SOMS…………

Soms is het alsof er twee mensen in je wonen.
De een, die alles goed doet
en die je graag aan de buitenwereld laat zien,
en de ander, waarvoor je je schaamt.
Er is iets als een diepe breuklijn in ieder mens.
Mensen willen goed leven en doen toch dingen
die ze zelf niet begrijpen.

Waarom is dat zo?
Omdat een mens geen God is,
geen engel en geen superwezen,
maar een kleine pelgrim op een lange tocht.
Toch is een mens wonderlijk en fantastisch.
Juist in de ervaring van eigen zwakheid
wordt hij mild voor zijn medemensen.

Wie echter weigert zijn falen te erkennen
wordt hard als een kei.
Zijn gevoelsleven verdort
en nergens vind je dan nog
die mooie gaven van vergeving, troost,
opbeuring en bemoediging.

====================================

Geroepen tot daden

Als een mens in nood verkeert,
heeft hij niets aan een mooie boodschap,
niets aan politieke standpunten en sociale manifesten
als er geen mensen zijn die de daad bij het woord voegen,
mensen die hem helpen, die bij hem blijven,
die hem de moeite waard vinden.

“Wees niet bang, ik maak mensenvissers van je.”

Er is nog zoveel nood, zoveel vergeten mensen,
die wachten op iemand die naar hen zoekt,
die de deur voor hen opent.
Ze wachten op Jezus,
maar de leerlingen van Jezus
zijn veelal in vergadering.
Hun telefoon is bezet!
Ze hebben het zo druk met organiseren!
Ze bestuderen de problemen
en discussiëren over oplossingen.

Dat christenen de moed hebben
om toch te gaan vissen, op mensen,
dat in hun handen Gods liefde zichtbaar wordt,
zoals toen bij Jezus.

====================================

De magie van geven…

Wanneer je iemand iets geeft zonder verplichting
dan deel je een stukje van jouw geluk…
Geven hoeft niet altijd geld te kosten, mensen hebben vaak
alleen maar behoefte aan een welgemeend compliment,
een warme knuffel, een luisterend oor, een goed gesprek…
stuk voor stuk dingen die jij kunt geven zonder
ook maar één cent uit te geven.
De magie van geven zit in geven vanuit je hart
en door te geven maak je niet alleen de ontvanger erg blij,
je wordt er zelf ook gelukkiger van!

============================================

Streven naar vrede om de wereld bewoonbaar te maken.

In vrede samenleven vereist allereerst een vredige verstandhouding met je innerlijk.

Die vrede verwerf je volgens mij door het gebed.

Een gebed waarin je probeert alles aan te nemen wat God van ons vraagt aan eigen en andermans zwakheden.

Met andere woorden: je kunt pas vrede bereiken en werken aan vrede als je geen weerstand meer voelt bij het zien van eigen zwakte en zwakte in anderen.
========================================================================

Storm en duisternis.

Ons kompas slaat op tilt.
We raken in paniek.
We zijn ons ritme kwijt,
onze hoop er heelhuids door te komen.
Stuurloos. Wanhopig. Uitzichtloos.

We vergaan!
“God, doet het U dan niets
dat wij eraan gaan?”
Gespannen, overspannen.
Moe, zo moe, zo oneindig moe.
Cynisme en bitterheid.

En dan die stem.
“Waarom zo’n paniek?
Je komt er immers door.
Kleingelovigen. Ik ben toch bij jullie.”

De storm gaat liggen.
De hemel klaart op.
De situatie,
onze eigen reactie,
het gedrag van de anderen…
We kunnen weer helder denken
en vinden elkaar in eenzelfde geloof,
in eenzelfde aanpak.

Voorbij.
We vinden ons evenwicht weer.
Realistisch,
met veel hoop en groot vertrouwen.
De zon komt er weer door.
Wij mensen komen er weer door.

=================================

“Het zijn vaak de vragen van kinderen,
die ons flink aan het denken zetten.
Respect voor deze kleinen.”

======================================

Geef niet op,
ook met hele kleine stapjes tegelijk
boek je vooruitgang…
juist als je denkt, het gaat echt niet meer,
zul je zien, er gebeurt iets moois…
hou vertrouwen

=====================================

Dag aan dag draagt Hij ons, Hij is er altijd.
Kun je zelf niet meer?
Hij is er en helpt je weer overeind…..
Wat een Geweldige God en Papa hebben wij.

======================================

De tijd is een geschenk

Als kind willen we zo snel mogelijk groot worden
en zijn we volwassen verlangen we terug naar de tijd van het kind zijn.

We nemen de tijd niet om te verwachten hoe deze momenten ons zullen verwonderen.

We vergelijken vandaag met de tijd van vroeger, vergeten daarbij dat deze tijd echt onze enige tijd is.

Wij maken ons snel zorgen over de toekomst en vergeten zo in de dag van vandaag te leven, in de tijd die God ons heeft gegeven.

We willen ons te allen tijde alleen maar goed voelen, vergeten zo elke dag om naar onze gevoelens te luisteren. We hebben daar nu geen tijd voor.

Daarom fluistert God in ons hart: “Tijd is tijdloos als je van je tijd weer tijd kan maken om in te leven. Vergeet niet anderen te vergeven wat er ook is gebeurd, want er komt een moment dat er geen tijd meer is om met anderen en jezelf in het reine te komen.” God zal je altijd vergeven als je berouw oprecht is!

