Parochiefederatie Born

Koor

GEMENGD ZANGKOOR HOLTUM

Het Gemengd Zangkoor is weliswaar een profaan koor, maar verzorgt ook de kerkdiensten in onze parochiekerk.

Het koor telt dertig leden en staat onder leiding van Go Grooten, die tevens voorzitter is. Anny Kerstjens-Cramers, secretaris en tevens dirigente, assisteert dirigent Go Grooten.

Directie en koorleden steken veel energie in het leren van een divers repertoire. Ook bij rouw- en trouwdiensten staat het koor paraat.

Het Gemengd Zangkoor bestaat ruim 50 jaar en verzorgt ook concerten, onder andere in verzorgingshuizen en op uitnodiging van diverse zusterverenigingen.

Mocht u denken, ik zou ook wel bij dit koor willen zingen, schroom dan niet en meldt U aan. U bent van harte welkom. Het koor repeteert elke donderdagavond in Dagcentrum De Munnik van 20.00 – 22.00 uur o.l.v. Go Grooten.

Aanmelden kan bij: Dhr. Go Grooten, voorzitter en dirigent, tel: 046-8200273 of bij Mevr. Anny Kerstjens-Cramers, secretaresse en assistent-dirigente tel: 046-4852582