Parochiefederatie Born

Hoge leeftijd geen belemmering voor parochieel engagement

Drie tachtigjarige dames runnen al enkele jaren Parochiele Weduwengroep. Dit las ik onlangs in ons Bisdomblad ” De Sleutel” Een zeer motiverend bericht uit het Parochiecluster Beesel dat aantoont dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn om dienstbaar te zijn in een parochiegemeenschap. Lees maar het onderstaande artikel uit “De Sleutel”


Weduwengroep Reuver als voorbeeld

“Het leven is heerlijk als je het samen van de goede kant bekijkt.”

Wintermaanden zijn voor veel ouderen vaak moeilijke maanden. Lange en donkere avonden. Eenzaamheid is dan vaak een groot probleem. Zeker als je ook nog eens alleen in huis woont, je partner waar je vele jaren het leven mee gedeeld hebt overleden is. Kinderen ver weg wonen. Voor veel ouderen een jaargetijde waar men tegen op kijkt. Ondanks alle feestdagen!

In steeds meer parochies in ons bisdom ontstaan bezoekgroepen en inloopmomenten waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo ook in de parochies van Reuver. Inmiddels bestaat daar sinds 5 jaar ‘De Doorstart‘. Een ontmoetingsgroep voor weduwen. ledere 14 dagen komen zij op maandagochtend van 10.00-12.00 uur bij elkaar in het Parochiehuis van de Reuverse Lambertusparochie. De oprichtsters van de groep vertellen in het boekje van de Dienst Kerk en Samenleving ‘De kracht van verbondenheid’ vol enthousiasme over hun vrijwilligerswerk.

Drie vlotte dames van 80, die nog steeds volop en actief in het leven staan, ze zijn druk met organiseren en met allerlei activiteiten. De vorige pastoor uit deze parochie heeft de drie dames aangespoord om deze groep te starten. Een prima initiatief zo is gebleken, want intussen bestaat de groep uit 21 vrouwen. De dames ervaren in het vrijwilligerswerk heel veel plezier. “We zijn klein begonnen en de groep is gegroeid door weduwen te benaderen met de vraag of ze mee wilden doen. Ook via mond-tot-mond reclame is het aantal deelneemsters gegroeid. De naam ‘De Doorstart“ hebben we zelf gekozen. Deze naam geeft goed weer wat het betekent door te moeten gaan na het overlijden van je man. We merken dat het echt nodig is dat er een der- gelijke groep is voor weduwen en het is fijn om elkaar op deze manier te kunnen ontmoeten.”

Samenstelling De groep bestaat uit oudere weduwvrouwen uit Reuver en Offenbeek. Er is bewust voor gekozen om alleen vrouwen tot de groep toe te laten. “Er was echt behoefte aan een weduwengroep waarin gezamenlijk ervaringen gedeeld kunnen worden. Nieuwe weduwen worden persoonlijk benaderd. We gaan dan met twee personen op bezoek om over onze ontmoetingsgroep te vertellen. We hebben een informatiekaart gemaakt die we bij zo’n bezoek kunnen achterlaten. Ook is er een handgeschreven formuliertje gemaakt waarop de nieuwe potentiële deelneemster haar gegevens kan invullen.” De groep is inmiddels zo groot dat de huidige deelneemsters er eigenlijk geen nieuwe dames meer bij willen. “We hebben geprobeerd om een tweede groep voor jongere weduwen op te starten, maar dat is niet gelukt. Deze leeftijdscategorie lijkt het nog te druk te hebben met gezin en werk om regelmatig met een groep lotgenoten bij elkaar te willen komen.”

Bijeenkomsten

Het Parochiehuis waar de bijeenkomsten plaatsvinden, is gratis ter be- schikking gesteld. De koffie en thee betalen de dames zelf. De drie organisatoren zorgen om beurten voor de koekjes. Er is bewust voor gekozen om op maandagochtend bij elkaar te komen. “Er zijn namelijk dames die op zondag niemand hebben gesproken. Iets wat hun omgeving zich waarschijnlijk niet realiseert en waarover niet gemakkelijk wordt gesproken. Op maandag kunnen ze dan toch hun verhaal kwijt.”

