Heer, 

ontferm U,
over de mensen die ernstig ziek zijn
en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.

Ontferm U
over de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.

Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.

Heer, ontferm U
over onze angst
om onze dierbaren, om onszelf.

Ontferm U over onze zorgen
over werk dat stil komt te liggen,
over opdrachten die niet doorgaan,
over financiële gevolgen voor ons huishouden.

Geef ons moed en rust,
dat ons leven in Uw hand is,
dat we geborgen zijn in U,
omdat we dat altijd al waren.

Amen.

==========================================

Was bidden ook maar zo besmettelijk

Bert Daelemans woont in Madrid, waar de lockdown hem in huis houdt. Heeft hij mooi tijd om te bidden, denkt hij. Maar of dat ook lukt… ‘Buiten op straat ligt alles stil, maar binnenin spookt het.’

Wanneer een minuscuul virus de wereld in haar greep houdt en alles platlegt als een kleine David die de reusachtige Goliath van menselijke hybris verslaat. Wanneer de straten rondom totaal leeg zijn. Wanneer landen hun grenzen sluiten. Wanneer het niet meer is toegestaan om buiten te komen en de steden er verlaten bijliggen. Wanneer het aantal besmettingen en overlijdens elke dag drastisch toeneemt. Wanneer ze je in eigen huis beschouwen als besmet en op afstand houden. Wanneer al je activiteiten worden opgeschort of tot het najaar uitgesteld. Wanneer alle kerken gesloten worden en er geen diensten meer plaatsvinden. Wanneer de wereld rondom je meer op een apocalyptische film lijkt dan op wat je gewoon bent. Wanneer de ziekenhuizen overvraagd worden en de apotheken geen materiaal meer aanvoeren. Wanneer hele schappen leegstaan in de grootwarenhuizen. Wanneer er geen medisch personeel meer is om de noodzakelijke testen uit te voeren en je met wat paracetamol aan je lot overgelaten wordt. Wanneer niemand weet waar en wanneer en hoe dit ooit eindigt, dan denk je: er is voldoende tijd om te bidden!

Storing in de lucht

Maar dan zoek je een rustige plek op en merk je hoe onrustig je bent en dat het plots helemaal niet makkelijk is om te bidden. Je bent zelfs vergeten hoe het eigenlijk ging. Het gaat niet meer zoals voordien. De gewone manier van bidden lijkt nu kunstmatig en gemaakt. Er zit te veel storing in de lucht. Dan kost het zoveel moeite om inwendig stil te worden.

De gewone manier van bidden lijkt nu kunstmatig en gemaakt.

Buiten op straat ligt alles stil, maar binnenin spookt het. Bij elk nieuwsbericht komen er duizenden nieuwe besmettingen en honderden overledenen bij. Je bent niet bang voor jezelf, maar na twee weken opgesloten te zijn kruip je de muren op en wil je wat doen. Je kunt je huisgenoten al lang niet meer uitstaan door het dicht op elkaar leven. En het ergst van al is dat je plots geen zin meer hebt in al wat je uitstelde ‘voor wanneer je ooit eens tijd had’.

Bidden gaat met je mee

Bidden, op zo’n moment, kan ook anders. Bidden is niet statisch, iets wat je geleerd hebt toen je zeven was en nu nog steeds doet, onveranderd. Bidden gaat met je mee. Net zoals vele relaties gedurende deze weken van huisarrest dankzij internet weer worden aangeknoopt, net zoals mensen spontaan solidair zijn over de grenzen heen omdat iedereen in hetzelfde schuitje zit, zo merk je hoe dynamisch en creatief bidden is: hoe het ook in jou zijn weg vindt en je, heel verbaasd, op een nieuwe, ongekende manier bidt.

================================================================================================

Als God ons thuisbrengt

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Als God ons…
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t’rug met zijn schoven.
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Psalm 126

=====================================

Ik geloof met heel mijn hart
dat Gij, God, in deze moeilijke tijden
zo dicht bij ons zijt,
dat wij U niet kunnen zien.

Het zit in uw DNA
altijd weer geraakt te worden
door het lijden
van ieder mens.
Onbewogen kunnen blijven
is U niet gegeven.

Een vreemd gebrek is dat,
dat ons de zekerheid schenkt
dat het uw armen zijn
die wij vermoeden
om ons heen.

