Parochiefederatie Born

‘Een enkel moment van vreugde kan de dorst lessen.
Een vriendelijk gebaar, hoe klein ook,
is als een druppel genade uit de hemel.’
=======================================

 

De zon kust de bloemen.

De wind streelt het veld.

De maan geeft licht aan de nacht.

Het vuur warmt ons hartje.

De zee die vertelt:

‘ik breng je het leven, een golvende kracht!’

Mooie cadeautjes van de natuur.

Zomaar gegeven, gekregen talent.

Ook jij bent zo’n wonder, uniek en bijzonder.

Ook jij mag er zijn om wie je bent.

Wonder.

Bijzonder.

Uniek talent.

Wonder, boven wonder in jou herkend.

=============================
============================
DURVEN DROMEN
Dromen heeft te maken met geloven.
Geloven in een toekomst.
Geloven dat het beter kan.
Geloven dat het licht wordt na het duister.
Geloven dat er een morgen komt na elke dag.
Dromen zijn als gevleugelde toekomstbeelden.
Ze vliegen soms onbereikbaar voor en boven je uit.
Als fladderende mussen van alledaagse wensen.
Of als sierlijke meeuwen op de wind,
als dagdromen of wensen van geluk.
En soms even,
hoog boven alles uit,
bijna onzichtbaar,
een machtige adelaar gedragen op krachtige vleugels.
Je diepste verlangen
dat boven alle menselijke overwegingen uitstijgt,
soms even duidelijk zichtbaar

 ============================================

 

Soms dan heb je iemand nodig

Soms dan heb je iemand nodig
voor een knuffel of een zoen.
Iemand die naar jou wil luist’ ren
en daarnaast niets hoeft te doen.
Die je aandacht geeft in stilte,
wanneer zwijgen alles zegt.
Die begrip heeft voor de tranen,
waar je aldoor tegen vecht

Soms dan heb je iemand nodig
met een vriendelijke lach.
die een arm om je heen slaat,
die wat kleur geeft aan je dag.
Die je aanvoelt zonder spreken,
waardoor jij weer rustig wordt
Slechts een blik zegt al voldoende,
woorden schieten vaak tekort.

Soms dan heb je iemand nodig
die er simpel voor je is.
Liefdevol, gewoon aanwezig
met begrip voor je gemis.
Iemand die je kunt vertrouwen,
waarmee jij je zorgen deelt.
Iemand die oprecht kan troosten,
die je open wond iets heelt.

© Hans Cieremans

====================================

====================================
Bidden is:
je GELOOF beleven
in tekens die kracht uitstralen.
je LIEFDE uiten
in daden die opbeuren.
je HOOP uitspreken
in woorden die aanmoedigen.
je BEROUW verwoorden
in voornemens die uitdagen.
==============================
In Gods hart is liefde
en de hoop verankerd,
hoop waaraan wij ons in geloof vast kunnen houden.
Alles ontstaat vanuit Zijn grote liefde.
Zoals een nieuw leven voor mensen.
Met de Heilige Geest als Helper, als Trooster
als wegwijzer..
Vanuit Gods hart groeit de liefde, groter en groter,
meer en meer..
als in golvende bewegingen verspreidt ze zich.
Eens kan niemand er meer onderuit,
eens zal iedereen door Zijn liefde aangeraakt zijn…..
Eens….
Op Zijn tijd…..
Aan die hoop houd ik mij vast.
====================================================
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, roos en de tekst 'Hoop, Geloof en Liefde... Neem ze elke dag mee in je hart.'

MOEDERDAG

God, omdat U niet overal tegelijk kunt zijn,

heeft U ons moeders gegeven.

Dank U voor haar sterke liefde.

haar koesterende handen,

haar luisterende hart

haar wijze raad.

Wij bidden U voor alle moeders.

Voor moeders in rijkdom en armoede,

met een carrière of op de vlucht,

jonge moeders en oude moeders,

moeders met kinderen en zonder, en moeders die een kind verloren;

voor moeders die blaken van vertrouwen, of gekweld door twijfel en vragen.

Voor al die moeders bidden wij.

Laat hen merken dat U met hen bent.

Bevestig hen in het goede dat ze doen.

Geef hen vreugde en vrede.

Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen, tot in eeuwigheid.

Amen

====================================================================

Maria, Koningin van de Vrede

Almachtige God,

Gij hebt door uw eniggeboren Zoon

vrede willen schenken aan alle mensen;

wij vragen U op voorspraak van de heilige maagd Maria:

geef onze tijd de vurig verlangde rust,

zodat wij in vrede leven,

één familie vormen

en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven.

