Nieuw federatieblad

Jarenlang was u gewend dat het vertrouwde Parochieblaadje bij u op de mat viel. Dit eenvoudige, witte blaadje op A5-formaat was altijd voldoende om de noodzakelijke informatie over uw parochie aan u te verstrekken. Vanaf december echter zal dit Parochieblad vervangen worden door een nieuw Federatieblad. Dit blad zal groter, kleurrijker en vooral veel informatiever zijn dan voorheen. En dit was hard nodig.
Sinds enkele jaren immers vormen de parochies Born, Buchten, Holtum, Grevenbicht en Obbicht samen een Parochiefederatie. Alle vijf parochies hebben inmiddels al drie jaar slechts een Parochiepastoor. Veel zaken van het parochieleven worden gezamenlijk georganiseerd. Zo is er nog maar een bestuur voor de hele federatie. En ook alle heilige Missen zijn op elkaar afgestemd. Daarnaast vinden er in onze vijf parochies zoveel activiteiten en gebeurtenissen plaats dat we in ons oude Parochieblad meestal ruimte te kort kwamen om u van alles wat er gebeurt op de hoogte te stellen. En ruimte voor extra informatie, bijvoorbeeld over vrijwilligerswerkgroepen, catechese, bijdragen voor kinderen en jongeren was er al helemaal niet.

Al deze overwegingen hebben ertoe geleid, dat het federatiebestuur besloten heeft een nieuw Federatieblad uit te geven. Het nieuwe Federatieblad geeft ons alle ruimte om u, de parochianen, te laten delen in het parochiegebeuren. Er gebeurt immers veel meer in een parochie dan men gewoonlijk denkt. Ook zijn meer mensen bij onze parochies betrokken dan men vaak vermoedt.

Daarom komt er nu het nieuwe Federatieblad. Een modern, kleurrijk en aansprekend blad waarin we voldoende ruimte hebben om al het nieuws met u te kunnen delen. We hopen met dit nieuwe Federatieblad een grote impuls te geven aan ons parochieleven en dat dit Federatieblad voor u heel snel net zo vertrouwd zal zijn als het oude Parochieblaadje voor u jarenlang is geweest. Neem een kijkje:  Federatieblad nummer 1

We zijn benieuwd naar uw mening.

1 gedachte over “Nieuw federatieblad”

  1. Proficiat met dit nieuwe Federatieblad. De opmaak/indeling ziet er heel verzorgd uit. De informatieverstrekking over de vijf parochies wat betreft vieringen etc. Is uitgebreid en duidelijk.

Een reactie plaatsen