Een geloofsbelijdenis voor de advent

Ik geloof in Hem die heet ‘Ik zal er zijn voor allen’
Hij is de kern, de bron van onze solidariteit,
Zijn naam wil ik maken tot de rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Zijn Geest die ook vandaag mensen bezielt en aanzet om de weg te gaan

van breken en delen, van recht en vrede.

Ik geloof in Jezus het levende verzet tegen iedere uitsluiting.
In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.

Ik geloof dat hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet voor niets is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen hier en nu.

================================================================

 

DRUK,DRUK, DRUK……

Veel mensen
hebben het
druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Stoffen,zuigen,
ramen zemen.
Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Eten koken
kaarten schrijven.
Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Boom optuigen
huis versieren.

Druk……………….
Wat hebben we het druk
met onze buitenkant.
Maar is er nog wel
stille tijd,
voor een moment
met God?
We gaan maar door
met ons gezwoeg
en vergeten het Kind
waar Kerstmis mee begon.

======================================

 

Advent

Een krans met kaarsen van donker naar licht.
Een tijd van verwachten, geboorte in zicht.
Een tijd van bezinnen opnieuw beginnen.
Hoe laat ik idealen en dromen, tot leven komen?
Wat voel ik als plus en wat als min,
mijn leven hoe kleur ik het in?

=====================================

“Advent is een tijd van wachten en wachten is moeilijk.

Maar we weten ook dat de beste dingen in het leven het wachten waard zijn.

Dus heb je al heel lang een droom, hou vol!

Hou bij alles je hoop gericht op God, Hij zal je kracht geven om te wachten.

Of Hij zal je helpen om een kleine verandering te maken in je leven

die nodig is om dichter bij je droom te komen.”

============================================================

 

Uitkijken naar wat te gebeuren staat
zonder voorbehoud
open en vol vertrouwen
uitzien naar een mens
die je gedachten bezielt
en je hart beroert

Op de uitkijk staan
tot je zijn ster ziet opgaan van achter de heuvel
en maken dat deze droom waar wordt.

=========================================

 

”Ieder van ons is een engel met maar één vleugel.

Alleen als we elkaar omhelzen kunnen we vliegen.”

========================================

In de feestmaand december staan we altijd een beetje meer stil bij mensen die er alleen voor staan.

Dit zouden we eigenlijk altijd moeten doen, want als iedereen naar iemand omkijkt,

ziet de wereld er een stuk mooier uit.

=====================================================================

KINDEREN LEREN WAT ZE LEVEN

Als een kind opgroeit met kritiek
leert het veroordelen

Als een kind opgroeit met vijandigheid
leert het vechten

Als een kind belachelijk wordt gemaakt
leert het verlegen en bang te zijn

Als een kind zich moet schamen
leert het zich schuldig voelen

Als een kind opgroeit met verdraagzaamheid
leert het geduldig zijn

Als een kind opgroeit met aanmoediging
leert het zelfvertrouwen

Als een kind geprezen wordt
leert het waarderen

Als een kind eerlijk behandeld wordt
leert het rechtvaardigheid

Als een kind veilig opgroeit
leert het vertrouwen hebben, leert het geloven

Als een kind goedkeuring krijgt
leert het zichzelf aardig vinden

Als een kind acceptatie en vriendschap ervaart
leert het liefde in de wereld vinden.

===============================================

 

De sterkste kracht.

De kracht van liefde en geduld,
van warmte die je hart vervult,
van woorden die genezend zijn.
Die kracht ontkracht geweld en pijn.

De kracht van hoop die uitzicht biedt,
vertrouwen dat een uitweg ziet.
De kracht die sterk wordt in de nood.
Die kracht reikt verder dan de dood.

De kracht die kwetsbaar durft te zijn.
Die kracht is zacht, lijkt zwak en klein,
maar hij ontwapent als een kind.
Dat is de kracht die overwint.

=========================================

 

Vertrouwen

Een lijst met levensvragen,
twijfels en onzekerheid?
Weet dat het antwoord
uit ontdekken,
doen en vertrouwen bestaat.

==============================

 

Geluk…een optelsom…

Soms kan het leven, dankzij een klein momentje
zoveel mooier worden, het zijn van die momentjes
waarop je hart een sprongetje maakt.
Zo’n klein geluksmomentje waarop je even dolblij bent
bv. wanneer je je paraplu hebt meegenomen op een stralende
dag en je plots een regenbui krijgt.
Geluk dat is een optelsom van vele kleine
geluksmomentjes…

=====================================================

Ik wens dat het je overkomt…..