Onze onmacht heft Gij niet op.
Gij vult ze met uw nabijheid.
Gij zwijgt niet,
Gij zoent ons.

Sinds uw Zoon
op zijn eentje
zijn kruis droeg,
hebt Gij gezworen
dat dit nooit meer zo zal zijn.

In elk kruis van eenzaamheid,
van afscheid nemen,
van onmogelijke vragen,
van verwarring,
van slapeloosheid,
van koorts,
van dood,
verbergt Gij U
tot wij U daarin toelaten.

Gij lost het lijden niet op,
maar uw liefde kan
het niet hebben
dat wij daarin
zonder U zouden zijn.

Erik Galle

==============================================

Er is een virus dat vele malen gevaarlijker is dan Corona.

Het heet A.N.G.S.T-020

Van het Corona virus genees je na enkele dagen.

Het A.N.G.S.T-020 virus besmet je hele bestaan en blijft je leven lang hangen, als je niet oppast.

Zorg dus dat je niet besmet raakt door dit veel gevaarlijkere virus.

Hoe kun je jezelf ertegen beschermen?

Er zijn drastische maatregelen vereist om dit dodelijke virus uit je leven te bannen.

– Schud geen handjes met de zieke media.

– Adem de leugens van de politiek niet in.

– Laat de gekte van social media niet binnen in je huis.

– Bezoek de publieke opinievormingen niet.

MEDICATIE TEGEN A.N.G.S.T-020

– Weet dat dit virus je op hol wil laten slaan. Blijf dus kalm en ontspannen.

– Weet dat het Corona virus in diverse vormen al rondgaat sinds de jaren zestig en de wereld nog steeds bestaat!

– Weet dat veel mensen er na enkele dagen al vanaf zijn en de klachten vaak niet eens zo erg zijn.

– Weet dat God van je houdt en boven alle ziektes staat. Hij is je beschermer. Niets is onmogelijk voor Hem. Rust in Zijn zorg voor jou. Hij is groter dan je denkt.

– Blijf gewoon rustig leven en doe bewust niet mee aan de hysterische symptomen van het A.N.G.S.T-020 virus. Doe leuke dingen, maak lol en wees blij. Geniet van het leven dat God je geeft.

– Weet dat God een geweldig plan heeft met jou en deze wereld 😁 Dit is niet ‘het einde’. De zon lacht je toe, de toekomst is mooi.

Slik volgend medicijn driemaal daags, voor effectieve bestrijding van het A.N.G.S.T-020 virus:

“Vrees niet, want Ik ben met u;

zie niet angstig rond,

want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u,

ook ondersteun Ik u

met mijn heilrijke rechterhand.”

(Jesaja 41:10)

 

Een fijne dag iedereen!

==============================================

 

Kansen in tegenspoed

God zij ons genadig, Hij zegene ons,
doe zijn aanschijn over ons lichten

Psalm 67:2

Het is een tijd waarin veel mensen teleurstellingen moeten verwerken.
Een familiedag die niet door kan gaan.
Een mijlpaal die niet gevierd kan worden.
Of erger, je kunt niet bij het afscheid van een dierbaar iemand zijn.
En daarnaast tegenspoed op je werk.
Je had het allemaal zo goed geregeld.
Maar nu kan de planning de prullenbak in.
En weg is de financiële zekerheid.

En daarbij is er steeds die voortdurende dreiging van het virus.
We kunnen ons machteloos en ontmoedigd voelen.
Waar moeten we beginnen om een stukje regie terug te krijgen?

We kunnen aan de andere kant beginnen.
Heel klein, heel dichtbij.
Ieder van ons kan zichzelf de vraag stellen: Wat kan ik wél doen? Waar ligt een kans, midden in de moeiten?

Waar wegen gesloten worden, ontstaan andere mogelijkheden.
Opties die we niet hadden gezien als alles volgens plan was verlopen.
Het is een uitdaging om je kansen te ontdekken, midden in deze moeilijke tijd.
Het is een zoektocht naar je mogelijkheden, tegenover je ónmogelijkheden.
Dat is een krachtig wapen tegen de pijn van teleurstelling en machteloosheid.
We kunnen allemaal iets doen wat productief is.
Het begint immers met bidden.
Bidden om Gods zegen en nabijheid.
Bidden voor elkaar.
Bidden voor deze wereld.

