Huispaaskaarsen

Het kaarslicht is een aansprekend religieus symbool. Dit komt met name tot uitdrukking in de paaskaars, het teken van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Niet voor niets neemt de paaskaars een prominente plaats in tijdens vele vieringen in de kerk. Al jaren bestaat het goede gebruik dat zo een paaskaars ook bij gelovigen thuis in gebruik is.

Daarom willen wij u ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen om zo een huispaaskaars aan te schaffen. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw parochiekantoor tijdens de openingstijden. Ook in de kerken liggen bestellijsten. We verzoeken u de kaars direct bij bestelling bij de koster te betalen.

U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 23 maart a.s.


A & H: 12,50 euro / B & G: 15,00 euro
C & F: 22,50 euro / D & E: 29,50 euro

Plaats een reactie