Parochiefederatie Born

Wie Jezus echt wil ontmoeten, moet durven loslaten.

Dat is wat de eerste leerlingen van Jezus ontdekken als ze Hem ontmoeten.

Dat geldt ook voor ons: kom uit je comfortzone als je wilt zien waar God te vinden is.

https://www.bisdom-roermond.nl/2e-Zondag-door-het-Jaar-2021

=============================================================

 

RITME VAN JE HART……

Muziek is overal

In je lijf, in beide benen.

In je handen, in je tenen.

In je stem die vreugde voelt of juist verdriet.

In je boosheid, zacht en hard.

In het ritme van je hart.

In de stilte van je zwijgen klinkt een lied.

========================================

Doe elke dag iets waar je hart van gaat zingen.

Fijne dag vandaag!!!

===============================================

Ik geloof in mensen.

Zonder geloof in mensen ben ik niets.

Ik hoop op mensen.

Zonder hoop op mensen ben ik niets.

Ik houd van mensen.

Zonder liefde voor mensen ben ik niets.

Zij die goed zijn, maken God,

zij zijn Gods evenbeeld,

zij leven en geloven in vrede.

=====================================

‘L’ even Langzaam leven, zeker niet te snel.

Komt het niet vandaag, dan morgen wel.

Langzaam leven, zeker niet te vlug,

Nu is nu en nu komt nooit meer terug.

Even dit en even dat, even, echt niet langer.

Hier en daar altijd wat vind je dat niet jammer?

Geen gehaast meer geen geren.

Zet een ‘l’ voor ‘even’.

Zet een ‘l’ voor ‘even’ en

ontdek het woordje leven.

=================================

Wanneer je liefdevol de wereld inkijkt

zie je overal liefde.

Liefde is een levensstijl.

======================================

Mijn kind,
je bent toch niet alleen?
Ik sla mijn armen om je heen,
Ik wil jou alle dagen dragen.
Hier is mijn oor, dat naar jou hoort,
Mijn stem, die spreekt vanuit Mijn woord,
Mijn hart, dat raad weet met jouw vragen.
Mijn kind,
Ik zal er voor je zijn,
Ik draag jouw zorgen en je pijn,
Ik wil je hoop en uitkomst geven.
Huil nu maar uit, Ik geef je rust,
Schuil maar bij Mij en wees gerust.
Mijn sterke hand rust op jouw leven!
Je hemelse Vader
Deut.1:31, 33:27, Ps.62:2,9, 91:1,4, 116:2, 139:5, Jes.55:11, 59:1, Mat.9:36, 2Kor.1:3-4
=================================================================
Doop van Jezus
Marcus vertelt ons dat Jezus vertrok uit Nazareth en zich liet dopen in de Jordaan door Johannes.
Toen scheurde de hemel open en zag Hij de Geest als een duif op zich neerdalen.
Het moet voor Jezus een geweldige ervaring zijn geweest de stem te horen van God die sprak:
” Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in jou heb ik welbehagen”.
Deze icoon laat zien hoe Jezus zich in de doop
toewijdt aan zijn Vader in totale overgave.
Dit is het begin van zijn zending om Gods liefde naar ons te openbaren.
============================================================================

 

Durf te leven bij de dag: alleen wat nu, vandaag gebeurt, heb je te doorleven.

De dag van morgen hoef je pas morgen onder ogen te zien.

En misschien, misschien dat je het vandaag ontdekken zult: ik sta er niet alleen voor.

Als je die ontdekking doet, zal dat je ook voor morgen een nieuwe, ongehoorde kracht geven.

Hans Stolp

===================================================================================

”De liefde duldt geen uitstel.

De drie koningen waren nog maar pas in het H. Land aangekomen of ze spaarden zich geen moeite om Hem te leren kennen en te beminnen.

Hij die door Zijn overwinnende genade hun harten gewonnen had.

Hij had ze met zulke liefde vervuld dat zij deze liefde wilden doorgeven, want hun hart, tot in zijn kleinste vezel kan ze niet vasthouden,

maar verlangt datgene waarvan het vervuld is met anderen te delen.”

(St pater Pio)

===========================================================================================================

 

HUISZEGEN

Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen door een priester of diaken.

Dat is dikwijls niet mogelijk.

Om in deze leemte te voorzien, is er een huiszegen, die je boven de deur van je woning of huiskamer kunt hangen.

Op verschillende plaatsen in ons land wordt ieder jaar deze huiszegen tijdens de viering van Driekoningen gezegend en uitgedeeld.

Betekenis

* De letters C+M+B worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven, Caspar, Melchior en Balthasar.

* Maar deze letters betekenen nog meer, zij zijn ook de beginletters van de zegentekst  “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

* De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer.

Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen.

-Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen,

-bij het feest van de Doop van de Heer

-en bij het eerste wonder van Christus in Kana.

Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed:

Bij de huiszegen kan het volgende gebed worden gebruikt:

Gebed om zegen over ons huis God, wij vragen uw zegen over ons huis.

Dat het een woning mag zijn waarin wij ons kunnen thuis voelen, een ruimte voor rust en bezieling.

Dat de sfeer getekend mag zijn door een warme zorg en liefde, persoonlijke aandacht voor elkaar.

Zegen onze dag en onze nacht.

Moge alles wat wij meemaken gedragen worden door Uw liefdevolle nabijheid.

Geef dat onze vreugde zó rijk mag zijn dat wij ons verdriet kunnen dragen.

Geef dat wij zó met elkaar kunnen omgaan dat onze eenzaamheid te verduren is.

Zegen alle kleine dingen die zo eigen zijn aan ons huis.

Geef dat het alledaagse leven zijn bezieling mag ontvangen van het geloof dat ons elke dag opnieuw het leven gegeven wordt.

Zegen ons huis opdat het ook ruimte mag bieden aan vreemdelingen, een gastvrij onderdak voor mensen die geen thuis kunnen vinden,

een ruimte om op adem te komen voor ieder die ons nodig heeft.

Buitenland

In het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland, wordt de huiszegen met krijt boven de voordeurpost geschreven.

Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deurpost geschreven: 20 C+M+B 21.

Dan wordt met wierook en het Driekoningenwater elk vertrek besprenkeld en een zegen uitgesproken.

Indien mogelijk wordt dit door een priester gedaan of anders door het hoofd van het gezin.

===============================================================================================================

Na driekoningen ligt de kersttijd achter ons.

Aan ons om in dit nieuwe jaar de geest van Kerstmis,

de geest van vrede en verdraagzaamheid tot werkelijkheid te maken.

De wereld van Betlehem en Nazareth, maar ook die van hier en nu,

heeft heimwee naar gisteren en droomt over morgen.

Waar die spanning aanvaard wordt, wordt het leven boeiend.

Waar ruimte is voor gesprek wordt een fundament voor vrede gelegd.

===================================================

Ik wens je toe
dat je aangesproken wordt
door een woord
van de andere kant
dat je verbinding krijgt
daar waar je
het niet verwacht
dat je gehoord wordt
door een engel
op je pad.
===================================
Goede God, geef iedereen de zegen
die hij of zij vandaag het hardst nodig heeft.
Alleen U weet welke dat is.
Zet uw onuitwisbare vingerafdruk op hun hart. Amen