En wellicht ontdek je nog meer kansen.
Mogelijkheden waar je anders nooit opgekomen zou zijn, waar je geen tijd voor zou hebben gehad.
Je kunt iemand bellen, die je anders niet had gebeld.
Iemand helpen, die je anders niet had geholpen.
Iemand troosten, die je anders niet had getroost.

We mogen Gods zegen vragen over ons leven, ook in deze tijd.
De gebrokenheid die we meemaken mogen we in zijn handen leggen.
Als we ons machteloos voelen, mogen we God vragen of Hij ons de ogen wil openen voor wat we wél kunnen doen.

Gebed: HEER, troost mij als ik tegenslagen moet verwerken die mijn leven ontregelen en veel onzekerheid geven. Open mijn ogen voor de mogelijkheden die ik wél heb. Zegen mij en laat mij tot een zegen zijn. Amen.

================================================================================================

Hoop

Je mag je een gelukkig mens prijzen
als er mensen om je heen zijn
die je niet in de steek laten.
Je mag je een gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet zien,
mensen die je ook optillen en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.

Je mag je een gelukkig mensen prijzen –
ook al word je getroffen
door zware tijden, verdriet en pijn –
als er mensen zijn die je steunen,
mensen met handen die meedragen,
mensen met handen die je last verlichten.

Je mag je een gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen die je
een glimp doen opvangen
van het menslievende Gelaat
van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede hoop kunt behouden.

========================================

De veranderde wereld

Elke keer weer aanpassen, aan de mogelijkheden.

Overgeven aan het moment, puur levend in het nu,

zo van de dag genieten en plezier maken.

 

Vertrouw op jezelf en op de kracht die je in je hebt.

Open elke dag je ogen met een verwachting van het goede.

Heb jezelf lief en geef dat door aan de ander.

==========================================

KRO-NCRV verzorgt dagelijks een live stream vanuit de rooms-katholieke Hilversumse St. Vituskerk van de heilige mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond.
In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur celebreert pastoor Jules Dresmé de eucharistieviering vanuit de Mariakapel van de St. Vituskerk in Hilversum.
Deze dagelijkse vieringen worden online uitgezonden via deze Facebookpagina en via onze website kro-ncrv.nl/katholiek.

==============================================

Het was 13 maart 2020…
de straten waren leeg, de winkels waren gesloten, de mensen kwamen niet meer buiten,
Maar de lente wist het niet…
En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen.
En de zwaluwen kwamen terug.
En de lucht werd roze en blauw.
‘s Morgens bakten we brood  en cake
Het werd later donker en ‘s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.

Het was 13 maart 2020….
De jongeren studeerden online 👩‍💻
En ‘s middags speelde je onvermijdelijk in huis.

Het was het jaar waarin je alleen  buiten kwam om te winkelen…
Alles was gesloten.
Zelfs de kantoren, hotels en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.
Er was niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen 🏥
En mensen werden ziek.

Maar de lente wist het niet en het ontsproot… 🏵
Het was 13 maart 2020 💮

Allen werden in quarantaine geplaatst
Grootouders, gezinnen en tieners om gezondheidsredenen
Toen werd de angst echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
Het plezier van samen eten werd herontdekt
Tijd om te schrijven en te lezen, je liet je fantasie de vrije loop en verveling werd creativiteit👨‍🎨

Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Studenten werkten  voor het laatste examen dat nog ontbrak voor het eindexamen.
Een van hen merkte op dat  hij niet echt leefde en vond de weg naar zichzelf terug.
De andere stopte met onwetend onderhandelen
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen.
De andere verliet zijn vriendin  om de liefde van zijn leven te vinden.
Er was iemand die dokter werd om iedereen te helpen die het nodig had.

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en echt lijden, en misschien ook van zijn roeping.

Het jaar waarin de wereld leek te stoppen
En de economie ging bijna kopje onder, maar  stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit.

En de lente wist het niet, en de bloemen bloeiden en de bomen liepen uit ..🌺🏵

En toen kwam de dag van bevrijding ❣
We waren op tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was.
En dat het virus had verloren !
Dat iedereen samen had gewonnen!
En toen gingen we de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers 😷 en handschoenen.
Onze buurman werd geknuffeld
Alsof hij onze broer was

En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds

Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven.
❣🌸🌹🌱

===============================================

 

Verlangen.

Dagdromen, zachtjes drijven
op de golven van je gedachten
sluimerend op dromen wachten
wegzweven op roze wolken
naar de horizon van je gevoel.

