Sacramentsprocessies in onze Federatie

Als bestuur van de Parochiefederatie Born zijn we heel trots dat er in onze federatie de traditie van de Sacramentsprocessies in ere gehouden worden. Elk jaar weer vinden er in onze gemeenschap zelfs vier processies plaats, te weten in Grevenbicht, Born, Buchten en Obbicht. Een processie is een prachtige manifestatie van zowel een groot geloofsgetuigenis alsook van een grote onderlinge saamhorigheid. Met vele parochianen trekken we steeds met Onze Lieve Heer, in het heilig Sacrament, door de straten van onze dorpen. Daarbij worden we begeleid door de Communicantjes, harmonieën, fanfares, schutterijen en koren.

Deze processie vindt dan plaats door de prachtig versierde straten. Lang voor dag en dauw zijn dan al velen in de weer om de rustaltaren op te bouwen en de straten te versieren met zandlopers en vlaggen en wimpels. Elke keer weer is dit een prachtig gezicht en het is goed om te zien hoevelen zich telkens weer inzetten om deze prachtige traditie in stand te houden. Het gebruik van de sacramentsprocessies bestaat al 750 jaar en gaat terug op Juliana van Cornillon uit Luik. Zij was priorin van het Augustinessenklooster op de Corneliusberg bij Luik. Gedreven door haar sterke verering voor het Heilige Sacrament nam zij het initiatief tot het instellen van een feestdag ter ere van dit Heilig Sacrament. Nog tijdens haar leven, in 1246, werd dit feest in haar bisdom Luik ingevoerd en vond van daaruit snel verspreiding. In 1264 werd  Sacramentsdag een feestdag voor de gehele katholieke kerk. Sacramentsdag vindt plaats op de zondag na Pinksteren.

De Sacramentsprocessies in onze parochiefederatie vinden dit jaar plaats:
In Born op zondag 9 juni, aansluitend aan de H. Mis van 9:30 uur.
In Grevenbicht op maandag 10 juni, aansluitend aan de H. Mis van 9:30 uur.
In Obbicht op zondag 23 juni, aansluitend aan de H. Mis van 10:00 uur.
In Buchten op zondag 30 juni, aansluitend aan de H. Mis van 10:00 uur.

Een reactie plaatsen