Het kan gebeuren
dat je een engel van een mens
op je weg ontmoet
onverwacht
iemand die je ver kan dragen

Engelen van mensen…
ze blijven onopvallend
maar zijn er op het juiste ogenblik
met heilzame stilte
met luisterende aandacht
met de gepaste vraag
met oog voor het nodige
met een schitterend idee
met handen uit de mouwen
met een troostend woord
met warme melk en honing
met de waarborg van vriendschap
met ontzag voor het onzegbare.

Zo iemand kan je heel ver dragen.

===================================

DIT IS DE KONING DER JODEN. (LUCAS 23,35-43)

Jezus is geen koning van macht en majesteit, maar van dienstbaarheid en waarheid.

Christus Koning heeft niets triomfantelijks, zit niet hoog te paard of op een troon, maar staat menselijk in ons midden.

Zijn koningschap is royaal in het dienen.

God, ik wil mij niet laten overmannen
door pessimisme over
wat verkeerd loopt in de wereld.
Waar vrede wordt gesticht,
waar vergiffenis wordt
gevraagd en gegeven,
waar verzoening gebeurt,
daar breekt uw koninkrijk door.
Daaraan wil ik meebouwen.

U WIL IK LOVEN HEER, MET HEEL MIJN HART. (PSALM 122)

===================================================

Zijn paleis is een stal
en Zijn wieg is een kribbe.
Zijn kroon is van doornen
en Zijn troon is een kruis.

==================================

Hij heet Jezus Christus

Hij heet Jezus Christus en lijdt honger
hij huilt door de mond van de hongerenden
en de mensen lopen voorbij als zij hem zien
zij haasten zich om vlug in de kerk te komen.

Hij heet Jezus Christus en heeft geen huis
hij slaapt in de goot
en de mensen versnellen hun pas, als zij hem zien
en zeggen, hij is een dronken landloper.

Hij heet Jezus Christus en is analfabeet
hij werkt niet en hij bedelt
en de mensen zeggen als zij hem zien:
die deugt nergens voor
hij zou moeten gaan werken in plaats van te bedelen.

Hij heet Jezus Christus en is verbannen
uit de gemeenschap en uit de kerk
zij stellen zich hem voor als koning
terwijl hij toch samenleefde met de armen.

Hij heet Jezus Christus en is ziek
hij leeft achter de tralies van de gevangenis
en wij bezoeken hem nauwelijks
wij weten dat hij geen kant meer uit kan.

Hij heet Jezus Christus en wordt afgewezen
Hij is onder ons en wij hebben hem niet herkend
hij is onder ons en wij verachten hem.

======================================

 

Dragen

De Heer zegt niet, dat je maar niet moet huilen
Dat het er nu op aan komt, sterk te zijn
Hij weet toch Zelf wat zwakheid is, en pijn?
Mijn kind, zegt Hij, kom nu maar bij Mij schuilen

De Heer zegt niet, dat je maar niet moet vragen
En dat je flinker zijn moet dan je bent
Hij heeft toch Zelf óók het “Waarom” gekend?
Mijn kind, zegt Hij, laat Mij maar helpen dragen!

============================================

Standvastig zijn

Herfst, de natuur sterft.
En wij ? En onze samenleving ?
Er staat geschreven:
‘Voor u die mijn naam vreest,
gaat de zon van de gerechtigheid op
en met haar vleugels brengt zij genezing’.
Al was het maar voor de helft waar,
het was genoeg.

Dat onze aarde niet sterft,
maar voortdurend opnieuw herschapen wordt,
dat zij groeit en bloeit,
in weerwil van het kwaad,
moet dat niet mede het werk van onze handen zijn ?

Er staat geschreven:
‘Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan,
door standvastig te zijn,
zult ge uw leven winnen’.
Al was het maar voor de helft waar,
het was genoeg.
Kome wat komt.
Van Hem is de toekomst.

====================================================

 

33e zondag door het jaar C.

IK ZAL U EEN TAAL EN EEN WIJSHEID GEVEN DIE GEEN TEGENSTANDER ZAL KUNNEN WEERSTAAN OF WEERSPREKEN.(LUCAS 21,5-19)

Wijsheid in bijbelse zin is gebaseerd op Gods wijsheid en die is radicaal anders dan de wijsheid van mensen.

Zij overtreft alle menselijke wijsheid.

Zij is niet enkel de vrucht van denkarbeid, maar wordt geboren en groeit in relatie met God.

God,
laat mij die wijsheid ontdekken
die niet gebaseerd is op intellect,
maar op goddelijke wijsheid.
Laat mij groeien in mildheid,
vriendelijkheid, eerlijkheid
en onpartijdigheid.