Achter die horizon is het vrede
daar zijn geen zorgen
daar is geen pijn
daar is het genieten
daar is het fijn.

Alles
wat hier krom is
is achter DIE horizon recht.

Alles
wat hier namaak is
is DAAR echt.

DAAR is,
waar God is

=================================================

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.
Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Interdiocesane commissie voor liturgie,
16 maart 2020

===========================================

 

Je wacht op een vraag.
De vraag: hoe gaat het nou?
Een welgemeende vraag,
waarin het draait om jou.
Niet iets dat zomaar wordt gezegd,
een opmerking als groet.
Een vraag die écht is en oprecht
en niet omdat het moet.
Geen vraag als start voor jouw verhaal.
Geen vraag als hinderlaag.
Een vraag alleen voor jou speciaal.
Je wacht op zo een vraag.

Je wacht op een blik.
Een blik die alles zegt.
Ik zie het, zegt die blik,
je kunt bij mij terecht.
– Vertel maar wat er is gebeurd
Zeg op, ik zie het wel.
Ik vraag me af waar jij om treurt.
Hoe gaat het? Kom, vertel!
Geen blik die vluchtig is en koel.
vervuld van eigen ik.
Een blik met aandacht en gevoel.
Je wacht op zo een blik.

Je wacht op een mens.
Een mens die jou ziet staan.
Een hartverwarmend mens,
die met je is begaan.
Die aandacht heeft voor hoe het gaat.
Die aandacht heeft voor jou.
Die over jouw problemen praat
en vraagt: ‘Hoe is het nou?’
Een mens die met jou huilt en lacht.
Die luistert. Heel intens.
Een mens vol liefde, moed en kracht.
Je wacht op zo een mens.

========================================

 

WAARDEVOLLE ZORG

Wat de mens geeft,
als het hart spreekt,
er voor elkaar zijn,
als zorgen praten,
over moeilijke dagen,
over angsten, verdriet,
onmacht en toekomst.

Waardevolle zorg maakt,
ruimte, voor een glimlach,
voor vrijheid en veiligheid,
voor vertrouwen en,
voor meer kansen op
een betere toekomst,
Waardevolle zorg smaakt,
als tranen kunnen lachen.

======================================

EEN GLIMLACH…EEN KNIPOOG… EEN LIED…

Een glimlach is een brug
die mensen verbindt
zodat verdriet gedeeld wordt
zodat geluk gedeeld wordt
zodat mensen zich thuis voelen
bij elkaar en bij U.

Een knipoog is een boodschap
die mensen verbindt
zodat mensen elkaar troosten
zodat mensen elkaar moed inspreken
zodat mensen weten
dat ze niet alleen zijn.

Een lied brengt de lucht
in beweging
tussen mensen
en verbindt hen
met klanken en woorden
en voor je het weet
worden mensen warm van binnen.

====================================

 

Waarheen hierna…?

Ooit nagedacht
over de eeuwigheid?
Of misschien gedacht:
‘k heb nog ‘n eeuwigheid
om daarover na te denken?

Als je er zolang mee wacht,
is ‘t wellicht ineens te laat.
Waarom niet nu gedacht?
Nu is de aangename tijd,
de tijd van redding
voor de eeuwigheid,
waarin wij worden geacht,
om te hebben nagedacht,
hoe en waar we die verbrengen.

Er is maar één Persoon
die ons kan redden,
ons aan ‘t Vaderhart van God
kan brengen,
en Zijn naam is Jezus.
Wie zich aan Hem toevertrouwt,
het van Hem verwacht,
wordt eens veilig thuis gebracht.

============================================

UIT – KNOP.

Waar zit de uit – knop, God?
Waarmee we het onrecht in de wereld
kunnen uitzetten?
Stop! Over! Uit!

En waar zit die aan – knop, God?
Waarmee we de mooie dingen die gebeuren
kunnen áánwakkeren.
Mooi! Goed zo! Ga door!

Soms verlangen we
naar een gebaar
dat machthebbers
van gedachten doet veranderen.
Naar een stopteken
dat kanonnen doet zwijgen.
Naar een tovertruc
die oorlog in vrede verandert.

God, help ons om onrecht
aan de kaak te stellen,
om onderdrukkers
tegen te spreken.
Geef ons kracht en volharding
en een teken van uw liefde.