========================================================================

Laat mij U ontmoeten, Heer,
in de gewone dingen van deze dag,
in een handdruk en een glimlach,
in een liefkozing en een traan,
in de drukte van mijn bezigheden
en in de stilte om mij heen.
En geef dat in mijn woorden
en in mijn daden
iets mag oplichten van uw aanwezigheid
te midden van de mensen!

===============================

Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend.
Verscheidenheid zonder eenheid is los zand.
We hebben elkaar nodig, sterker dan we vaak zelf beseffen.
Ieders gaven en vaardigheden zijn waardevol en belangrijk.

================================================

 

Is het uw kracht, God?

Wat is het voor kracht
die mij staande houdt in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij gaande houdt in al mijn onmacht?

Wat is dat voor kracht
die mij horen doet in al mijn onmacht?

Wat is dat voor kracht
die mij zien doet in al mijn onmacht?

Wat is dat voor kracht
die mij laat spreken in al mijn onmacht?

Wat is dat voor een kracht
die mij zwijgen laat in al mijn onmacht?

Is het uw kracht, God?
God, ik geloof het wel!

=======================================

 

Ieder van ons moet zijn eigen weg gaan in het leven
en ook al is dat niet altijd dezelfde als de jouwe,
laat iedereen toe zijn eigen stappen te zetten,
want niemand kan de levensweg gaan van een ander…
Met sommige mensen loop je een stukje mee,
andere gaan een totaal andere kant op
en met hen wiens hart in het ritme van het jouwe klopt
bewandel je een leven lang hetzelfde pad…
Je kunt als richtingaanwijzer fungeren maar uiteindelijk
moet iedereen zijn eigen keuzes maken
en zelf bepalen welke weg men wil gaan…
Respecteer die keuze en vooral ga zelf de weg
waarvan jij voelt dat het de weg is
die jou naar jouw doel brengt…

================================================

HEEL WAT MENSEN KOMEN OP ONS PAD …

Tijdens ons leven komen er heel wat mensen op ons pad…
Sommige brengen je hart op hol,
sommige brengen een levenslange vriendschap,
sommige breken je hart en dan zijn zij er die jou een les leren…
Hoe dan ook heb nooit spijt van de mensen
die je leven binnen kwamen,
ieder van hen leert jou iets belangrijks,
ieder van hen maakt jou tot wie jij bent…

============================================

 

HUISZEGEN

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen door een priester of diaken. Dat is dikwijls niet mogelijk. Om in deze leemte te voorzien, is er een huiszegen, die je boven de deur van je woning of huiskamer kunt hangen. Op verschillende plaatsen in ons land wordt ieder jaar deze huiszegen tijdens de viering van Driekoningen gezegend en uitgedeeld.

Betekenis

* De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven, Caspar, Melchior en Balthasar.

* Maar deze letters betekenen nog meer, zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

* De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen.
-Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen,
-bij het feest van de Doop van de Heer
-en bij het eerste wonder van Christus in Kana.
Zo wijzen de letters ook naar deze feesten:
de bruiloft in Kana (Cana),
de aanbidding van de Wijzen (Magi)
en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed:

Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt:

Gebed om zegen over ons huis

God, wij vragen uw zegen
over ons huis.
Dat het een woning mag zijn
waarin wij ons kunnen thuis voelen,
een ruimte voor rust en bezieling.
Dat de sfeer getekend mag zijn
door een warme zorg en liefde,
persoonlijke aandacht voor elkaar.

Zegen onze dag en onze nacht.
Moge alles wat wij meemaken
gedragen worden door Uw liefdevolle nabijheid.
Geef dat onze vreugde zó rijk mag zijn
dat wij ons verdriet kunnen dragen.
Geef dat wij zó met elkaar kunnen omgaan
dat onze eenzaamheid te verduren is.

Zegen alle kleine dingen
die zo eigen zijn aan ons huis.
Geef dat het alledaagse leven
zijn bezieling mag ontvangen
van het geloof
dat ons elke dag opnieuw
het leven gegeven wordt.

Zegen ons huis
opdat het ook ruimte mag bieden
aan vreemdelingen,
een gastvrij onderdak
voor mensen die geen thuis kunnen vinden,
een ruimte om op adem te komen
voor ieder die ons nodig heeft.

Buitenland
In het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, wordt de huiszegen met krijt boven de voordeurpost geschreven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deurpost geschreven: 20 C+M+B 20. Dan wordt met wierook en het Driekoningenwater elk vertrek besprenkeld en een zegen uitgesproken. Indien mogelijk wordt dit door een priester gedaan of anders door het hoofd van het gezin.

=============================================================

 

DOOSJES MET HERINNERINGEN

Ieder mens heeft wel eens diep van binnen,
doosjes met herinneringen.
Draag die doosjes niet als last,
want heus ze komen vaak van pas.
Doosjes die je laten weten,
dat het slechter is geweest.
Doosjes vol met dankbaarheid,
voor elke lach, voor elk feest.

Mooie doosjes vol van liefde,
boordevol van tederheid.
Maar ook doosjes vol van afschuw,
haat en onverdraagzaamheid.
Met de deksel er stijf op.
Maar die doosjes vol met liefde,
zet je altijd bovenop.

Want wanneer er weer zo`n dag komt,
vol verdriet en tegenslag.
Put dan moed uit èèn zo`n doosje,
dan verander je op slag.
Je ziet de dingen weer heel anders.
Je voelt je dankbaar, en ook blij.
En als je me niet wilt geloven.
Probeer het dan, het hielp ook mij.

===================================