LUISTEREN IS AL VOLDOENDE………..

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren

Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk
je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken
mij tijd te geven
je hoeft mijn verdriet
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt
je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken.

====================================

 

Ik geloof

Ik geloof dat God uit alles,
ook uit het slechtste,
iets goeds kan en wil laten ontstaan.
Hiervoor heeft hij mensen nodig
die met alles hun voordeel doen.

Ik geloof dat God ons
in iedere moeilijke situatie
zoveel weerstandsvermogen
geeft als we nodig hebben.
Maar Hij geeft het niet vooraf,
opdat wij niet op onszelf
maar op Hem vertrouwen.

Ik geloof dat God
geen noodlot is
buiten de tijd,
maar dat Hij wacht
op eerlijk bidden
en verantwoord handelen
en hierop antwoord geeft.

 =================================

 

=====================================

De Deur

Een pastoor gaf aan een kunstenaar de opdracht
om een groot schilderij te maken voor zijn kleine dorpskerk.
Het zou een expressie moeten worden
over die passage in de Bijbel waar staat:
‘Zie, ik sta aan de deur en klop!”
De pastoor liet nog een Bijbel achter in het atelier van de schilder
met een papiertje op de juiste plaats,
dan kon hij het nog eens nakijken,
de kunstenaar was trouwens niet zo Bijbelvast.
Drie weken later kreeg de pastoor bericht
dat het schilderij klaar was.
Toen hij het te zien kreeg, was hij meteen een en al verbazing.
Hij bekeek het kunstwerk keer op keer, dichtbij en van ver,
en hij vond het geweldig.
Maar opeens bleef de pastoor staan en constateerde glimlachend:
‘Eén ding ben je toch nog vergeten…,
kijk, er zit geen kruk aan de deur!’
Toen pakte de kunstenaar op zijn beurt de Bijbel
en constateerde glimlachend:
‘Nee, pastoor, want als ik het een beetje heb begrepen,
dan moet je het zo zien
dat die deur alleen maar van binnen uit kan opengaan.

===============================================

 

ALS DE STILTE VOORBIJ IS, IS ER RUIMTE
VOOR ALLES
WAT ER IN DIE STILTE IS ONTSTAAN.

Alles is in beweging
ook als je denkt stil te staan
en wanneer er niets uit je handen komt
Je het gevoel hebt
inspiratieloos te zijn
Het liefst ligt te slapen
alleen wilt zijn
jezelf nutteloos voelt
doelloos

Alles is in beweging
voor jou
en door jou
Want je staat niet stil
al voelt het zo
Je bent volop in beweging!
Je gedachten zijn druk
je verlangens sterk
Je beweegt in een stilte
die krachtig is
Je creëert meer
dan je voor mogelijk houdt
in stilte

 ========================================

 

Maak het maar even stil om deze woorden te laten doordringen.

Geloven
is als een bloem.
Het geeft een rijke geur en prachtige kleuren
het kan ons leven een stuk aangenamer maken…

Geloven
is als een bron.
Kleine dingen die we voor elkaar doen,
zonder behoefte aan een tegenprestatie,
maar die kunnen uitmonden in een zee van geluk..

Geloven
is als een zon.
Die de donkere wolken kan doen verdwijnen
en die kan zorgen voor licht en warmte in ons hart..

Geloven
is een werkwoord.
Het is een uitnodiging om altijd te blijven zaaien
opdat er voortdurend iets moois zal mogen groeien
voor onszelf maar ook voor onze medemensen…

Geloven
is een verbond.
Jezus’ voorbeeld volgend, de handen onvoorwaardelijk
in elkaar slaan tot welzijn en geluk van iedereen om ons heen…

Geloven
is een rekenoefening.
Onszelf wegcijferen van de eerste plaats,
zodanig dat we meer aandacht kunnen besteden aan anderen
het is een optelling van woorden en daden
waarmee we onze naasten gelukkiger kunnen maken.

Geloven
is een kunstwerk.
Met wat goede wil kan iedereen het maken
en het resultaat zal ongetwijfeld door iedereen gewaardeerd worden .

Het zal voor iedereen een uitnodiging zijn om het zelf eens te proberen.

Bedankt dat “U”
ons dit geloof geschonken hebt !
Bedankt dat wij
dit geloof met anderen mogen delen!

=======================================================

 

=======================================

Heilig Sacramentsdag   

Jezus, licht in onze duisternis.

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, bron die onze dorst lest.

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, vriend van al wie zich klein weet.

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, deur naar Gods koninkrijk.

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, herder die zoekt wie verloren is.

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, veelgeliefde Zoon van God .

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, onze vrede en onze redding .

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, Woord en beeld van God.

Gezegend zijt Gij, Heer Jezus, brood om van te leven. 

Goede God, uw zorgzame liefde strekt zich uit naar iedere mens.

In het Sacrament van de Eucharistie breek Jezus voor ons allen het brood.

Mogen wij door Hem te gedenken groeien  in de bereidheid ons leven te delen met elkaar.

Mogen wij zo uw Aanwezigheid ervaren in deze wereld tot de dag komt waarop U alles zal voltooien.

Amen

=====================================================================

 

OCHTENDGLOREN

Serene rust, onverstoorde stilte..
Alles is stil, iedereen slaapt
Door de stilte heen kun je
de natuur horen spreken
Zacht, stil ontwakend,
komt de natuur tot leven
Bomen spreken hun eigen taal
voor weinigen te verstaan
Een vogel zingt verlegen, maar blij
z’n vroege morgenlied.
Bloemen geuren, zacht zoet en diep
Ze worden wakker gekust
door fleurige vlinders
Bij de eerste zonnestralen
bij die eerste schemering
is er een dankbaar ontwaken
dankend voor die heerlijke rust.

==================================

Niet lekker in je vel

Soms zit je even niet lekker in je vel.
Kun je het niet, of juist wel.
Je hebt geen vertrouwen meer in jezelf.
Ligt nou alles aan mijzelf?
Die gedachte spookt dan door je hoofd
Jij bent ineens degene
die niet meer in zichzelf gelooft.
Maar het ligt niet alleen aan jou.
Je zit gewoon ff niet lekker in je vel

 =================================

Alles is mogelijk………….

Geloof in de dingen die je een goed gevoel geven.
Geloof in de dingen die je gelukkig maken.
Geloof in de dromen die je graag verwezenlijkt zou willen zien
en geef ze de kans om in vervulling te gaan.
Het leven belooft je niet zomaar van alles.
Je moet op zoek naar je eigen idealen
en er alles voor overhebben om ze te bereiken.
Het leven kan je niets garanderen.
Het geeft je alleen de tijd om keuzes te maken,
risico’s te nemen,
wonderen te zien en geheimen te ontsluieren.
Als je bereid bent
de kansen die je krijgt te grijpen
en de talenten die je hebt te gebruiken,
zal elke dag in je leven bijzonder zijn.

=============================

Er zijn van die momenten
die je breken of juist maken.
Die je positief of negatief
heel diep kunnen raken.
Alle momenten in je leven’
hoe klein ze soms ook zijn
Ze maken je gelukkig
maar geven soms ook pijn.
Elk leven kent zijn ups en downs
kent bergen en ook dalen.
Maar probeer vooral uit elk moment
ook steeds wat moois te halen.

===============================================

=================================================