Parochiefederatie Born

Ik wil jouw licht ontsteken, zegt de Heer.
Ik ben het die jouw vlam doet branden en jou doet leven.
Ik verlang dat ook jij licht zult worden in deze tijd.
Vraag niet hoelang, voor wie of waarvoor…
Maar laat je leven branden,
dan kan Ik door jou wat warmte in deze wereld brengen.
=========================================
Als de liefde maar blijft winnen..
Zolang de Oostenwind blijft waaien
zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
komen bloemen uit de knop
En als de kippen blijven leggen
komen kuikens uit de dop
Zolang het vuur zal blijven branden
schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
en er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
en alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed
Zolang de lente maar blijft komen
en dan de zomer, en dan de herfst
En als de winter maar blijft dromen
van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
voor ‘t zilveren licht en eb en vloed
En als die liefde maar blijft winnen
komt het allemaal wel goed..
lied: Stephanie Struijk
===================================
ECHTE VRIENDEN…
Vrienden hebben we allemaal…
Maar iemand die een beter mens van je maakt,
iemand die onvoorwaardelijk in je gelooft, je bijstaat,
je opvangt, je sterker maakt,
dat zijn de echte vrienden
die je leven zo waardevol maken…
========================================
Geloof als Maria
Vertrouw als Jozef
Hoop als de herders
Zoek als de wijzen
Aanbid als de engelen
Heb lief als Jezus
Laten we onze kinderen voorgaan in het hebben van een groot geloof, groot vertrouwen en het hebben van hoop.
Laten we onze kinderen voorgaan in Hem zoeken, Hem aanbidden en in het liefhebben van elkaar.
=====================================================================================
God, zegen onze kinderen en jongeren.
Maak ze scherpzinnig en sterk,
bestand tegen leugens en schijnwaarden.
Beloof ze uw licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker
hun weg te zoeken.
Zegen hen met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.
Zegen hen met vreugde
Zegen hen met tranen.
Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.
Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienstbaarheid.
Laat ze toch groeien
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.
——————————————————
De wijzen gingen op zoek naar de beloofde Koning.
Ze volgden Zijn ster en vonden Hem in Bethlehem.
Als jij naar Mij op zoek gaat, dan wijs Ik jou de weg naar Mijn liefdevolle hart, dat altijd voor je klopt.
Ik kwam naar de aarde om mensen die verloren zijn te zoeken en te redden.
Tussen al die miljarden mensen heb Ik jou op het oog.
Ik weet wie je bent en waar je woont,
en Ik zoek ook jou.
Liefdevol noem Ik jouw naam:
Mag Ik ook jouw Redder zijn?
Met koorden van liefde,
trek Ik jou naar Mij toe,
met het verlangen dat je Mij vindt.
Als je naar Mij op zoek gaat,
laat Ik Mij altijd door jou vinden.
Als je Mij roept, zal Ik je antwoorden,
Ik zal je grote en geweldige dingen laten zien,
waarvan je nu nog niets weet.
Mijn liefde is nog mooier dan je ooit kan bidden en bedenken.
De genade die Ik je wil schenken,
vervult je hart met een diepe vrede.
Voor jou kwam Ik naar de aarde,
als de Redder,
jouw Wonderbare Raadsman,
jouw sterke God, eeuwige Vader,
jouw Vredevorst,
met maar één verlangen:
Ik wil voor altijd bij je zijn,
en heel Mijn leven met je delen.
Ik maak van jouw hart Mijn woning,
zodat je elke dag kunt zingen:
‘Kom laten wij aanbidden, die Koning!’
Hosea 11:4, Ps.107:43, Jes.9:5, 55:6, Jer.29:13,14, 33:3, Mat.2:1,2, 9-11, Luk.19:10, 1Kor.3:16, Ef.3:20
===========================================================================
Het is elke dag Kerst,
als je een ziel hebt,
die alle goedheid bewaart.
Het is elke dag Kerst
als je geen speciale gelegenheid zoals Kerst nodig hebt,
om een beetje vreugde te verspreiden als je jezelf blijft geven,
niet enkel met Kerst maar het hele jaar.
Het is elke dag Kerst,
als je geleerd hebt
de vriendschap te zien in de ogen van een ander.
Wanneer je een beetje harder probeert,
en een beetje minder klaagt.
Het is elke dag Kerst,
als je beseft dat woorden als
‘jij’ belangrijker zijn dan ‘ik’ en ‘mijzelf’;
als je het leuk vindt iemand een plezier te doen
en iemand een handje te helpen,
als je een uitgestoken hand ziet en ze neemt en niet negeert.
Het is elke dag Kerst,
als het er niet meer toe doet,
of je nu de eerste bent of de laatste
de beste of minder goede.
Als je een schoon geweten hebt en blij kunt zijn
met wie je bent
dan pas vier je elke dag Kerst.