Parochiefederatie Born

Gebedsweek voor de eenheid

‘Licht in de duisternis’. Hoewel Kerstmis net voorbij is, staat de ster van Bethlehem deze maand nog even centraal tijdens de Week van gebed voor eenheid van de christenen, die van 16 tot en met 23 januari (oorspronkelijk 18 t/m 25 januari) wordt gehouden. De ster staat symbool voor het licht dat straalt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

Kerken uit het Midden-Oosten hebben dit thema gekozen naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüsevangelie, waarin het verhaal wordt verteld van de wijzen die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus,” zegt projectleider Jan Willem Janse van de Week van gebed. “Maar onze verdeeldheid maakt het moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

Volgens Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, past het thema ook goed in onze tijd, omdat de wereld hunkert naar licht in de duisternis. “De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien, hebben dat eens te meer laten zien,” zeg ze. “De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

Plaats een reactie