De dames bereiden de bijeenkomsten altijd voor. “We beginnen altijd met een opening, die we om beurten verzorgen. Hiervoor verzamelen we gedichten. We houden ook een aanwezigheidsregistratie bij en maken ieder halfjaar een activiteitenkalender. Deze handgeschreven kalender wordt gekopieerd en verspreid onder de deelneemsters.” In dit digitale tijdperk mooi om te zien dat deze manier van communiceren nog goed werkt ook. Er worden ook stukjes voor het weekblaadje geschreven om bekendheid aan deze groep te blijven geven. Mochten de organiserende dames de voorbereidingen en leiding niet zelf kunnen doen dan zijn er waarneemsters geregeld. “Bij binnenkomst wordt de Paaskaars aangestoken en bidden we samen een ‘Weesgegroetje‘. Als er een jarige is, wordt er gezongen. Na de opening is er tot 10:45 uur tijd om te kletsen en te delen. Dan geven we met een lepel tegen het kopje aan dat het tijd is_ voor de activiteit. Meestal doen we spellen zoals Rummikub en Skibbo en we maken ook Paas- en Kerststukjes.”

Tijdens de activiteiten is er ook tijd en gelegenheid om in kleiner gezelschap verder te praten De groepjes bestaan uit 4 personen per tafel. Er zijn dames die echt komen om gezamenlijk spelletjes te kunnen doen. Zo biedt de ontmoeting voor elk wat wils. Als er feest is worden er stukjes voor- gedragen, zo is er naast gedeelde rouw ook de gelegenheid om samen te vieren. Tijdens de bijeenkomsten gaat er een potje rond. Dit geld wordt o.a. besteed om missen te laten lezen. Een keer per jaar laten ze een mis lezen voor hun overleden echtgenoten. Wanneer er extra kosten zijn zoals bij het maken van de stukjes gaat de pot rond om deze extra kosten te betalen. Buiten de bijeenkomsten om is er ook contact. Er wordt heel veel verteld en er zijn aparte onderlinge gesprekken tussen de vrouwen. Verder ondersteunen de dames elkaar met een telefoontje of een kaartje.

Kracht in verbondenheid naar de toekomst

Door deelname aan deze groep vergroten de weduwen hun sociale netwerk. Er zijn dames die buiten de bijeenkomsten om bijvoorbeeld samen gaan fietsen. Ook komen vrouwen samen naar de bijeenkomst. Veel van de dames zijn eenzaam. Als weduwe moet je veel dingen alleen regelen en kan het financieel lastig zijn om rond te komen. Daar praten de vrouwen niet gemakkelijk over met andere mensen. Veel van deze vrouwen lopen met hun ziel onder hun arm. Deze groep zorgt voor verbinding met lotgenoten; een luisterend en begrijpend oor, adviezen en tips hoe zaken aan te pakken. Dit gaat heel gewoon en het elkaar helpen gaat vanzelf. Daarmee is de toekomst na de doorstart beter te dragen. De weduwen zijn met elkaar verbonden door deze groep en ondervinden steun van elkaar.

Wat heel mooi is om te zien is dat deze organiserende dames zich op zo‘n respectabele leeftijd nog zo actief inzetten. Zelf zeggen ze: “Het is dankbaar en gezellig ook om te doen. We vervelen ons nooit, er is altijd wel wat om te doen en van het een komt het ander. Alle dagen zitten vol en we lachen altijd. Het leven is heerlijk, je moet het van de goede kant bekijken en genieten van de kleine dingen zoals voorjaarsbloemen.” Wijze en hoopvolle lessen voor vrijwilligers van alle leeftijden.

Zomaar een klein initiatief uit een van de Limburgse parochies. Een initiatief waarin het omzien naar de ander handen en voeten krijgt. Dit initiatief laat ook zien dat het eigenlijk heel eenvoudig is om een diaconaal project van omzien naar. elkaar’ in een parochie op te zetten is. Mocht u meer informatie willen over dit of andere projecten dan kunt u altijd contact opnemen met een van de aalmoezeniers van Sociale Werken in het bisdom Roermond. Telefoon 06 2448844 email dienstkerkensamenleving@kpnmail.nl.

1 gedachte over “Hoge leeftijd geen belemmering voor parochieel engagement

  1. Ik heb gezien dat er nu de mogelijkheid bestaat om langs deze weg te reageren op artikelen op de website. Bij wijze van test stuur ik dit bericht en hoop dat velen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.
    Gr. Pastoor

Een reactie plaatsen