Het doopsel van mijn Kindje

Een van de mooiste momenten in het mensenleven is de geboorte van een kind. Zo een klein,  pasgeboren kindje laat je niet onberoerd. En als ouder wil je niets liever dan dat deze kleine mens gelukkig wordt. Als ouder heb je de prachtige taak en verantwoordelijkheid om dit kindje op zijn levensweg te begeleiden. Dit is echter niet altijd even gemakkelijk.

Vanouds zoeken mensen daarom steun in hun Geloof en laten hun kindje dopen. In het doopsel zegt God aan ouders zijn hulp en bescherming toe voor het pasgeboren kind. In Jezus Christus krijgt het kind iemand die het op zijn levensweg vergezelt en in de Heilige Geest een Raadgever die hem inzicht geeft om goede keuzes te maken bij moeilijke beslissingen.

Maar vooral wordt het kind door het doopsel opgenomen in de wereldwijde levensgemeenschap, de Katholieke Kerk, waarvan God de Vader is en waarin iedereen solidariteit en geborgenheid vindt.

De keuze om een kindje te laten dopen is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Er zijn genoeg vragen en twijfels. Indien ook u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten dopen kunt u rustig eens met de pastoor contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Het is juist goed om alvorens een keuze te maken je goed te laten inlichten. Alleen dan kunt u een weloverwogen keuze maken, die uiteindelijk ook bijdraagt aan het geluk van uw kind. Wilt u meer informatie over het doopsel, inhoudelijk als praktisch, neem dan gerust even contact op met het Parochiekantoor Born (info@parochiefederatieborn.nl / 046 – 850 06 80.

Een reactie plaatsen