Gebedsbeweging Oremus

De katholieke kerk maakt moeilijke tijden door. Al decennia vindt er een proces van voortschrijdende ontkerkelijking plaats. Geloofskennis en –beleving worden steeds minder. En deze ontwikkeling is dan nog eens door het wereldwijde misbruikschandaal in een stroomversnelling gekomen. Het lijkt er inmiddels op alsof de Katholiek Kerk stervende is en langzaamaan uit Europa verdwijnt. Maar er zijn tallozen die met deze ontwikkeling geen vrede kunnen hebben. Vertrouwend op de Woorden van Jezus Christus en de kracht van de heilige Geest wordt er gezocht naar wegen van Revitalisering.

In het kader van die revitalisering zijn de priesters en diakens van het Dekenaat Susteren onder leiding van pastoor Kanke een Gebedscyclus gestart onder de naam “Oremus” (laat ons bidden). Elke laatste zondag van de maand wordt er afwisselend in een van de parochiekerken van het dekenaat om 15.00 uur een klein uur van Aanbidding gehouden. Het bijzondere van dit gebedsuur is dat alle priesters en diakens van het Dekenaat bij dit gebedsuur aanwezig zijn. Wij hopen dat veel gelovigen uit het Dekenaat zich bij deze Gebedscyclus aansluiten.

Vraagt en u zal gegeven worden: dat zijn de Woorden die Jezus tot ons richt. Wij vertrouwen er dan ook op dat deze Gebedscyclus een eerste belangrijke aanzet is om het katholieke geloof in Europa in het algemeen en in onze parochies in het bijzonder een krachtige impuls te geven. Hieronder ziet u het schema van data, waarop de Gebedsuren worden gehouden. Het zou fijn zijn als we elkaar ondersteunen.

Datum Kerk Plaats Adres Priester
27-01-2019 H. Martinus Born Kerkstraat 18 Houwman
24-02-2019 H. Gertrudis Maasbracht Kerkplein 1 Creemers
31-03-2019 H. Martinus Linne Kerkstraat 1 Schreiber
28-04-2019 OLV Onb. Ontv. Pey Kerkstraat 1 Mom
26-05-2019 H. Johannes Doper Nieuwstadt Beekstraat Amir

Een reactie plaatsen