LET OP DE LICHTEN.

In het leven kun je niet achteruitrijden.

Je kunt de dagen niet omkeren en van de avond naar de morgen gaan om zo je mooiste dagen terug te halen.

Je moet vooruit.

Dag na dag.

Jaar na jaar.

Je kunt niet blijven staan.

Niemand kan de tijd vasthouden.

Er zijn zeer veel kruispunten.

Let op de lichten.

Ongebreidelde hebzucht, krankzinnig egoïsme, ziekelijke jaloezie zijn rode lichten in het leven,

waarachter alleen maar kronkelpaden en verborgen afgronden liggen.

Vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, dienstbaarheid, zachtmoedigheid zetten je lievenlichten op groen.

Met deze lichten kun je vooruit.

Wees vriendelijk en lief in het dagelijks verkeer met mensen en dingen.

Laat de motor van je hart altijd warm draaien

en

vergeet niet dat er maar één veilig contactsleuteltje bestaat: Gods liefde

=====================================================================================

 

WAT KINDEROREN NODIG HEBBEN

❤ Ik hou van je

❤ Ik geloof in je

❤ Goed gedaan

❤ Je bent speciaal

❤ Ik ben trots op je

======================================

 

 

Het is elke dag GENADE-DAG.

Een dag om genade te krijgen, om genade te geven en om genade te beantwoorden.

Zeg dat vaak tegen jezelf………….. Wat voor dag is het vandaag?

GENADE-DAG.

Ik krijg het van God dat ik leven mag en dat ik mag weten dat hij me liefheeft.

Vanuit die genade mag ik leven met mensen om me heen, mag ik mensen bijstaan.

Voor die genade mag ik God danken.

Elke dag is genade-dag.

==================================================================

Alles verandert…

In de herfst kleuren de bladeren van de bomen in hun mooiste kleuren, geurt het buiten heerlijk.

De natuur toont hoe verandering ook mooi kan zijn, zo moeten we zelf ook veranderingen in ons leven toestaan,

want niet alles wat verandert is een nadeel, ook daar kun je mooie, kleurrijke dingen in ontdekken…

============================================================================

BESCHERMENGEL.

Wie ben je?

Ken ik je?

Ken jij mij?

´En toch´…

Toch ben je er.

Ik voel je, ik weet me veilig.

Hoe koud, hoe alleen, hoe ziek ik ben.

Je helpt, je troost en verlicht zonder oordeel.

Geen verwijt.

Wie je bent weet ik niet.

Dat je er bent betekent alles.

===========================================

IK LEEF

‘Ik leef’, zei ik, ‘ik leef’ en ik hoorde dat ik het zei maar plots’ling dacht ik:’ Neen niet ik maar er leeft ‘iets’ in mij…’

Het is dat wonderbaarlijk ‘iets’ dat zorgt dat ik besta.

En ik?

Nou ja, ik ben er wel maar ach… ik kom en ga, want als mijn ‘tikje’ niet meer slaat dan staat mijn ‘ikje’ stop.

Maar het grote ‘iets’ dat blijft en blijft het ‘iets’ dat houdt niet op.

En of ik zing of fluit of fiets, rechtop zit in mijn bed, ik voel van binnen steeds dat ‘iets’ mij in beweging zet.

Toon Hermans Uit de bundel: Liggen in ‘t gras

=============================================================================

HOOP

Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop,

het resultaat Hoop is ergens voor leven,

ergens voor werken omdat het goed is

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

==================================================================

Bidden is:

Je GELOOF beleven in tekens die kracht uitstralen.

Je LIEFDE uiten in daden die opbeuren.

Je HOOP uitspreken in woorden die aanmoedigen.

Je BEROUW verwoorden in voornemens die uitdagen.

====================================================

OVERVLOED.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie, maar ze zien elkaar nauwelijks.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan mobieltjes, maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek, maar ze zijn van binnen niet blij.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld, maar ze zijn armer dan ze zelf weten.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen, maar ze kennen niemand echt.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden, maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend.

Heel veel mensen zoeken naar echt contact naar echte ontmoeting die niet te koop is,

maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar, als je aandachtig leeft met elkaar.

