Parochiefederatie Born

Priesterfeest Pastoor Houwman in 2022

In een van de vorige edities van ons federatieblad besteedden wij aandacht aan roepingen. Pastoor Houwman beschreef in dit blad ook zijn roepingsverhaal.
Beslist geen gemakkelijke weg, maar nadat hij gevolg gegeven had aan deze roeping en koos voor het priesterschap, heeft hij daarvan nooit spijt gehad, tot op de dag van vandaag.
Inmiddels is het vijfentwintig jaar geleden dat pastoor Houwman tot priester werd gewijd. Regulier hadden wij dit jubileum op 1 juni van dit jaar willen vieren.
Maar vanwege de coronapandemie moest ook dit feest uitgesteld worden.
Aanvankelijk wilden we dit feest daarom verschuiven naar oktober.
Maar ook hier moeten we helaas van afzien omdat we nog steeds met het 1,5 meter regime geconfronteerd worden en er hierdoor te weinig parochianen aan dit feest zouden kunnen deelnemen.
Het draaiboek voor dit feest ligt klaar. We zijn vol goede hoop dat er in de loop van het komende jaar een moment zal aanbreken, dat dit 1,5 meter regime tot de verleden tijd zal behoren.
Zodra dit het geval zal zijn, gaan we tot actie over en zullen we de datum voor een mooi jubileumfeest voor de hele federatie vaststellen.
Federatiebestuur parochiefederatie Born

Plaats een reactie