Echte solidariteit

Echte solidariteit is samen delen,

samen zorgen, samen dragen.
Ik draag wat ik kan,

wanneer ik het kan en op mijn manier.
Jij draagt jouw deel, zoals je bent.


Als ieder mens draagt,
mee zorg draagt,

dan zijn er voldoende sterke schouders

voor solidariteit voor iedereen.

========================================================

Meester, wat moeten wij doen?’ (Lc. 3, 12)

Meester, wat moeten wij doen?
Delen van wat je hebt, met wie niet heeft!
en doen wat je moet doen, eerlijk en rechtvaardig!

Meester, wat moeten wij doen?
Jezus verwijst de tollenaars terug naar zichzelf:
vorder niet meer dan wat je is opgedragen!

Meester, wat moeten wij doen?
Jezus verwijst de soldaten terug naar zichzelf:
pers niemand af, laat je niet omkopen en neem genoegen met je soldij!

Meester, wat moet ik doen?
Jezus verwijst terug naar mijzelf:
doe wat je te doen staat, eerlijk en rechtvaardig!
Jezus heeft het ons voorgedaan.
Leef je roeping uit, ieder op eigen wijze naar de roeping,
en deelt met elkander, dat iedereen genoeg heeft,
leef voor elkaar, dan zal er licht en vrede zijn.

==============================================

We dragen een schat in ons die nooit uitgeput raakt.
Dat is ons grenzeloos vermogen om lief te hebben,
om blij en hoopvol te zijn.


Het is een kracht die in ons groeit

tot op de laatste dag van ons leven,

op één voorwaarde:

dat wij er zonder ophouden

gebruik van maken.

==================================

In mijn hart

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
ik moet mijn stem niet verheffen
om met u te praten

Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Naar uitspraken van Theresia van Avila

 ===============================

 

Iemand vroeg eens aan een
paar geleerde mannen:
“Waar woont God?”
Ze lachten en zeiden: “Dat weet je toch wel!
De hele wereld is immers vol
van Zijn heerlijkheid!”

Maar de man antwoordde: “Ik denk dat God

daar woont waar je Hem binnenlaat.” 

========================================

 

DRUK,DRUK, DRUK……

Veel mensen
hebben het
druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Stoffen,zuigen,
ramen zemen.
Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Eten koken
kaarten schrijven.
Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Boom optuigen
huis versieren.

Druk……………….
Wat hebben we het druk
met onze buitenkant.
Maar is er nog wel
stille tijd,
voor een moment
met God?
We gaan maar door
met ons gezwoeg
en vergeten het Kind
waar Kerstmis mee begon.

=============================

Heer onze God,
nu wij ons voorbereiden op het komende kerstfeest
bidden wij U: neem bij ons weg
wat ons verhindert U te zien
in de glimlach van een kind,
in de liefdevolle zorg van een moeder.
in de bloei van een bloem,
in de kleur van een boom.
Neem bij ons weg wat ons verhindert
U te zien in de warmte van een vriend,
in de trouw van een mens,
in de goede zorgen van mensen om ons heen.
Open onze ogen, opdat wij U meer en meer mogen zien,
dicht om ons heen.
Open onze harten voor de komst van uw Zoon. Amen

======================================

 

Advent

Advent betekent
er komt iemand, je krijgt bezoek.
Het is de aankondiging van een gast
bij monde van heilige profeten,
woordvoerders van God
er komt iemand,
Jezus, Redder, Messias.

Maar verwachten wij wel bezoek?
Komt het gelegen?
Hebben wij tijd?
Of zien we juist naar zo iemand uit,
bewust of onbewust, naar iemand met een visie
iemand die uitkomst brengt,
omdat we goede raad nodig hebben,
een heiland die heelt,
een sterke man die recht trekt wat krom is?

In dat geval tref je maatregelen,
je zorgt dat je thuis bent,
je ruimt op en haalt in huis,
om als een goede gastvrouw de gast te ontvangen

 ==========================================

 

 

Hoe krachtig kan een goed woord zijn,

uitgesproken op de juiste tijd.

Bijvoorbeeld iets goeds horen

als je midden in een conflict zit.

Of horen dat iemand van je houdt,

terwijl je onmogelijk

iets goeds over jezelf kunt verzinnen.

Geloof me:

een goed woord is een sterk medicijn

en God werkt met goede woorden!

==============================

 

Wat ik je wens…..

Weet je, wat ik je wil wensen?
Dat je geniet van het goede.
Van het warme in de mensen
die je dagelijks omringen.
Van een kind dat danst en springt
en van de vogel die vrolijk voor je zingt.
Van de bloemen op je pad
maar bovenal van dat je wordt liefgehad.

==============================

Vertrouwen

Een lijst met levensvragen,
twijfels en onzekerheid?
Weet dat het antwoord
uit ontdekken,
doen en vertrouwen bestaat.

===========================================================

 

DE LACH EN DE TRAAN

Hallo traan: zegt de lach
wat een mooie nieuwe dag
Hallo lach: zegt de traan
waar komt jouw lach vandaan?

Mijn lach draag ik altijd met mij mee
ik voel mij altijd heel tevree
Ik heb nooit een slecht humeur
en houd niet van gezeur

Wat een mooie eigenschap: zegt de traan
ik voel mij hierdoor ontdaan
Ik heb vaak veel verdriet
zodat iedereen mijn tranen ziet

Maar tranen moet je laten: zegt de lach
ik heb voor jou veel ontzag
Ook al doet lachen nog zo goed
huilen geeft vaak nieuwe moed

Ik heb het nooit zo bekeken: zegt de traan
en laat de tranen over zijn wangen gaan
De lach trekt een vrolijk gezicht
wat is de essentie van dit gedicht?

Zo zullen de lach en de traan
in het leven altijd samen gaan
Er komen weleens tijden van verdriet
maar de lach is altijd in het verschiet.

==============================