Parochiefederatie Born

Thuiscommunie

Maatregelen t.a.v. de Communie-uitreiking t.g.v. Corona-virus

H. Missen: Conform de richtlijnen van Overheid en Bisdom worden in onze Parochiefederatie tot 1 juni geen H. Missen meer gevierd. 

Openstelling Kerken: Tot 1 juni zullen de parochiekerken tijdens de reguliere mistijden opengesteld zijn voor gebed en het ontsteken van kaarsen. Bovendien zal het Allerheiligste ter aanbidding worden uitgesteld.

Thuiscommunie: Er zal tot 1 juni geen zieken- of thuiscommunie worden rondgebracht. De H. Communie kan alleen uitgereikt worden als Viaticum (in stervensgevaar).

Eerste Communie: Gevolg gevend aan de Corona-richtlijnen gaan de Eerste Heilige Communievieringen in onze Federatie niet door op de vastgelegde tijdstppen. Zodra de richtlijnen van de Overheid t.a.v. Corana zullen worden opgeheven zullen de nieuwe tijdstippen voor de Communievieringen worden bepaald.

Wanneer u door ouderdom of ziekte niet meer in staat bent om de Heilige Missen in de parochiekerk te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de Heilige Communie thuis te ontvangen. Elke eerste vrijdag van de maand en met Pasen en Kerstmis wordt er in onze Federatie de Heilige Communie rondgebracht. Indien u dit wenst kunt u dat kenbaar maken door contact op te nemen met het Parochiekantoor Born of Pastoor Houwman Om op een passende wijze dit Sacrament te kunnen ontvangen verzoeken wij u op een wit kleedje een kruis te plaatsen met twee kaarsen en zo mogelijk een schaaltje met wijwater.