Koorzangers gezocht

Koren zijn voor een parochie van groot belang. Door hun zang zetten ze de vieringen speciale luister bij. Niet voor niets geldt het gezegde: wie zingt bidt dubbel. Goede koorzang draagt in belangrijke mate bij tot de stichting van de kerkgangers. Een kerk zonder kerkkoor: dat kan dus niet! We verheugen ons over de vele koren in onze federatie. Het is goed om te zien hoevelen zich elke week weer inzetten voor repetities en het zingen in de wekelijkse vieringen. Maar we moeten zorgen dat dit zo blijft. Het aantal leden van de koren loopt gestaag terug, mede door vergrijzing en vele andere omstandigheden. Zo kunnen we al vele decennia lang een beroep doen op het kerkkoor in Born. Een hechte groep mannen en vrouwen
die hun beste beentje voorzetten voor de parochie. Daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Maar ook hier is het aantal leden drastisch afgenomen. Namens het koor richten wij dan ook een oproep aan u: we zoeken nieuwe leden.

Ervaar het plezier om samen muziek te maken, ervaar de voldoening om iets goeds te doen voor de gemeenschap, ervaar de vreugde om deel uit te maken van een hechte groep die er wil zijn voor elkaar en voor anderen. Wilt u graag meer weten over het koor of een keer naar de repetitie komen? Probeer het gewoon eens en kom eens vrijblijvend een repetitieavond bij ons bezoeken.

U bent van harte welkom (dames en heren). Er wordt gerepeteerd op donderdagavond om de veertien dagen van 19.45 uur tot 21.30 uur in de kerk te Born. U kunt ook contact opnemen met mevr. Claartje Brouns, Tel: 046-4853442

Plaats een reactie