RECHTVAARDIG BESTUURT DE HEER DE WERELD, DE VOLKEN MET BILLIJKHEID. (PSALM 98)

==============================================================================

Gebruik de talenten die je hebt!
In het bos zou het heel stil zijn
als alleen de best zingende vogels te horen waren.

===========================================

 

Gelukkige mensen hebben niet altijd het beste van het beste.
Ze maken het beste van wat ze hebben…

=========================================================

 

Dankgebed

Goddank, er zijn bloemen en bomen, vogels en vlinders
en als de bladeren vallen,
wordt de grond een mozaïek van kleuren.
Goddank, de zon schijnt, de maan en de sterren.
Het regent en het sneeuwt,
blauwe linten in een groen landschap, heuvels en dalen.
Goddank, er zijn mensen, lieve mensen,
ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen.
Goddank, er worden mensen verliefd,
er zijn zoveel mensen die van elkaar houden.
Goddank, U houdt van ons, is dat allemaal niet wonderlijk?

==============================================

God, geef ons een vuur.
Een vuur om ons aan te warmen
in een wereld
waar het soms zo ongelofelijk koud kan zijn.

Laat er mensen zijn
die ons warmte willen geven,
een vuur om ons bij te lichten
op al die plaatsen waar het donker is.

Laat er mensen zijn
die hun licht met ons willen delen,
een vuur om te branden
daar waar het enthousiasme is gedoofd.

God, wij bidden U om mensen
die onvoorwaardelijk blij durven te zijn. Amen.

=======================================

======================================

 

ZULLEN WE RUILEN?

Zullen we ruilen? Mijn troost voor jouw verdriet
Dan geef Ik in je hart een lied
he, wat vind jij daarvan?
zodat jij weer zingen kan

Zullen we ruilen? jouw mislukking voor nieuwe kansen
en zullen we samen dansen?
Samen dansen tot diep in de nacht
samen dansen net zolang tot jij weer lacht

Zullen we ruilen? al zit je nog zo in de knoop
dan geef Ik jou weer nieuwe hoop
dan maken wij een nieuwe start
geef me dan je hart

Zullen we ruilen? Jouw onrust voor Mijn vrede
Mijn toekomst voor jouw verleden
Mijn liefde voor jouw angst
en weet je? Mijn liefde duurt het langst
Zullen we ruilen?

============================================

Een potje vrede

Als ik op reis ga om vrede te brengen,
dan neem ik een rugzak mee.
Daar zit niks in,
alleen een potje met vrede.
Ik moet uitkijken dat het potje niet kapot valt.
Dan ga ik op reis naar landen waar oorlog is.
Overal strooi ik wat van de vrede.
Ik ga naar alle plaatsen waar geweld is,
ik strooi weer wat vrede.
En zo ga ik langs alle mensen om vrede te brengen.
Dan wordt de wereld vast een stuk mooier.
Alleen…… ik ben bang dat één potje met vrede niet genoeg is.
Daarom zeg ik tegen iedereen die ook vrede wil,
maak ook zo’n potje,
neem het mee overal waar je komt.
Breng vrede!

==================================================

Kracht in je denken

Elke dag gaan er heel wat gedachten door je hoofd.
Mooie positieve gedachten, maar ook minder fraaie gedachten.
Soms zijn je gedachten ronduit negatief.

Gedachten zijn belangrijk.
Want wat je denkt heeft invloed
op wie je wordt en wat je doet.

Laat daarom niet alles toe in je gedachten.
Je kunt bewust en opzettelijk kiezen waar je aan denkt.
Laat je denken geen vuilnisbak van negatieve gedachten zijn.
Lever je niet uit aan alles wat er maar in je opkomt.
Laat je gedachten niet over je heersen,
maar wees baas over je eigen gedachten.

Leer je denken te richten.
Bedenk de dingen die de moeite van het denken waard zijn.
Richt je op alles wat mooi en waardevol is.
Vernieuw steeds weer je denken.
Gooi negatieve bedenksels die je belemmeren weg
en verwelkom positieve gedachten in je denken.
Het geeft je kracht in je denken.
En dat zal je leven ingrijpend veranderen.

=============================================

Believe…

In jezelf geloven is weten dat elke dag een nieuw begin is,
is vertrouwen dat wonderen gebeuren
en dromen echt uitkomen.

In jezelf geloven is de kracht en moed vinden
die binnen in jezelf ligt wanneer het tijd is
om brokken te lijmen en opnieuw te beginnen.

In jezelf geloven is weten dat prachtige verrassingen
gewoon wachten om te gebeuren
en dat al onze hoop en dromen binnen handbereik liggen…