Geslaagde Sacramentsprocessies in Born en Grevenbicht

Voor dag en dauw zijn ze al druk bezig. Er worden vlaggen opgehangen, zandtapijten aangelegd die honderden meters lang zijn en rustaltaren prachtig versierd. Een keer per jaar halen ze alles uit de kast om van de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer een geweldige gebeurtenis te maken. En dat kun je met recht zeggen. Naast deze nijvere straatversierders waren er ook nog vele andere parochianen in de weer om van deze Processie weer iets bijzonders te maken. Daar waren de vrijwilligers in de kerk, die voor de versiering van de kerk zorgden, misdienaars, kosters, koren, muziekgezelschappen, communicantjes etc. etc. die samen lieten zien wat het betekent om een hechte gemeenschap te vormen. Toen dan ook de Sacramentsprocessies trokken – in Born op Pinksterdag en in Grevenbicht op Pinkstermaandag – was alles piekfijn geregeld en het prachtige weer maakte het hele feest compleet.

Voor zoveel inzet en samenhorigheid kun je alleen maar heel dankbaar zijn. Als kerkbestuur willen daarom allen die hebben meegewerkt en deelgenomen aan dit feest ter ere van Onze Lieve Heer in de H. Eucharistie onze grote waardering uitspreken.

Een reactie plaatsen