Paus Franciscus wil meer aandacht voor missie

Paus Franciscus wil meer aandacht voor missie, niet alleen ver weg…

Gebedsintentie van de Paus voor de maand September: Jongeren in Afrika
Dat jongeren in Afrika toegang mogen hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land.

Speciale maand in oktober 2019

Gaat uit en verkondigt…
Paus Franciscus heeft op 22 oktober, wereldmissiedag en de feestdag van de heilige paus Johannes Paulus II, een speciale missiemaand uitgeroepen die in oktober 2019 wordt gevierd en in de tijd ervoor moet worden voorbereid, om de Kerk méér naar buiten tredend, evangeliserend en minder ‘administratief’ te maken. De paus wil meer bewustzijn van de ‘Missio ad gentes’, de opdracht om de blijde bood­schap door te geven aan wie die niet (meer) kennen.

Gaat uit…
“Gaat uit over heel de wereld en verkondig het evangelie” (Mc. 16,15). Die woorden van Jezus zijn niet alleen maar een optie voor ons, maar een taak waar we niet van af kunnen zien, zegt de paus.

Beheer
Zeker in onze tijd kan ‘eenvoudig beheer’ niet volstaan: het minder wordend aantal doopjes en uitvaarten verrichten en de Mis lezen is onvoldoende.

Buitengewone Missiemaand
In 2019 zal het honderd jaar geleden zijn dat paus Benedictus XV zijn apostolische brief Maximum illud publiceerde over het missiewerk en het is die verjaardag die de paus aangrijpt om het bewustzijn te versterken van de noodzaak van missio ad gentes en het kerkelijk leven en de pastoraal méér missionair te maken. Op weg naar die buitengewone Missiemaand moet de maand oktober van het volgend jaar een voor­bereiding worden “opdat de gelovigen de verkondiging van het evangelie echt ter harte nemen evenals de omvorming van hun gemeen­schappen tot missionaire en evangeliserende werkelijkheden”. De paus noemt de liefde voor deze uitgaande missie een passie voor Jezus en tegelijkertijd een passie voor Zijn volk.

Initiatieven
De paus hoopt dat dit initiatief zal leiden tot initiatieven en op de eerste plaats het gebed zal intensiveren – wat de ziel is van elke missie – en de verkondiging van het evangelie, bijbelse en theologische reflectie op de missie, werken van christelijke caritas en concrete acties van samen­werking en solidariteit tussen de kerken hier en ginds. In Rome is de Congregatie voor de evangelisatie van de volkeren belast met de voor­bereiding.

Contacten leggen
Natuurlijk kan geld geven aan missielanden niet het enige en zelfs niet het belangrijkste doel zijn van die missiemaand. Van harte hoop ik dat velen dit mooie initiatief van de paus willen ondersteunen en dat ieder in de parochies naar wegen zal zoeken om naar buiten te gaan en contacten te leggen en het evangelie bekend te maken aan mensen voor wie dat vreemd (geworden) is. Terecht wordt in dit verband door de paus de caritas genoemd; de christelijke caritas maakt iets zichtbaar van wat geloof concreet betekent en dat de kern van het christelijk geloof de liefde is.

 

Plaats een reactie