======================================

 

Een ingezonden brief aan God;

Lieve Heer

Het spijt ons dat U de zondag
op zo`n vreemde dag heeft gesteld,
Ziet u het zit zo,
wij zouden veel beter en geregelder naar de kerk kunnen gaan
als U een andere dag had gekozen.
Nu is het juist die dag die volgt op een week van hard werken.
Meestal zijn we dan erg moe en willen we graag wat uitrusten.
Bovendien gaan er juist ook nog een zaterdag aan vooraf.
We knutselen dan graag aan de auto,
of we hebben van alles te doen in de tuin.
`s Avonds gaan we dikwijls uit of we krijgen bezoek
Van vroeg naar bed gaan is dan geen sprake meer,
laat staan van vroeg opstaan.
Verder valt het ons op dat het juist `s zondags
vaak koud en guur is
of dat het regent.
Is het een keer mooi weer, dan gaan we naar bos en duin,
zaterdags komt het daar niet van.
Ziet U Heer, we schrijven U dit
omdat we graag willen dat U de zaak
ook eens van onze kant bekijkt.
Het is echt niet onze schuld of onwil
dat we niet zo regelmatig in de kerk komen.
Behalve dan Eerste Kerstdag,
ook weten we wel dat wij en onze kinderen het nodig hebben.
We willen alleen maar zeggen
dat het wel eens moeilijk is op zondagmorgen.
We hopen dat U ons zult begrijpen.

Uw toegenegen,
I.K. Ben te Druk

===================================================

DE OMGEKEERDE TIEN WOORDEN.

Het draait om jou. Leef vrij en blij.
Er is één baas en dat ben jij.

Doe alles voor bezit en poen.
Wie centen heeft kan alles doen.

Als jij iets wilt, roep dan maar snel,
dat God het wil. Dan doen ze ‘t wel.

Wie rust is lui, wie werkt een held.
Vooruit, draaf door, want tijd is geld!

Je ouders kunnen naar de maan,
Daar trek je je dus niets van aan.

De sterkste wint. Wie vecht wordt groot,
Je slaat en zwijgt elkaar dus dood.

Een vriend is leuk. Zo niet, da’s pech
Dan doe je hem gewoon weer weg.

Wie deelt is stom. Wie geeft is maf.
Wie steelt is slim. Die is goed af.

Bedrieg en lieg er maar op los,
dan ben jij lekker nooit de klos.

Een ander heeft iets? Da’s gemeen!
Dat moet jij ook. En liefst meteen.

===================================================

DE SCHERVEN

Gisteren en alle dagen daarvoor zijn voorbij,
begraven in de tijd.
Je kunt er niets meer aan veranderen.
Maar wat doen we met de scherven van gisteren?
Laten we ze liggen of moeten we ze helen?

Als we scherven laten liggen,
en er niets mee doen, is de kans groot
dat we ze steeds mee blijven dragen,
zodat ze ons dag na dag verwonden.

Willen we echter kunnen zeggen:
‘Scherven brengen geluk’, dan is
het onze taak de scherven op te pakken.
De goede stukken eruit te halen,
om daarmee iets nieuws te maken.

Maar het is ook mogelijk
de scherven te helen door oprecht te vergeven.
Opnieuw vertrouwen te schenken,
de ander weer een nieuwe kans te geven.

==================================

Een pasgetrouwd stel verhuisde naar een appartement in een zeer drukke buurt. Op de eerste ochtend in hun nieuwe woning keek de jonge bruid nadat ze koffie had gezet door het raam en zag hoe haar buurvrouw de lakens ophing om te drogen.

“Wat een vuile lakens!”, dacht ze. “Misschien moet ze eens een ander wasmiddel kopen. Ik zou haar eens moeten leren hoe ze moet wassen.” Om de paar dagen herhaalde ze dat minachtend tegen haar man terwijl ze toekeek hoe haar buurvrouw de vuile was ophing in het vroege morgenlicht. 

Er ging een maand voorbij en op een dag zag de jonge vrouw tot haar verbazing dat haar buurvrouw volmaakt schone lakens stond op te hangen. Tot haar man riep ze: “Kijk! Ze weet eindelijk hoe ze moet wassen. Ik vraag me af wie haar dat geleerd heeft.

Haar man antwoordde: “Schat, het enige verschil is dat ik vanmorgen vroeg ben opgestaan en het raam heb gewassen.”