Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Duurzame ontwikkelingsdoelen
Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming.

Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen
Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Net als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk.

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in
de wereld de basis- en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen van zichzelf en hun gezin. Onderwijs voori edereen vergroot bovendien de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Eerlijk werk voor iedereen
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloos- heid als volwassenen. In 2017 had dertien procent van alle jongeren geen werk. Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden.

Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Eerlijk werk maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streven de Verenigde Naties en organisaties als Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk betaald werk in acceptabele omstandigheden. Daarvoor is het nodig om banen te creëren en arbeidsomstandigheden en inkomens te verbeteren.

Wat doet Vastenactie?
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) baan.

Plaats een reactie