Parochiefederatie Born

Pinksterprocessie op 6 juni

LOPER GAAT UIT VOOR 90ste PINKSTERPROCESSIE OP 6 JUNI

De jaarlijkse Pinksterprocessie in Grevenbicht is sinds mensenheugenis onlosmakelijk verbonden met de Pinksterkermis.

De route van de processie loopt via:
Aan de Greune Paol,  Oude kerkstraat, Burgemeester Houbenstraat, Hoppenhofjeslaan,Merovingenstraat, Grote Tienden, Stifstraat, Abdistraat, Merovingenstraat, Rozenlaan, Houtstraat, Raadhuisstraat, Aan de Greune Paol , Kerkplein. 

Tevens willen wij iedereen eraan herinneren dat tijdens de Pinksterprocessie diverse keren door de Schutterij  Broederschap het Heilig Kruis kamerschoten worden gelost (Kapel op het kerkhof, kapel in de Stiftstraat, Maria kapel in de Houtstraat en bij de slotceremonie achter de kerk).

Daarom deze oproep de huisdieren van tevoren binnen te houden en kleine kinderen in de gaten te houden.

 Stokcollecte
Langs de processieroute houden wij ook dit jaar een collecte. Want de kosten voor het organiseren van de processie nemen steeds toe. Wij vragen begrip en uw spontane medewerking voor deze stokcollecte.

 Verkeersregelaars
Tenslotte doen we een dringend beroep op mensen die ons willen ondersteunen als verkeersregelaar, van voor tot na de processie. Voor de code van SVNL kunt u zich aanmelden. (Deze code is bij Sjaak Pörteners te verkrijgen telfnr: 06-10112171 of 046 4857358)

 Deelname van de kinderen is van het grootste belang
Naast het Allerheiligste vormen de liturgische groepen samengesteld door schoolgaande kinderen een belangrijk onderdeel van de Pinksterprocessie. Ook doen we dit jaar een dringende oproep aan de ouders om hun schoolgaande kinderen te motiveren om zich aan te melden voor deelname aan één van deze liturgische groepen.

Ja, de geel – witte vlag uit, met de processie
Ook dit jaar doen wij deze oproep en vragen u om vanaf zaterdag voor Pinksteren de “geelwit vlag ” uit te steken, ook al woont u niet langs de route. Pinksteren is Beeg “ het ” feest van het jaar. Deze vlaggen zijn te bestellen bij Fieny Janssens of  Sjaak Pörteners voor € 12,50 per stuk. Telf: 046 4857673 of 046 4857358,

 Oproep vaandeldragers:
Tevens willen wij u beleefd vragen om zich op te geven voor een vaandel te dragen tijdens de processie. Graag willen wij deze traditie in eren houden. U kunt zich aanmelden bij Sjaak Pörteners telf:046  4857358  of  0610112171.

Namens de buurten en het processie comité willen wij iedereen vriendelijk vragen om de route autovrij te houden. Mensen die vroeg weg moeten vragen wij vriendelijk om de auto op Pinkster zondagavond buiten de route te parkeren.

 Extra aandacht:
De  straat Aan de Greune Paol is vanaf Pinkstermaandag morgen 06.00 uur t/m 12.00 uur een algemeen parkeerverbod aan beide zijde. Vanaf Café Aurora tot Kapsalon kapsones .

Wel mogen er auto`s parkeren in de parkeervakken voor de appartementen. Voor de Kerk vallen parkeervakken onder de parkeerverboden. Houd er rekening mee dat hier een wegsleepregeling van kracht is.

Tevens overige wegen van route zijn ook parkeerverboden ingesteld vanaf  05.00 uur t/m 12.00 uur. De Politie zal dit jaar extra erop controleren dit is afgesproken. want dit is zodanig nodig in verband de veiligheid.)Laten we ons alle inzetten om het zo veilig mogelijk te maken.

Namens het pastoraal team, federatiebestuur, parochie en het processiecomité wensen wij u allen mooie Pinksterdagen en een gezellige kermis toe.

Plaats een reactie