Contact

Naam: Parochie H. Catharina Buchten
Email: parochie-buchten@parochiefederatieborn.nl
Telefoonnummer: 046-4851364
RSIN/Fiscaal nummer:  2676679
Rekeningnummer: NL39RABO0108377938
Bezoekadres en Postadres:  Dorpstraat 34
Postcode: 6122 CB
Plaats: Buchten
Website: www.parochiefederatieborn.nl

Openingsuren parochiekantoor:

Donderdag: 10.00 uur tot 11.30 uur (alleen even weken)

Contactpersoon:

Anny Smits
Tel: 046-4852326
Email: parochie-buchten@parochiefederatieborn.nl

Opgave doopsels en huwelijken gaan via het parochiekantoor in Born (klik op de link voor nadere informatie).