=========================================================================

Wat zou Ignatius van Loyola ons te zeggen hebben over het omgaan met de crisis rond het coronavirus? 

Hij gaf alvast enkele tips aan Nikolaas Sintobin sj

Hemel

14 maart 2020, aardse tijd 

Dierbare mensen op aarde,

Ik zie dat jullie het moeilijk hebben een juiste houding te vinden ten aanzien van het coronavirus. Dat is niet vreemd. De voorbije tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruitgang geboekt, dat jullie zijn gaan geloven dat binnen de kortste keren voor elk probleem een oplossing kan worden bedacht. Nu wordt wereldwijd duidelijk dat dit een illusie is. Voor velen onder jullie is dit behoorlijk verwarrend.

Zelf heb ik ruim dertig jaar gekampt met chronische ziekte. Als algemene overste van de snel groeiende jezuïetenorde werd ik vijftien jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om deze barre tijden goed door te komen. Ze zijn ontleend aan mijn eigen ervaring.

1.Gehoorzaam ten tijde van dit coronavirus aan de artsen, de wetenschappers en de bevoegde overheden als was het aan God zelf. Ook al ben je het niet met hun besluiten eens of snap je ze niet goed, heb de nederigheid om te aanvaarden dat het de moeite loont te vertrouwen op hun kennis en ervaring. Het zal je een gerust geweten geven en je toelaten jouw bijdrage te leveren tot de oplossing van de crisis.

2.Hoed je voor angst. Angst komt nooit van God en leidt niet naar God. De angst fluistert je vaak alle mogelijke redenen in waarom je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft er geen angst voor te hebben. De Heer zorgt ook nu voor jullie. Dat weet ik uit goed ingelichte hemelse bron. De ervaring heeft geleerd dat Hij recht schrijft op de kromme aardse lijnen. Durf daarin te geloven.

3. In tijden van crisis heb je niet minder, maar juist meer baat bij gebed. Gun het je om je te laven aan zijn liefde. Het is het beste tegengif tegen de angst. Je kan bijvoorbeeld bidden met wat men tegenwoordig een podcast noemt en die mijn medebroeders elke dag aanbieden op

4.Ten slotte, vergeet bij dit alles niet te leven en te genieten van het leven. Wat er ook gebeurt, elke seconde die je gegeven wordt is een enig en kostbaar geschenk. Daar kan het coronavirus niets aan veranderen.

Met jullie verbonden in onaflatend gebed,

+ Ignatius

======================================================================================================
HERFST……… POWER IN DE NOTENDOP!
In zo’n kleine eikel is de potentie en groeikracht aanwezig
om uit te groeien tot een grote eikenboom…
Weet jij hoeveel kracht er is in jouw leven?
Als Jezus Christus in je woont,
is dezelfde kracht waarmee Hij is opgestaan uit de dood in jou!
Hoe is het mogelijk! Wonderlijk… en toch echt waar!
In jouw leven… in je zwakheid, in je vallen en opstaan,
in alles wat je zelf niet kunt… mag je terug vallen op de power
die de Heilige Geest in jou openbaar maakt!
Liefdevolle Heer,
mijn hart staat open voor deze wonderlijke waarheid.
Dank U dat U mij Uw Geest
van wijsheid en openbaring hebt gegeven,
en de ogen van mijn hart wil verlichten,
zodat ik het ZIE en WEET hoe overweldigend groot
Uw kracht is in mij!
==========================================================

Wat ik niet kan, kan wellicht een ANDER.

Wat ik niet weet, weet wel een ANDER.

Wat ik niet zie, ziet in ieder geval een ANDER.

Wat ik niet hoor, hoort hopelijk een ANDER.

Wat ik niet hoop, hopen ANDEREN om mij heen.

Wanneer ik niet meer kan vertrouwen of geloven, dan zal een ANDER mij wel meenemen op die weg.

 Wanneer de weg van het leven voor mij onbegaanbaar lijkt te worden, dan neemt een ANDER mij wel bij de hand.

Wanneer ik teleurgesteld word in liefde en vriendschap, legt een ANDER wel een hand op mijn schouder.

En dat alles geldt hopelijk ook ANDERSOM.

=================================================================================