Huisbezoek en Ziekencommunie

Het is een keiharde realiteit dat de vergrijzing toeneemt. Het aantal ouderen in onze samenleving neemt gestaag toe. Vele van hen kunnen nog een mooie invulling geven aan hun oude dag. Maar er zijn ook velen die niet meer aan het dagelijkse leven van de samenleving kunnen deelnemen en dreigen vergeten te raken. Dit mag nooit gebeuren. Met name wij als parochiegemeenschap willen aan onze oudere parochiegenoten die aandacht geven die hen toekomt. We willen hen laten zien dat zij erbij horen door hen te betrekken bij gemeenschappelijke activiteiten, maar ook door dat stukje persoonlijke betrokkenheid in de vorm van huisbezoek en maandelijkse ziekencommunie. Wij proberen zoveel mogelijk ouderen met dit aanbod te bereiken. Er zijn echter nog velen die ook graag een bezoekje zouden willen hebben of de communie willen ontvangen Kent u mensen die voor huisbezoek of thuiscommunie in aanmerking willen komen, neem dan even contact op met het

Parochiekantoor Born ( email: info@parochiefederatieborn.nl ) of bel tijdens kantooruren: 046-850 06 80. Wij zullen dan met deze personen contact opnemen voor een huisbezoek of thuiscommunie.

Een reactie plaatsen