Parochiefederatie Born

Er gebeurt zo veel goeds als er ‘alleen maar’ geluisterd wordt.
Als ik tijd geef en luister laat ik merken dat het verhaal van deze mens – en daarmee haar of zijn leven – de moeite waard is.
gewoon luisteren
is een
kunst
aandachtig luisteren
is een
hele kunst
ontvankelijk luisteren
is een
echte kunst
liefdevol luisteren
is een
schone kunst
luisteren
met respect
voor en naar
de ander
jezelf
is een
levenskunst.
================
God,
soms zijn we diep geschokt.
zoveel gevoelens over en
door elkaar heen, boosheid,
bezorgdheid en verdriet.
schrik en ontzetting,
angst en verontwaardiging.
Help ons om niet te blijven steken
in die chaos diep van binnen.
Om erover te praten met mensen
en al pratend grip te krijgen
op die wirwar van gevoelens
zodat we helder kunnen nadenken.
Help ons dan om eventueel
iets met onze geschoktheid te doen
op een rustige en doordachte manier.
===============================
Wanneer je stopt met worstelen
van wat je niet wilt,
ontstaat er ruimte
voor wat je wel wilt
Loslaten geeft weer energie
vertrouw het maar
===========================
Laat je leven niet bepalen door anderen
dat doet je alleen maar verdriet
leef je eigen leven maar gewoon
zoals jij het voor ogen ziet
Laat je niet beïnvloeden
om bepaalde keuzes te maken
volg je eigen weg
ook al zul je wel eens op een verkeerde zijweg raken
Je hele leven bestaat uit keuzes maken
en of die goed zijn weet je niet meteen
daar kom je vanzelf wel achter
want in de toekomst kijken kan geen een
En maak je eens de verkeerde keuze
en zul je hard onderuit gaan
dan is dat een wijze levensles geweest
waarna je dan steviger op je benen zult staan
Het leven bestaat nu eenmaal uit
vallen en weer opstaan
huilen en tranen drogen
om daarna weer gewoon door te gaan
Dus zit er niet teveel over in
en accepteer wat het leven je wil geven
want je leven zal pas echt geslaagd zijn
als je het op je eigen manier hebt mogen beleven
=======================================

HOOP……..

Soms zijn er momenten in het leven, waarin alle hoop de bodem wordt ingeslagen.

Soms gebeurt er iets in het leven, waarin geen omkeer meer mogelijk is.

Wat er was, is zomaar verdwenen.

Stuk…kapot…weg…over…uit.

Maar……. In die wanhoop, juist dan, is God daar.

God die versterken wil en kracht wil geven, om die zware tijd door te komen.

God die wilskracht en moed wil geven om verder te gaan met leven.

Hoe anders het ook zal zijn.

Omdat niets ooit nog hetzelfde kan zijn als toen.

Ondanks alles is God bij mij in deze zo moeilijke tijd,

nu er helemaal niets meer over is,

van wat eerst zo vanzelfsprekend was.

Dan… in die wanhoop, in die totale leegte,

mag ik hopen en vertrouwen op God,

dat Hij me dragen zal.

Die HOOP op God gaat nooit verloren, die HOOP op God is mijn HOUVAST.

God is mijn HOUVAST. Ik strek me er naar uit.

Niet Invullen Voor Een Ander!
Daar zijn wij vaak toch best goed in: iets invullen voor een ander!
Wat jij voelt, “zal wel hetzelfde zijn als wat een ander kan voelen!”
Wat jij denkt, “komt overeen wat een ander denkt!”
Wat jij hebt meegemaakt, “zal een ander ook hebben meegemaakt!”
Niets mis mee om zo te denken.
Maar het blijft altijd een invulling, iets wat we zelf denken.
We kunnen het niet op een zelfde manier ervaren als een ander!!
We denken het, ja dat is wat we doen: denken!
Invullen of je verplaatsen in een ander, zoiets bijzonder.
De enige die het weet, is degene die het overkomen is.
=============================================
Zuivere stilte.
Als water stil staat en zuiver is,
kun je er doorheen kijken.
Als water niet beweegt,
maar in brede rust
ruggelings naar de hemel kijkt,
kan de hemel
zich rimpelloos erin spiegelen.
Alleen rust en vrede
maken doorzichtig en helder.
Wolken en boomkruinen
wiegen in het windstille water.
Rietstengels schrijven Chinese gedichten
in het niets van het evenwicht.
Zo is het ook met de mens.
Onrustige, angstige en drukdoende mensen
zijn als water in beweging:
duister en onbetrouwbaar.
Ongelukkige mensen zijn als draaikolken,
ze worden steeds sneller naar de diepte gezogen.
Alleen de vrede in de mens
kan vrede en geluk teweeg brengen.
Het kan een vrede zijn vol littekens
met langdurige stiltes,
wanneer wonden weer warm en heel worden.…
Alle grote mensen
– heiligen, dichters en profeten –
hebben in deze stilte geleefd.
==========================================
God liefhebben is de kern van ‘geloven’.
Dit is niet alleen een verstandelijke activiteit.
Geloven is vertrouwen, me toevertrouwen aan.
Het is een doe-woord.
Als hele mens ben ik erbij betrokken:
met hart, ziel, verstand, kracht.
Vader,
meer dan ooit tevoren
hebben wij profeten nodig:
mensen die uw woord verkondigen
in de taal van deze tijd
en die zelf ook – met alle
menselijkheid die hen eigen is –
naar dat woord leven.
Help ons in onze groei
om ook zo’n mensen te worden:
vertrouwend op en handelend naar
uw Blijde Boodschap.
==================================
Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij, God, mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef.
Dat ik op elke plaats en
in iedere periode van mijn leven,
of ik nu jong ben,
in de kracht van mijn leven,
of oud,
of ik nu gezond ben of ziek –
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,
zodat uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt onder ons mensen.
===============================
TOEKOMST
Ik ben niet van gisteren
maar van vandaag.
in deze seconde
begint mijn toekomst al.
Die van jou nu trouwens ook.
Maak er wat van.
Geniet van het leven.
Van al wat je geschonken wordt.