 

(Uit het misformulier voor Maria, Koningin van de Vrede)

==================================================

IK TIL NIET ALLEEN.
Soms zijn er momenten
dan voel ik me alleen.
De last op mijn schouders
is me te veel.
Ik sleep het mee
als een zware steen.
Mensen lijken het niet te merken,
ze razen me in hun haast voorbij.
Een lichtpuntje lijkt zo ver weg,
maar is in werkelijkheid zo dichtbij.
God is er om mij te troosten,
al lijkt Hij soms zo ver weg te staan.
Hij helpt mij om mijn last te dragen,
zonder Hem zou ik niet verder kunnen gaan.
===================================
Respect is iets wat je krijgt als je het geeft,
respect is belangrijk voor ieder die leeft.
Respect voor elkaars waarden en normen,
respect voor beleefdheids- en omgangsvormen.
Respect voor keuzes, regels en grenzen,
respect voor motto’s, voor doelen, voor wensen.
Respect voor je ouders, geliefden en mensen op straat,
respect voor elk levend wezen dat bestaat.
Respect voor elk dier en voor de natuur,
respect voor religie en voor cultuur.
Respect voor elkaar, niet door te schelden,
respect is juist het tegenovergestelde.
Respect door elkaar in de waarde te laten,
respect door te luisteren en rustig te praten.
Respect omdat je het zelf ook geeft,
wederzijds respect is waarnaar je streeft.
Respect is in ieders belang,
respectloos wordt het leven wrang.
============================================
Luisteren met je hart
Luisteren is meer dan iemand horen praten.
De woorden moeten je hart raken,
ze moeten bij je binnenkomen en bij jou onderdak vinden.
En dan niet eens de woorden zelf maar wat ze bedoelen.
Luisteren altijd onmisbaar willen we met elkaar verder komen.
Luisteren zeker onmisbaar in een samenleving
met vele mechanische stemmen en computerwoorden.
Kortom: luisteren met je hart
is de deur waardoor anderen en God bij jou binnen kunnen komen.
======================================================
POSITIEF BLIJVEN!
Laten we ons op het positieve richten
Want er is al zoveel kwaad
Laten we het goede blijven zien
Zodat het beter gaat
Minder hunkeren van verlangen
En klagen om alles wat niet is
Het ontbrekende benoemen
Te voeden het gemis
Laten we ons op vrede richten
Een tevredenheid die staat
De zon meer laten schijnen
Zodat het beter gaat
Ons leven samen vieren
Te ervaren al wat mag
Hartelijk te begroeten
Het positieve in een dag
====================================

Woorden van Gods Liefde…
Mijn lieve kind, Ik ben voor jou een veilige schuilplaats.
Bij Mij komt je ziel helemaal tot rust.
In alles wat er in je leven gebeurt, kun je bij Mij terecht.
Weet je dat Ik aan het kruis elke zegen voor jou heb gekocht?
Waar je ook mee zit, kom maar bij Mij,
je bent altijd welkom, verwacht je hulp alleen van Mij.
Mijn macht is oneindig groot, Ik werk met kracht in je leven.
Ik kan eindeloos veel meer doen dan jij ooit kunt vragen of bedenken.
Bij Mij vind je alles wat je nodig hebt; ALLES, er is niets wat Ik voor je achter houd.
Ik wil niets liever dan jou liefdevol omringen met al Mijn zegeningen;
Ik geef je Mijn hoop, licht, liefde, vrede, blijdschap, sterkte, trouw, troost, vreugde, antwoord, overwinning.
Leven in overvloed!
Ik deel Mijn leven met jou, omdat Ik oneindig veel van je hou.
Ps.62:2,6-9, 91:1,4, Mat.11:28, Joh.10:10, Ef.1:3, 3:20, Fil.4:13,19, Kol.2:9,10, Hebr.4:16
Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.
Er is vrede ver voorbij de onrust,
er is blijdschap dieper dan de tranen.
Er is sterkte zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zou verlaten.
Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde groter dan ons lijden.
Er is antwoord midden in de twijfel,
overwinning dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.
Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
(Mozaiek Worship)
===========================================
Happy Earth Day! 💚
Vandaag vier ik graag:
de prachtige bloesems,
de lammetjes in de weide,
de reiger die elegant haar vleugels spreidt,
de zwanen die zachtjes ronddobberen op het water,
het kleurenspektakel van de zonsondergang,
de kikkers die kwaken in de vijver
(soms wel nogal luid 🙈),
het licht van de volle maan,
de bloemen die ontluiken in de lente,
drinkbaar water uit de kraan,
verse groenten op het veld,
heuvels, bergen, rivieren,
zeeën, oceanen, watervallen,
oude bomen met diepe wortels,
bossen die ons schaduw en zuurstof geven, …
Dankbaar voor zoveel moois,
voor de aarde die leeft,
en die ons leven geeft.
======================================
Een thuis bouw je met je hart…
Je hebt handen nodig om een huis te bouwen
maar je hebt harten nodig om een thuis te bouwen…
=====================================
GEBED VOOR ONDERWEG
Dit zegt de Heer tot ieder van ons
Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.
Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven
verder te vertellen.
Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken
in het verrijzenislicht.
Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten
naar de nieuwe hoop.
Ik heb je lichaam nodig
om het lijden van medemensen
op te nemen.
Ik heb je nodig om
anderen vrij te maken.
Ga met Mij mee
Ik zal je nooit meer alleen laten.
======================================
DE KRUISDRAGERS.
Bijna alle mensen hebben wel een of ander kruis te dragen.
Men zegt niet voor niets: elk huisje heeft zijn kruisje.
Een kruis dragen is geen plezierige bezigheid, maar een kruis kan toch wel eens van pas komen.
Dat ondervond een groep pelgrims op weg naar het beloofde land.
Daar droomden ze dag en nacht van en die droom hield hen op de been als er moeilijke dagen waren.
Want allemaal hadden ze wel een kruis te dragen.
Sommigen gooiden het kruis van zich af en weigerden het verder te dragen.
Maar binnen de kortste keren hadden ze een ander kruis op hun schouders.
Er waren er ook een heleboel die een stuk van hun kruis afgezaagd hadden.
Dan was het veel gemakkelijker te dragen.
Na een lange tocht kwamen ze aan bij het beloofde land.
En toen hadden ze een probleem.
Rond het beloofde land lag een brede gracht en er was nergens een brug te bespeuren.
Hoe moesten ze toch over die gracht aan de andere kant komen?
Een van de kruisdragers kreeg een helder idee.
Hij schoof zijn kruis over de gracht tot het de andere kant raakte en toen liep hij over zijn kruis het beloofde land binnen.
Binnen de kortste keren volgden de anderen zijn voorbeeld.
Alleen degenen die een stuk van hun kruis hadden afgezaagd stonden beteuterd te kijken.
Hun kruis was tekort en bereikte niet de andere kant.
Voor hen was het beloofde land onbereikbaar.
========================================================================================
Mensen zijn als glas in lood ramen.
Ze blinken en fonkelen als de zon schijnt.
Maar als het schemert,
wordt hun ware schoonheid alleen zichtbaar
door het licht dat van binnen schijnt.
================================
n mij?’
en God zei: ‘Ja.’
Toen vroeg ik aan God om me te helpen van anderen te houden
en God zei:
‘Eindelijk begrijp je waar het in het leven om gaat!’
=================================================
Troost
Als mens mag je
ontroerende woorden
ontvangen.
Zeker als je iets verdrietigs
hebt mee gemaakt.
Woorden kunnen dan op dat
moment zoveel betekenen.
In liefde of een traan zullen
de troostende woorden veel
zeggen.
In het leven gaat het niet
altijd vanzelf, dat weten we
maar al te goed.
Ontroerende of troostende
woorden heb je nodig, zeker
als het je even tegen zit.
Mooi dat er mensen zijn die
woorden brengen en
toereikend kunnen zijn.
Tekst en foto: Dick Voogd
==========================================
Vader God, er gebeuren onvoorstelbare wonderen wanneer ik U niet in de weg loop.
Daarom zal ik ophouden met te zeggen dat iets onmogelijk is en zal beginnen te geloven
dat U op dit moment al werkt aan het wonder dat ik zo hard nodig heb in mijn leven.
Dank U, Heer. Amen.
Jezus keek hen aan en antwoordde hun:
Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.
(Matthéüs 19 vers 26).
=======================================================================

