Parochiefederatie Born

Thuiscommunie

Wanneer u door ouderdom of ziekte niet meer in staat bent om de Heilige Missen in de parochiekerk te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de Heilige Communie thuis te ontvangen. Elke eerste vrijdag van de maand en met Pasen en Kerstmis wordt er in onze Federatie de Heilige Communie rondgebracht. Indien u dit wenst kunt u dat kenbaar maken door contact op te nemen met het Parochiekantoor Born of Pastoor Houwman Om op een passende wijze dit Sacrament te kunnen ontvangen verzoeken wij u op een wit kleedje een kruis te plaatsen met twee kaarsen en zo mogelijk een schaaltje met wijwater.