born

Jij bent een lichtpuntje…

Voel je niet slecht wanneer mensen alleen aan jou denken als ze je nodig hebben.

Voel het aan als een voorrecht dat je voor hen als een kaarsje bent

dat licht brengt in hun momenten van duisternis…

===========================================================

IK BID U STEEK ME AAN………..

De dag kwam dat de lucifer tot de kaars zei: ‘Ik heb opdracht je aan te steken.’

‘O nee, doe dat alsjeblieft niet,’ schrok de kaars, ‘als ik brand zijn mijn dagen geteld en niemand kan mijn schoonheid meer bewonderen.’

De lucifer vroeg : “maar wil je dan je hele leven lang koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?”

‘Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten,’ fluisterde de kaars onzeker en vol angst.

‘Dat is waar,’ antwoordde de lucifer, ‘maar dat is toch het geheim van onze roeping? Jij en ik, we zijn geroepen licht te zijn. Wat ik als lucifer kan doen is weinig. Steek ik je echter niet aan, dan mis ik de zin van mijn leven. Ik ben ervoor om vuur te ontsteken. Jij bent een kaars, je bent ervoor om licht en warmte te verspreiden. Alles wat je aan smart, leed en kracht geeft, wordt veranderd in licht. Je gaat niet verloren als je je geeft, je laat verteren. Als je weigert zul je sterven…’

Toen boog de kaars het hoofd en sprak: ‘Ik bid u, steek me aan.’

======================================================================================

Het gaat Hem speciaal om jou.
Kijk niet naar hoe anderen in God geloven.
Wees niet ,,jaloers” op hoe een ander het beleeft.
Kijk naar God
en ervaar je eigen relatie met Hem.
Die is voor elk mens anders.
En beslist niet minder of meer,
beter of slechter.
Het gaat God speciaal om jou!
Elke dag is het Kerstmis, Goede Vrijdag,
Pasen en Pinksteren voor jou……voor ons.
Elke dag!!
Door over Zijn liefde voor jou,
die jij ervaart, te vertellen,
kun je anderen nieuwsgierig maken.
Zodat ze misschien zelf op zoek gaan naar God,
zo kun je van elkaar leren
en Zijn Liefde aan elkaar doorgeven.
Gods liefde is zo groot,
groter dan wij ooit kunnen bevatten.
De Naam van onze God is: IK ZAL ER ZIJN!
Voor jou…………voor iedereen!
=====================================================
GEBED VAN MOEDER TERESA
Wil je mijn handen, God,
opdat ik de hele dag kan helpen
wie hulp nodig heeft?
God, vandaag geef ik mijn handen aan Jou.
Wil je mijn voeten, God,
opdat ik de hele dag en elke dag
kan gaan naar wie een vriend nodig heeft?
God, vandaag geef ik mijn voeten aan Jou.
Wil je mijn stem, God,
opdat ik de hele dag kan spreken
tot hen die Jouw woorden van liefde nodig hebben?
God, vandaag geef ik mijn stem aan Jou.
Wil je mijn hart, God,
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat,
opdat ik van iedereen, zonder uitzondering,
zou kunnen houden?
God, vandaag geef ik mijn HART aan Jou.
=======================================

 

AANDACHT:

Aandacht is attent .

Je ziet het kleine.

Je vergeet niet .

Je doet wat je zegt.

Aandacht is trouw.

Je blijft komen.

Je houdt de lange duur vol.

Je komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is eerbiedig.

Je dringt je niet op.

Je kunt wachten.

Je laat vertrouwen groeien.

Aandacht is ontvankelijk.

Je stelt je open.

Je leeft je in.

Je kunt ontvangen.

Aandacht is tijd.

Je neemt de tijd.

Je jaagt niet op .

Je overhaast je niet.

Aandacht is aanwezigheid.

Je kent de waarde van er zijn.

Je weet stil te zijn.

Je bent eenvoudig

Aandacht heelt onze wonden.

Aandacht versterkt onze innerlijke kracht.

Aandacht schept gemeenschap.

Gelukkig de mens die aandacht schenkt en die aandacht ontvangt.