UW ORDENING.

Goede God, we weten het maar al te goed dat we tijdelijke en kwetsbare schepselen zijn;

ziekte, pijn, oud worden en voleinding van het leven, het hoort bij uw schepping zoals de nacht bij de dag.

We proberen uw ordening te aanvaarden, maar nooit willen we ons neerleggen

bij het verdriet dat mensen elkaar aandoen: bij armoede en onderdrukking en bij vereenzaming.

Zó wilde U de mens niet.

Mogen we blijven geloven in de opstanding uit de dood en in de voltooiing van uw werk.

=====================================================================

DE RUGZAK

Ieder mens draagt in zijn leven een onzichtbare rugzak met zich mee.

Bergt daarin zijn vreugde, verdriet, zorgen en geheimen op ….

Een verzameling van wel en wee….

Vaak is de rugzak niet te dragen, maar soms ook vederlicht …. dan blijft er ruimte over, maar meestal kan hij haast niet dicht!

Kijk in een verloren uurtje, heel de inhoud nog eens door.

Er kan heel vaak iets verdwijnen, wat zijn waarde reeds verloor.

En zo gaat het door de jaren heen, je pakt iets op en gooit iets weg, soms gebeurt dit vanzelfsprekend, maar vaak ook na veel overleg !

Langzaam wordt de rugzak lichter, de levensmiddag gaat voorbij.

En bij het vallen van de avond werpt men de meeste last opzij …

Maar er blijft nog wat van waarde, wat je koestert en behoud, al schijnen het soms kleinigheden, het zijn herinneringen, meer waard dan goud.

Ieder draagt zijn rugzak, niemand die hem overneemt.!

En je hoeft ook niet te vrezen ….., dat een dief hem ooit ontvreemd !

Het is jou unieke rugzak en pas op het einde is hij leeg …..

Alleen de meest mooie, intieme en emotionele gedachten zullen in je geheugen op je blijven wachten.

Wees zuinig op al je vrienden, want zij zullen later ook de inhoud van jouw rugzak bepalen.

En, de leuke herinneringen zul je zelf weer uit je geheugen moeten halen.