====================================================================

Zonnestraal
wat breng je
veel te weeg.
Als jij
op een regendag,
zomaar even,
door de wolken glijdt.
Dan ligt er heel even
een glans over de natte wereld
en alle druppels zien eruit als parels.
Een kostbaar moment,
als een knipoog van God.
VALLEN EN OPSTAAN………….
Een leven met Jezus,
is vallen en opstaan,
stapje voor stapje,
kom je vooruit.
Soms gaat het snel
en zet je twee stappen,
of soms doe je even
een stap achteruit.
Soms blijf je stilstaan,
je bent net een baby,
je moet zoveel leren,
het gaat niet zo snel.
Leven met Jezus,
is leven in blijdschap,
langzaamaan groeien,
het lukt wonderwel.
Je moet leren eten,
van het geestelijk voedsel.
Je moet leren drinken,
direct uit de bron.
Het zal je versterken,
een fontein zal ontspringen,
je wordt als herboren,
Jezus zegt: “Kom”.
==========================
Geef niet op,
ook met hele kleine stapjes tegelijk
boek je vooruitgang…
juist als je denkt, het gaat echt niet meer,
zul je zien, er gebeurt iets moois…
hou vertrouwen
===========================
Mijn wens is
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent, in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kunt zijn.
dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven: een ontmoeting, een lach, iets goeds, iets moois, iets teders…
dat je iedere dag iets mag hebben dat je boeit, iets waarbij je herademt, iets waarbij je weer moed krijgt.
dat je minstens één mens gelukkig mag maken door je verschijning, je goedheid, je vriendschap en je medeleven.
Mijn wens is dan dat je elke avond zachtjes kunt zeggen: het leven is heerlijk, mijn vrienden en vriendinnen zijn goed,
ik ben tevreden.
======================================================================================
Om te drinken van de bron
mag je je handen niet tot vuisten maken…..
================================
DE SLEUTELDRAGER.
Er was eens een arme sleuteldrager.
Hij had alleen maar een sleutel en het was iets heel bijzonders.
Hij paste op de deur van de hemel en als je zo iets verliest dan ben je nog niet gelukkig, had de pastoor gezegd.
De arme sleuteldrager echter had de sleutel al jaren en hij was ook niet bang om de sleutel te verliezen
want hij had hem met ijzerdraad om zijn middel gebonden.
En iedere morgen als hij wakker werd was hij de gelukkigste mens van de wereld en ‘s avonds ook.
Nu gebeurde het dat de arme sleuteldrager op zekere dag een andere arme sleuteldrager tegenkwam.
Deze was de ongelukkigste mens van de wereld want hij had zijn sleutel verloren.
Onze arme sleuteldrager bedacht zich geen ogenblik.
Hij gaf zijn eigen sleutel weg.
De ander was daar zeer verwonderd over en vroeg:
“Hoe moet jij nu in de hemel komen als jijzelf geen sleutel meer hebt?”
“Och,” zei onze arme sleuteldrager,
“ik zal die sleutel niet meer nodig hebben, omdat de deur al open zal staan.”
orgen, als de vrouwen de dode Jezus willen gaan verzorgen, blijkt de steen te zijn weggerold.
Een engel zegt: Hij is verrezen.
En daarmee wordt ook het blok verdriet van hun hart gerold.
Dit inspireerde ons tot het nieuwe GT thema ‘WEGGEROLDE STEEN’.
Wat kun je veel doen met stenen.
Versieren, zoeken, mee bouwen, verhalen over vertellen, over bidden.
We hopen dat het thema iets aan het rollen brengt in jouw huis, en dat het helpt de bevrijding van Pasen te beleven
– met een half oog op het zo verlangde einde van de coronaperiode.
de ander
jezelf
is een
levenskunst.
================
God,
soms zijn we diep geschokt.
zoveel gevoelens over en
door elkaar heen, boosheid,
bezorgdheid en verdriet.
schrik en ontzetting,
angst en verontwaardiging.
Help ons om niet te blijven steken
in die chaos diep van binnen.
Om erover te praten met mensen
en al pratend grip te krijgen
op die wirwar van gevoelens
zodat we helder kunnen nadenken.
Help ons dan om eventueel
iets met onze geschoktheid te doen
op een rustige en doordachte manier.